Tuesday , March 5 2024

Boc a anuntat oficial nominalizarile lui Ialomitianu, Tabara, Botis, Boagiu,Vreme, Ariton

Premierul Emil Boc a anun]at oficial, joi, remanierea mini[trilor Adriean Videanu, Sebastian Vl\descu, Mihai {eitan, Mihail Dumitru, Gabriel Sandu [i Radu Berceanu [i înlocuirea lor cu Ion Ariton, Gheorghe Ialomi]ianu, Ioan-Nelu Boti[, Valeriu Tab\r\, Valerian Vreme [i Anca Boagiu.
Boc a precizat c\ mini[trii Adriean Videanu, Radu Berceanu [i Gabriel Sandu [i-au depus mandatele de ministru, punându-se la dispozi]ia partidului.
Premierul a men]ionat c\ propunerile de mini[tri vor fi trimise pre[edintelui Traian B\sescu, potrivit Constitu]iei.
El a mul]umit tututor celor remania]i pentru efortul f\cut în calitate de membri ai Guvernului.
Constitu]ia prevede, la articolul 85, c\, în caz de remaniere guvernamental\ sau de vacan]\ a postului, pre[edintele revoc\ [i nume[te, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
Ariton, nominalizat la Economie, a fost cercetat pentru lips\ în gestiune când lucra la Petrom
Ion Ariton, nominalizat pentru Ministerul Economiei, este pre[edintele Comisiei de buget-finan]e din Senat, lider al PDL Sibiu [i a fost prefect al jude]ului, iar pe vremea când lucra la Petrom Sibiu, a a fost cercetat pentru lips\ în gestiune, dar a fost doar sanc]ionat administrativ.
Ion Ariton, ales parlamentar în colegiul uninominal 1 din Circumscrip]ia electoral\ 34 Sibiu, este pre[edintele Comisiei de buget-finan]e din Senat.
Ariton s-a n\scut în 15 februarie 1956, la Pite[ti. În perioada 1991-1993 a fost [eful Corpului de Control al prefectului jude]ului Sibiu, apoi, pân\ în anul 2003, director la SC Petrom SA, sucursala PECO Sibiu. Între 2003-2004, Ariton a fost director executiv la SC Intermedia Sibiu, iar pân\ în 2005 a fost referent manger financiar la CSU Sibiu-Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.
În perioada 1996-2005, Ion Ariton a fost consilier local PD în Sibiu, iar în 2005-2007 a fost prefect al jude]ului Sibiu. Ion Ariton a fost demis de Guvernul T\riceanu în decembrie 2007, a dat în judecat\ Guvernul [i a câ[tigat procesul la Curtea de Apel Alba Iulia. El a fost repus în func]ia de prefect în februarie 2009, când deja era parlamentar, [i a avut un termen de 15 zile pentru a opta între cele dou\ func]ii.
Din 2008, Ariton este pre[edintele organiza]iei jude]ene PDL Sibiu.
Ariton a fost, din anul 1993 pân\ în 2003, pe rând, director comercial [i director general al sucursalei Petrom Sibiu.
Potrivit presei locale, la începutul anului 2002, pe vremea când era director la Petrom Sibiu, Ion Ariton a fost cercetat de procurori [i poli]i[ti pentru o lips\ în gestiune, estimat\ in]ial la 10 miliarde de lei vechi.
Ancheta a fost declan[at\ dup\ moartea gestionarului [ef de la Petrom Sibiu, iar procurorii au descoperit mai multe nereguli în gestionarea fondurilor companiei.
În urma anchetei s-a stabilit c\ lipsa era de [apte miliarde de lei vechi, iar Ariton a primit o sanc]iune de reducere cu 10 la sut\ a salariului, îns\ la finalul cercet\rilor anchetatorii au stabilit c\ nu se impune începerea urm\ririi penale.
În 2003, Ariton a plecat de la Petrom [i a fost director la Intermedia, iar în perioada 2005-2007 a fost prefect al Sibiului.
Potrivit pre[edintelui organiza]iei municipale a PSD Sibiu, Gheorghe Subitu, în perioada 2002-2003, Ion Ariton a semnat o adeziune la PSD, dup\ care s-a retras din organiza]ie.
Boagiu, fost ministru al Integr\rii, se va afla pentru a doua oar\ la conducerea Transporturilor
Vicepre[edintele Senatului, Anca Boagiu, nominalizat\ pentru [efia Transporturilor, s-ar putea afla pentru a doua oar\ în fruntea acestui minister, dup\ ce a de]inut func]ia în 2000, în Cabinetul Is\rescu, în perioada august-decembrie.
Boagiu s-a n\scut la 30 noiembrie 1968 în Constan]a, este nec\s\torit\ [i are un copil, a absolvit în 1995 Universitatea “Ovidius” – Facultatea de Construc]ii – Sec]ia Hidrotehnic\.
Ea afirm\, în CV, c\ are [apte ani experien]\ în colaborarea cu institu]iile financiare interna]ionale: Banca Mondial\, Banca European\ de Investi]ii, Banca European\ de Reconstruc]ie [i Dezvoltare, PHARE [i Fondul Monetar Interna]ional.
Boagiu a fost ministru al Transporturilor în perioada iunie – decembrie 2000, iar între august 2005 [i aprilie 2007 a fost ministru al Integr\rii Europene în Cabinetul T\riceanu.
Boagiu este vicepre[edinte PDL [i a fost co-pre[edinte al Alian]ei Dreptate [i Adevar PNL – PD Sector 2 Bucure[ti.
Ea a fost, potrivit CV-ului, reprezentant al PD în cadrul Interna]ionalei Socialiste.

Vezi si

Trei trailere cu echipament militar care mergeau spre baza Mihail Kogălniceanu, implicate într-o tamponare în lanţ pe DN1

Trei autovehicule militare străine care făceau parte dintr-un convoi au fost implicate, luni, într-o tamponare …