Saturday , December 2 2023

Blaga: Voi candida la presedin]ia PDL daca lucrurile merg spre tensionare

Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a declarat, mar]i, la interviurile “Gândul”, c\, în mod sigur, la viitorul Congres va candida pentru o func]ie în partid, el admi]ând c\ este posibil s\ candideze la pre[edin]ia PDL, “dac\ lucrurile vor evolua spre o tensionare a rela]iilor din partid”.

“Voi candida cu siguran]\ la noul congres. Nu mi-am dorit niciodat\ s\ candidez la pre[edin]ia partidului. Nu [tiu cum vor evolua lucrurile, dar voi candida cu siguran]\ pentru o func]ie în partid”, a declarat Blaga.
Întrebat dac\ va candida tot la func]ia de secretar general, Blaga a r\spuns: “Func]ia de secretar general o cunosc cel mai bine, dar o s\ vedem”.
El a spus, îns\, c\ nu exclude o candidatur\ pentru o alt\ func]ie decât cea de secretar general. “O s\ v\d cum cum evolueaz\ lucrurile, dar func]ia pe care în mod normal a[ dori s\ candidez e cea de secretar general”, a ad\ugat Vasile Blaga.
Întrebat dac\ este posibil s\ candideze inclusiv la pre[edin]ia partidului, Blaga a r\spuns: “Dac\ lucrurile vor evolua spre o tensionare a rela]iilor din partid, da”.
Întrebat ce înseamn\ o tensionare a rela]iilor din partid, secretarul general al PDL a spus: “Adic\, dac\ lucrurile nu se desf\[oar\ normal în interiorul partidului, n-am motive s\ cred în acest moment c\ ele nu se vor desf\[ura a[a. Cu dezbateri interne, a[a cum e normal în partid, pentru c\ eu fac mari diferen]e între liberalism [i libertinaj în exprimarea opiniilor. Pân\ la urm\, în partid am venit de bun\voie. Dac\ lucrurile se vor tensiona în sensul în care probabil unii colegi, f\r\ a urma pa[ii normali în partid, vor dori s\ imprime o anumit\ direc]ie partidului, da, e posibil orice”.
Vasile Blaga a precizat c\ nu este vorba despre nicio amenin]are. “Colegii m\ [tiu, eu vorbesc în interiorul partidului destul de tran[ant”, a ad\ugat el.
Blaga a mai spus c\, probabil, Congresul partidului va avea loc în prim\var\, “undeva în sfâr[it de februarie început de martie”.

Vezi si

Marcel Ciolacu merge în Statele Unite, unde va avea întrevederi cu secretarul de stat Antony Blinken, cu secretarul Apărării și cu secretarul general al ONU

Premierul Marcel Ciolacu va efectua în zilele următoare o vizită în Statele Unite ale Americii, …