Sunday , July 21 2024

Berceanu: Cei care fac critici partidului sunt oameni care "au condus doar musafirii pâna la lift"

Radu Berceanu
Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, afirm\ c\ membrii PDL care critic\ partidul ar trebui s\ fac\ acest lucru în interiorul forma]iunii, apreciind c\ sunt oameni care pân\ acum “au condus doar musafirii pân\ la lift” [i nu sunt califica]i s\ fac\ critici pe care nu le argumenteaz\.
Berceanu a declarat, duminic\, la Constan]a, unde a participat la manifest\rile organizate de Ziua Marinei, c\ membrii PDL care au astfel de p\reri critice ar trebui “s\ vin\ s\ le spun\ [i s\ le [i argumenteze”, transmite corespondentul MEDIAFAX.
“Voci critice în România totdeauna sunt în toate direc]iile atunci când lucrurile nu merg bine Cei din partid care au astfel de p\reri critice nu au decât s\ vin\ s\ le spun\ [i s\ le [i argumenteze. Dup\ p\rerea mea, sunt oameni care nu au condus pân\ acum decât musafirii pân\ la lift [i nu cred c\ sunt foarte califica]i s\ fac\ critici pe care nici nu le argumenteaz\, nici nu le sus]in, numai a[a, sunt nemul]umi]i de via]\”, a declarat Radu Berceanu.
El a mai spus c\ cei care critic\ partidul [i care sunt de pu]in timp în politic\ ar fi trebuit s\ aib\ pu]in\ r\bdare, s\ înve]e cum se desf\[oar\ lucrurile într-o forma]iune politic\ [i abia apoi s\ dea sfaturi.
“B\ie]ii \[tia sunt ceva mai tineri în partid, ca s\ zic a[a, [i au venit [i cumva cam cum au venit unii dintre militarii de aici, pe calea aerului, a[a, planta]i, [i cred c\ ar fi trebuit s\-[i ia un r\gaz s\ înve]e pu]in mai mult cum e cu organizarea unui partid, ce se întâmpl\ în interiorul partidului, cum se desf\[oar\ lucrurile, care sunt regulile pu]in [i dup\ aceea s\ înceap\ s\ dea sfaturi. E ca [i cum eu m\ duc la Asocia]ia Cresc\torilor de Porumbei, [i, de[i nu [tiu s\ deosebesc un porumbel de o porumbi]\, le dau \lora sfaturi cine s\ conduc\, cum s\ conduc\ [i ce trebuie s\ fac\”, a afirmat Berceanu.
El a explicat c\ în urm\ cu mai mul]i ani exista o regul\ în Partidul Democrat, prin care to]i membrii î[i puteau spune p\rerile critice la un moment dat, dar atunci când era luat\ o decizie to]i o respectau indiferent dac\ erau sau nu de acord cu ea.
“Noi am avut o regul\ în Partidul Democrat, care nu era neap\rat o regul\ scris\, dar pe care a respectat-o toat\ lumea, regula celor 2 D, [i anume disciplin\ atunci când se aplic\ deciziile luate [i democra]ie cât se poate de larg\ atunci când se discut\, când se aprob\ ni[te lucruri. De aceea, întotdeauna în interiorul partidului toat\ lumea [i-a spus p\rerea f\r\ nici o restric]ie. La noi au fost totdeauna voci critice [i împotriva lui Petre Roman, [i împotriva lui Traian B\sescu, critice în interior în sensul de a nu fi foarte tare de acord într-un anumit moment cu o anumit\ m\sur\. Dar mai departe, în momentul în care o decizie a fost luat\ în mod democratic prin votul de acolo, în conformitate cu Statutul, niciodat\ nimeni nu a ie[it din acea decizie, c\ i-a pl\cut, c\ nu i-a pl\cut”, a ad\ugat Berceanu.

Vezi si

Serviciile online ale Wizz Air au redevenit funcţionale. Clienţii pot rezerva bilete şi pot face check-in online

Serviciile online ale Wizz Air au redevenit funcţionale, iar clienţii pot rezerva acum bilete şi …

One comment

  1. Asta o fi un apropos la fraieru’ ala de la noi care deschidea liftu’ pt. Nuti Udrea?!