Thursday , February 22 2024

Basescu nu exclude reunificarea României cu Republica Moldova

Pre[edintele Traian B\sescu declar\, într-un interviu publicat mar]i de “România Liber\”, c\ România [i R.Moldova vor fi împreun\ în familia european\ [i nu exclude ca, la un moment dat, cele dou\ state s\ formeze din nou aceea[i ]ar\.
Traian B\sescu declar\ c\, odat\ cu intrarea Republicii Moldova în UE, cele dou\ state vor fi împreun\ în marea familie european\.
“Iar dac\ se va desf\[ura sau nu [i un proces de unificare a celor dou\ ]\ri, acest lucru ]ine mai pu]in de voin]a oamenilor politici, pentru c\ am certitudinea c\ ei vor [tii s\ valorifice o dorin]\ popular\, dac\ va exista, pe cele dou\ maluri ale Prutului. România are ca obiectiv sprijinirea Republicii Moldova s\ intre în UE”, adaug\ [eful statului român.
Întrebat dac\ exist\ o perspectiv\ temporar\, de pild\ 25 de ani, în care România [i Republica Moldova s\ se uneasc\, Traian B\sescu r\spunde: “De ce nu?”.
El apreciaz\ c\ peste 25 de ani frontierele UE vor fi pe Nistru [i evolu]iile democratice din regiune vor stimula [i alte ]\ri, precum Ucraina, s\ se îndrepte spre UE, iar Balcanii vor fi parte a UE [i a NATO.
Întrebat dac\ cu România [i Basarabia în aceea[i ]ar\, Traian B\sescu declar\: “Dac\ acest lucru vor dori românii de pe ambele maluri ale Prutului”.
Pre[edintele spune îns\ c\ nu vrea s\ anticipeze aceast\ dorin]\.
Pe de alt\ parte, întrebat cât\ influen]\ poate avea Rusia asupra Republicii Moldova, Traian B\sescu r\spunde: “În primul rând, influen]a vine din educa]ie: Republica Moldova este un stat care a stat 50 de ani ca parte a Uniunii Sovietice. Dac\ la noi mai exist\ înc\ un tronson consistent care, când aude de Moscova, începe s\ saliveze, v\ imagina]i c\ în Republica Moldova este o component\ important\ cu exponentul ei, Partidul Comuni[tilor, condus de Vladimir Voronin”.
În leg\tur\ cu faptul c\ [i în Alian]a pentru Integrare de la Chi[in\u exist\ lideri care au afinit\]i cu Moscova, pre[edintele B\sescu declar\: “Atât timp cât recunosc Rusia ca fiind o ]ar\ important\ pentru Republica Moldova, nu v\d nicio dram\, fiindc\ aceasta e realitatea. Federa]ia Rus\ este important\ [i pentru Republica Moldova, [i pentru România, [i pentru alte ]\ri din bazinul M\rii Negre. Dar una este gândirea celor care au fost sub influen]a fostei Uniuni Sovietice [i alta este mentalitatea celor care au f\cut parte din sistemul URSS. Acolo va fi mult mai grea desprinderea de Moscova decât a fost la Bucure[ti”.

Vezi si

Lidl retrage un sortiment de biscuiți care poate conține corpuri străine metalice

Compania de retail Lidl a notificat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu …