Friday , September 30 2022

Bacalaureatul – marea abrambureala nationala

În ziua în care s-a înregistrat oficial un nou dezastru la Bacalaureat, sesiunea de toamn\, ministrul Ecaterina Andronescu a venit cu “soluţia” – Bacalaureatul profesional prin care se va da “o certificare a capacit\ţilor profesionale” absolvenţilor de liceu ce nu ţintesc studii universitare.
Certificarea capacit\ţilor absolvenţilor de liceu s-a f\cut îns\ la Bacalaureat, când cea mai mare parte dintre ei nu au reuşit s\ treac\ examenul de maturitate. Soluţia propus\ ad-hoc de c\tre ministrul Educaţiei este ca, înc\ din acest an şcolar (scurtat cu o s\pt\mân\ f\r\ o argumentare temeinic\), elevii din clasa a XII-a s\ poat\ opta dac\ dau examenul clasic de Bacalaureat sau pe cel “profesional”, denumit astfel deşi se adreseaz\ tuturor, indiferent dac\ au urmat cursuri ale unui liceu teoretic sau tehnologic.
Anunţat\ sâmb\t\, m\sura a trecut miercuri rapid de Comisia de înv\ţ\mânt a Senatului, iar luni probabil c\ va trece şi de plen. F\r\ argumente, studii sau simul\ri, ap\rut\ doar ca soluţie salvatoare pentru picaţii de la Bac, incapabili de a obţine certificarea c\ nu au trecut ca gâsca prin ap\ prin liceu, dar proasp\t posesori de drept de vot.
Pân\ acum s-a vorbit despre un Bacalaureat diferenţiat, adic\ în funcţie de profilul liceului urmat, pentru care s-a f\cut şi o sondare în rândul elevilor şi p\rinţilor, iar jum\tate dintre cei chestionaţi au fost pro, jum\tate contra. Rezultatul ar fi trebuit s\ duc\ la organizarea unei ample dezbateri publice, astfel încât soluţiile adoptate s\ fie temeinic argumentate şi, mai ales, s\ ofere un plus calitativ sistemului de înv\ţ\mânt.
Vara politic\ incendiar\ nu a f\cut loc şi unei astfel de teme, de care depinde esenţial viitorul acestei naţiuni. În prima zi de toamn\ îns\, ministrul Educaţiei a venit cu varianta Bacalaureatului aşa-zis “profesional”, dar care nu atest\ c\ tinerii care îl vor lua ştiu şi vreo profesie. Este doar o ofert\ de diplome pentru liceenii – tot mai mulţi – dezinteresaţi de şcoal\, f\r\ niciun fel de competenţ\ şi c\rora li se d\, iat\, ocazia de a-şi certifica inutilitatea.
De altfel, în urm\ cu un an, tot Ecaterina Andronescu, aflat\ atunci în opoziţie, propunea un halucinant proiect de lege prin care picaţii de la Bac erau admişi la facultate. Nu ar fi surprinz\tor dac\ fabricile de diplome universitare ar g\si pân\ la anul – când vor ieşi pe piaţ\ primii absolvenţi cu Bacalaureat profesional – o soluţie de a-i cuprinde şi pe aceştia într-o form\ de înv\ţ\mânt superior contra cost.
Pentru c\ singurul motiv enunţat pentru introducerea acestui tip nou de Bac este c\ angajatorii le cer diplom\ tinerilor care îşi caut\ job, argument care ar putea fi folosit şi pentru inovarea în materia diplomelor universitare.
Îns\ dac\ la CV se poate “trişa” cu acte, când e vorba de competenţ\, firmele nu fac rabat, iar aici, din p\cate, “produsele” înv\ţ\mântului românesc trec tot mai greu testul, ceea ce ar trebui s\ dea de gândit doamnei Andronescu, aflat\ la al treilea mandat de ministru al Educaţiei, din precedentele dou\ memorabil\ fiind brambureala. (Ioana Câmpean, MEDIAFAX)

Vezi si

Percheziţii DNA la Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în colaborare cu autorităţile din Statele Unite ale Americii, au efectuat, …