Tuesday , March 5 2024

Amenzile de circulatie se vor aplica indiferent de statul din care provine soferul

Consiliul de Mini[tri ai Transporturilor din Uniunea European\ a aprobat joi o propunere de directiv\ privind facilitarea aplic\rii transfrontaliere a normelor privind siguran]a rutier\, respectiv executarea amenzilor de circula]ie indiferent de statul din care provine [oferul.
“În România în acest moment nu se pot pune în executare procesele verbale de contraven]ie, devenite titlu executoriu, pentru cet\]enii str\ini care au înc\lcat normele de circula]ie. Sunt 37.000 de procese verbale de contraven]ie întocmite cet\]enilor str\ini care, în calitate de conduc\tori auto, comit înc\lc\ri ale legisla]iei rutiere” a declarat ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, care a participat la reuniunea Consiliului de Mini[tri, organizat\ la Bruxelles.
Abaterile pentru care vor fi aplicate prevederile directivei sunt dep\[irea vitezei, neutilizarea centurii de siguran]\, neoprirea la culoarea ro[ie a semaforului, conducerea vehiculului în stare de ebrietate sau sub influen]a drogurilor, neutilizarea unei c\[ti de protec]ie, conducerea pe banda destinat\ urgen]elor [i utilizarea telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunica]ii în timpul condusului.
Boagiu a mai spus c\, pentru a pune în aplicare directiva, statele membre, inclusiv România, trebuie s\ realizeze un sistem IT integrat.
Totodat\, ea a afirmat c\ viitoarele autostr\zi din România vor dispune de o tehnologie modern\ prin care se vor instala sisteme de detectare a accidentelor [i de monitorizare a traficlui.
Propunerea de directiv\ se fundamenteaz\ pe rezultatele unor studii ale Comisiei Europene care au ar\tat c\ un num\r semnificativ de cet\]eni nereziden]i se sustrag sanc]iunilor rutiere aplicate pe teritoriul statelor membre pe care se afl\ sau îl tranziteaz\.

Vezi si

Digi24: George Simion caută candidați în filialele AUR: „Primiți-i pe toți, indiferent ce escroci sunt”

Într-o înregistrare obținută de Digi24 făcută de George Simion și trimisă pe un grup de …