Thursday , February 22 2024

Adrian Paunescu a fost înmormântat cu onoruri militare, în aplauzele a mii de oameni

Adrian P\unescu a fost înmormântat cu onoruri militare, duminic\ dup\ amiaz\, pe Aleea Scriitorilor din cimitirul Bellu din Capital\, în prezen]a a mii de oameni, înainte de slujba de înmormântare mai multe personalit\]i sus]inând discursuri în care au evocat personalitatea poetului.
La sosirea cortegiului funerar, cimitirul Bellu era arhiplin, câteva mii de oameni venind s\-[i ia r\mas bun de la poet.
Pe o scen\ amenajat\ aproape de intrarea pe Aleea Scriitorilor, au ]inut discursuri mai multe personalit\]i: Mihai Cimpoi, pre[edintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Gheorghe Duca, pre[edintele Academiei de [tiin]e a Moldovei, Varujan Vosganian, vicepre[edinte al Uniunii Scriitorilor din România, liderul PRM Corneliu Vadim Tudor, muzicianul Victor Socaciu, istoricul Dan Berindei, jurnalistul Marius Tuc\. Ace[tia au evocat personalitatea omului de cultur\ [i au rememorat diverse momente petrecute al\turi de acesta.
Mai mul]i preo]i au oficiat o scurt\ slujb\, iar mul]imea adunat\ la mormântul lui Adrian P\unescu l-a aplaudat pe poet, în acordurile fanfarei, dup\ care garda militar\ a tras în aer mai multe salve. De asemenea, a fost cântat imnul de stat.
Drapelul cu care fusese acoperit sicriul a fost înmânat so]iei poetului, Carmen P\unescu.
Printre participan]ii la funeralii s-au num\rat Corneliu Vadim Tudor, Codrin [tef\nescu, Marius Marinescu, Varujan Vosganian, Marius Tuc\, Victor Socaciu, Gheorghe Gheorghiu, Mircea Vintil\, Nicolae Badea, Victor Ponta, Adrian N\stase, Lavinia [andru, Ecaterina Andronescu, generalul Mircea Chelaru, precum [i numero[i actori [i academicieni.
Poetul Adrian P\unescu a încetat din via]\ vineri diminea]\, la Spitalul de Urgen]\ Floreasca din Capital\, unde a fost internat din 26 octombrie, cu probleme cardiace, renale [i hepatice.
Sicriul cu trupul neînsufle]it al lui Adrian P\unescu s-a aflat începând de vineri [i pân\ sâmb\t\ sear\ la sediul Uniunii Scriitorilor din România, dup\ care a fost mutat la Ateneul Român. Duminic\ la prânz, sicriul cu trupul poetului a fost dus la Biserica Boteanu din Capital\, unde un sobor de [apte preo]i [i trei diaconi, condus de PS Varlaam Ploie[teanul, a oficiat slujba de înmormântare.
De vineri pân\ duminic\, mii de oameni au venit, cu flori [i lumân\ri, pentru a-[i lua r\mas bun de la poet, la sediul Uniunii Scriitorilor [i la Ateneul Român.
Printre ace[tia, s-au num\rat: pre[edintele Traian B\sescu, prin]ul Paul [i prin]esa Lia, Ovidiu Ioani]oaia, Ilie [erb\nescu, Victor Ponta, Daciana Sârbu, Ecaterina Andronescu, Jean Valvis, Lavinia [andru, Nicolae Badea [i Bebe Ivanovici, Adrian N\stase, Gigi Becali, Dumitru Dragomir, Mircea Albulescu, Titus Corl\]ean Corina Cre]u, Eugen Cristea, Dan Mircea Popescu, Robert Negoi]\, Gheorghe Turda, Dumitru Graur, Vasile [eicaru, Mircea Martin, Gabriel [i Georgeta Dimisianu, Ducu Bertzi, Irina Loghin, Fuego, Paul Everac, R\zvan Theodorescu, Ivan Patzaichin, Gheorghe Gheorghiu, Evandro Rosetti, George Nicolescu, Mugur Mih\escu, Monica Pop, Carmen T\nase, Sorin Oprescu, Christian Ciocan [i ambasadorul Republicii Moldova la Bucure[ti, Iurie Reni]\, Valeriu Tab\r\, ministrul Agriculturii, Nicolae V\c\roiu, Ion Iliescu.

Vezi si

Lidl retrage un sortiment de biscuiți care poate conține corpuri străine metalice

Compania de retail Lidl a notificat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu …