Tuesday , July 23 2024

Voleibalistii suceveni, eliminati din primul tur al Cupei Romaniei

N CSMU Suceava a p\r\sit competi]ia dup\ ce a fost `nvins\, vineri sear\, cu scorul de 0-3 (18-25, 12-25, 17-25), pe terenul grup\rii {tiin]a Baia Mare n “sunt mul]umit de evolu]ia echipei, dar a[ fi vrut s\ v\d mai mult\ d\ruire din partea juc\torilor”, a declarat antrenorul Victor Pancu

Echipa local\ de volei CSMU Suceava [i-a `ncheiat repede socotelile cu Cupa Rom=niei. Forma]ia preg\tita de Victor Pancu a p\r\sit competi]ia `nc\ din primul tur dup\ ce a fost `nvins\, vineri sear\, cu scorul de 0-3, pe terenul grup\rii {tiin]a Baia Mare.
Pleca]i spre Maramure[ `n diminea]a jocului, voleibali[tii suceveni au rezistat `n fa]a gazdelor doar pe parcursului primul set, pierdut la o diferen]\ rezonabila de [apte puncte, scor 18-25. Setul secund a consemnat un adev\rat galop de s\n\tate din partea echipei din Baia Mare, care s-a impus `n final cu un categoric 25-12. {tiinta a `nchis partida odat\ cu finalul setului trei, adjudecat de gazdele cu scorul de 25-17.
Chiar dac\ echipa sucevean\ nu a c=[tigat nici m\car un set de la revenirea pe prima scen\ a voleiului rom=nesc, tehnicianul Victor Pancu s-a declarat mul]umit de testul sus]inut la Baia Mare, chiar dac\ se a[tepta la mai mult\ d\ruire `n joc din partea elevilor s\i. “A fost un test util pentru noi. Suntem o echip\ cu juc\tori tineri, care s-a prezentat la  Baia Mare cu un lot de încep\tori [i dup\ acest meci putem cât de cât s\ ne d\m seama de poten]ialul lor. Sunt mul]umit de evolu]ia echipei, ne-am dat seama unde gre[im, am g\sit punctele noastre slabe pe care sper\m s\ le punem la punct pe parcursul campionatului. Dac\ ar fi s\ le repro[ez ceva juc\torilor, cred c\ ar fi lipsa de d\ruire. ~n volei e nevoie de d\ruire, trebuie s\ pui [i pu]in suflet în joc. Este adev\rat c\ b\ie]ii sunt obosi]i de pe drum, am pornit `n diminea]a meciului din Suceava, dar a[ fi vrut s\ v\d mai mult\ d\ruire în jocul lor“, a declarat la final, antrenorul Victor Pancu.

N Rezultatele primului tur al Cupei Rom=niei:

CSMU Craiova – Universitatea Cluj 1-3
Torpi T=rgu Mure[ – VCM Piatra Neam] 0-3
{tiin]a Baia Mare – CSMU Suceava 3-0
CSM Bucure[ti – Steaua Bucure[ti 3-1

~n urm\torul joc, CSMU Suceava se va deplasa s=mb\t\, 23 octombrie, pe terenul grup\rii Dinamo Bucure[ti, pentru un meci cont=nd pentru etapa a III-a din cadrul Diviziei A1. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Juniorul Suceava și FC Botoșani, câștigătoarele din cel de-al doilea weekend al Juniors Cup

Juniors Cup Suceava – turneul în care fiecare copil este premiat pentru bucuria de a …