Sunday , July 21 2024

Victor Piturca a demisionat de la Steaua. Becali îi cauta înlocuitor

Victor Piturca a plecat de la Steaua dupa numai 50 de zile

A[a cum a avertizat în ultimele zile, Victor Pi]urc\ [i-a dat demisia de la Steaua. Au mai demisionat Eugen Neagoe, Ovidiu Coste[in, Mihai Dima [i Gabriel Boldici. Suporterii s-au strâns la stadionul Ghencea încercând s\ îl conving\ pe antrenor s\ r\mân\. Patronul Stelei a sus]inut o conferin]\ de pres\, la palat, unde a explicat motivele demisiei lui Pi]urc\ [i cauza pentru care cei doi
s-au certat.
“I-am spus c\ “nu pot s\ î]i dau decât banii pe care îi produci”. [i a fost de acord. A început treaba, a adus juc\tori [i a zis c\ face tot. Le-am spus juc\torilor c\ patronul vostru este Pi]urc\. Eu nu pot s\ dau un om afar\, el poate. Dup\ primul stadiu, a t\iat gardul, a f\cut abonamente. A schimbat tot acolo. În pauza de stadii, îmi spune c\ vrea ni[te garan]ii pentru c\ nu vroia discu]ii. Garan]ii c\ nu critic juc\torii [i nu o s\ jignesc o parte din galerie. Eu m\ gândeam c\ vrea ni[te garan]ii în limita banilor pe care îi are de luat: 2 milioane prim\, plus 300.000 banii lui”, poveste[te patronul stelei.
În ceea ce prive[te contractul [i garan]iile astronomice cerute de antrenor, Becali explic\ în am\nunt: “Mi-a zis c\ vrea contract pe trei ani [i mi-a spus c\ nu garanteaz\ performan]e imediate. I-am zis c\ îi dau garan]ie un teren care face cam 3-4 milioane. Mi-a zis c\ vrea un teren de 38 de milioane [i i-am spus c\ nu pot s\ i-l dau. M\ sun\ [i îmi spune s\ vin c\ pleac\. Îmi spune c\ nu mai vrea 4 hectare jum\tate, ci 10 hectare, [i mai vroia un contract cu 5 milioane de euro clauz\ c\ dac\ vorbesc de acum încolo ceva, pleac\ [i pierd 20-25 de milioane. [i i-am zis c\ asta nu accept”.
“I-am f\cut o nou\ propunere: un contract de 50.000 de euro pe lun\, 1500 de euro pe zi, plus dou\ milioane de Liga Campionilor. A insistat cu garan]ia”, adaug\ patronul Stelei.
“A mers azi la club, [i-au strâns lucrurile [i au plecat. Avea întâlnire azi la 13 cu o parte din galerie. M-au sunat de la club c\ au plecat to]i [i au l\sat echipa singur\”.
“Îi mul]umesc pentru ce a f\cut pân\ acum. Nu vreau s\ m\ cert cu el”, spune Becali la final. “Viitorul antrenor nu îl [tiu înc\. Acum, fac s\p\turi. e vorba de 2-3 antrenori pe care îi iau în calcul”. De altfel, deja se vehiculeaz\ câteva nume care s\ îl înlocuiasc\ pe Pi]urc\. Printre acestea, Otto Barici, fostul selec]ioner al Albaniei [i adversar al României în preliminariile pentru Euro 2008, Claudio Gentile, fostul selec]ioner al na]ionalei de tineret a Italiei, [i Andrea Agostinelli, fostul tehnician al lui Napoli. Într-un sondaj realizat de gsp.ro, fanii îns\ l-ar vrea pe Ilie Dumitrescu la conducerea Stelei. Becali spune c\ ar vrea un antrenor român.
În ceea ce prive[te criticile pe care le-a primit în urma acestui scandal, Becali se ap\r\: “Mi se pare penibil s\ spui “pentru echipa noastr\”, când eu am dat milioane pe juc\tori. Când Becali ]i-a cump\rat juc\tori, tu s\ îl înjuri. Pentru ce s\ mai dau bani ca s\ fiu condus de o ga[c\. M-am s\turat s\ tot contruiesc în România [i sunt unii care nu au f\cut nimic în via]a lor [i vin [i îl critic\ pe Becali”.
“Voi pleca odat\ cu Pi]urc\. M-am ghidat toat\ via]a dup\ principii morale, n-o s\ mi le schimb acum”, a declarat Emeric Ienei, pre[edintele clubului, pentru “Adev\rul”. “Gigi a gre[it grav. Pi]urc\ i-a cerut garan]ii pentru c\ [tia c\ altfel Becali nu se poate ab]ine. În momentul de fa]\, la Steaua nu se pot pune în aplicare proiecte. Nu po]i s\ î]i faci planuri cu un om care bag\ ast\zi un leu [i mâine vrea s\ scoat\ trei”,  a mai spus acesta.  “Becali nu a iubit fotbalul niciodat\ [i nu iube[te fotbalul. {i nu a în]eles niciodat\ sportul. Singurul lucru care l-a interesat a fost s\ fie în prim-planul camerelor. Atunci când apare un antrenor de succes, începe s\ îl road\ gelozia”, a declarat [i comentatorul sportiv Dumitru Graur.
Demisia lui Pi]urc\ a venit la scurt timp dup\ meciul Stelei de la Bra[ov, când patronul a f\cut o declara]ie care cu siguran]\ l-a deranjat pe orgoliosul antrenor al echipei: “Am fost un prost c\ am intrat în jocul \sta al lui Pi]urc\. Trebuia doar s\ spun \sta e salariul, \[tia sunt banii, \[tia sunt juc\torii [i gata”. Becali a mai spus c\ nu îngenuncheaz\ în fa]a lui Pi]urc\.
“I-am oferit lui Pi]i un salariu de 25.000 de euro lunar [i prima de dou\ milioane de euro dac\ se calific\ în Liga Campionilor. I-am luat 15 juc\tori, [i acum vine s\-mi cear\ garan]ii de 25 de milioane de euro, adic\ 10 hectare de p\mânt [i 5 milioane, c\ eu nu o s\ mai vorbesc de echip\. I-am zis c\ cel mult pot s\-i dublez salariul, dar în nici un caz nu-mi pot pune gaj toat\ averea mea!”, a mai declarat Becali.
“Sunt în fotbal [i nu am auzit pân\ acum de garan]ii date de patron. Î[i d\ patronul salariu, î]i creeaz\ condi]ii, dar ca s\ î]i dea o garan]ie de milioane de euro, nu am auzit. Este o chestie nou\”, a comentat Dumitru Dragomir, pre[edintele Ligii Profesioniste de Fotbal.
Antrenorul Victor Pi]urc\ [i patronul Gigi Becali au avut mai multe divergen]e în ultimele zile, dup\ ce tehnicianul l-a criticat pe finan]ator pentru limbajul folosit. De asemenea, i-a interzis s\ vorbeasc\ la tv despre juc\tori sau s\ intre în vestiar, lucruri acceptate cu greu de Becali.
Antrenorul i-a cerut garan]ie lui Becali 20 de milioane de euro pentru a fi sigur c\ patronul nu î[i va înc\lca promisiunile. Finan]istul a refuzat, iar Pi]urc\ a amenin]at cu demisia.

Cei doi au purtat discu]ii [i în cursul zilei de vineri, îns\ n-au reu[it s\ ajung\ la un acord, iar Pi]i a refuzat s\ înso]easc\ echipa la meciul cu FC Bra[ov, preg\tind tactica prin telefon, prin convorbiri cu Eugen Neagoe, secundul lui.
Demisia lui Victor Pi]urc\ nu constituie o surpriz\ în istoria echipei Steaua. Contrele dintre antrenori [i Becali sunt o tradi]ie a clubului, precum [i plec\rile controversate. În ultimii 10 ani, conducerea tehnic\ s-a schimbat pân\ acum de 15 ori. t

Vezi si

Handbaliștii de la USV și-au aflat primii adversari de la Campionatul European Universitar

Universitarii suceveni au fost repartizați în Grupa C, alături de portughezii de la University of …