Friday , April 19 2024

Universitatea, invinsa pe final in derbyul de la Targu Jiu

N echipa sucevean\ a pierdut cu scorul de 23-26 pe terenul forma]iei Pandurii T=rgu Jiu, dup\ un meci `n care a condus pe tabela de marcaj p=n\ `n minutul 45 n gazdele au trecut pentru prima oar\ `n avantaj `n urma unei gre[eli de schimbare comis\ de handbali[tii suceveni n antrenorul Leonard Bibirig a recunoscut c\ inexactit\]ile [i rat\rile din finalul jocului i-au privat pe “studen]i” de un rezultat pozitiv la T=rgu Jiu n de partea cealalt\, tehnicianul gorjenilor, Vasile St=ng\, consider\ c\ Universitatea este cea mai `n form\ echip\ din Liga Na]ional\ n Chiru] [i Adomnic\i au fost cei mai buni marcatori ai forma]iei sucevene `n partida de s=mb\t\ n “alb-alba[trii” au cobor=t pe locul 3 al clasamentului la finalul etapei a treia

Universitatea a `nregistrat s=mb\t\ prima `nfr=ngere de la startul noul sezon dupa ce a fost `nvins\, cu scorul de 23-26, pe terenul forma]iei Pandurii T=rgu Jiu, `n derbyul rundei a treia din cadrul Ligii Na]ionale.

Intrat\ pe parchetul S\lii Sporturilor din T=rgu Jiu cu un moral excelent dup\ cele dou\ victorii concludente din debutul campionatului, echipa antrenat\ de Leonard Bibirig a `nceput `n for]\ jocul contra gorjenilor, lu=nd un avans de dou\ goluri `nc\ din primul minut, scor 0-2. Sus]inu]i din defensiv\ de paradele portarului Bogdan Pralea, care, sub ochii selec]ionerului, avea s\ bifeze 16 interven]ii decisive p=n\ la finalul meciului, “studen]ii” au `ncheiat primul sfert de or\ al jocului `n avantaj 6-8.

Luat prin surprindere de replica t\iosa a oaspe]ilor,[i cu doi interni, croatul Ante Kukrika [i Sandu Iacob, anihila]ie `n preajma semicercului advers, antrenorul Vasile St=ng\ s-a v\zut nevoit s\ schimbe sistemul de joc din mers, avans=ndu-l pe Enache `n fa]a ap\r\rii, iar mutarea avea s\ dea roade spre finalul reprizei `nt=i, gazdele restabilind pentru prima oar\ egalitatea `n minutul 27, scor 11-11. Universitatea nu a predat `ns\ armele, reu[ind s\ revin\ la conducere `n ultimele trei minute [i s\ `ntre astfel la pauz\ la ad\postul unui avans fragil de un gol, scor 12-13.

Repriza secund\ a debutat dup\ acela[i scenariu, cu o echipa gazd\ care a lasat impresia c\ nu se reg\se[te `n fa]a jocului speculativ al adversarilor, astfel c\, `n minutul 39, tabela de marcaj continua s\ indice o reu[ita `n plus de partea sucevenilor, scor 17-18. Momentul cheie al partidei avea s\ se petreac\ `n minutul 40, c=nd “studen]ii” au comis o gre[eal\ de schimbare, a doua din meciul de s\mb\t\, [i pe fondul  superiorit\]ii numerice, Pandurii au marcat de patru ori, primind doar un gol, fapt ce i-a permis trupei antrenate de Vasile St=ng\ s\ distan]eze la trei goluri, scor 22-19. De[i `n ultimele zece minute ale jocului, `n patru dintre ale au evoluat cu un juc\tor `n plus, oaspe]ii n-au mai reu[it s\ `ntorc\ soarta celor dou\ puncte, o contribu]ie important\ la victoria gorjenilor av=nd [i portarul na]ionalei, Ionu] Ciobanu, care a fost providen]ial `n repriza a doua.

Scor final 26-23 [i Pandurii T=rgu Jiu urc\ `n fotoliul de lider al clasamentului dup\ primele trei etape, `n timp Universitatea coboar\ pe locul 3, `naintea derbyului moldav de peste dou\ s\pt\m=ni cu {tiin]a Bac\u, una dintre dezam\girile acestui start de campionat.

Universitatea Suceava: Pralea (16 interven]ii), Andrei – Chiru] (6 – goluri), Adomnic\i (4), Gavriloaia (2), {old\nescu (2), Ilie[ (2), Ciubotariu (2), Mitrea (2), Dediu (1), Pancu (1), Bursuc (1), Acatrinei, {erban, Zvanciuc, }u]u. Antrenor: Leonard Bibirig.

Pandurii T=rgu Jiu: Dragomir (12 interven]ii), Ciobanu (9 interven]ii), – Florea (6 goluri), Apolzan (3), Vukas (3), Savenco (3), P\iu[ (3), Novanc (3), S. Iacob (2), Humberto (2), {andru (1), Criciotoiu, Enache, Truic\, Giotoiu, Kukrika. Antrenor: Vasile St=ng\.

La finalul `nt=lnirii, antrenorul Leonard Bibirig a declarat c\ forma]ia sucevean\ a controlat timp de 50 de minute meciul cu Pandurii preciz=nd c\ inexactit\]ile [i ratarile de pe final i-au privat pe “studenti” de un rezultat pozitiv `n fieful gorjenilor. “{tiam ca ne a[teapt\ o partid\ extrem de dificil\, pe terenul unei echipe care s-a `nt\rit masiv `n pauza de var\ [i care [i-a propus s\ c=[tige titlul de campioan\. Chiar [i `n aceste condi]ii, am controlat meciul timp de aproape 50 de minute, dar din p\cate pe final, la scorul de 22-21, nu ne-am concentrat `ndeajuns, iar pe fondul unor inexactit\]ii [i a r\t\rilor nu am reu[it s\ ne `ntoarcem cu un rezultat pozitiv de la T=rgu Jiu”, a spus Leonard Bibirig,.

Acesta a evitat s\ comenteze gre[eala de schimbare comis\ de elevii s\i `n minutul 40 [i `n urma c\reia gazdele au preluat pentru prima oar\ conducerea pe tabela de marcaj, rezum=ndu-se s\ precizeze c\ “alb-alba[trii” trebuie s\-[I concentreze acum toate for]ele spre confruntarea de peste dou\ s\pt\m=ni cu {tiin]a Bac\u, o echipa care va poposi la Suceava cu orgoliul r\nit dup\ cele dou\ `nfr=ngeri suferite `n primele trei etape ale noului sezon. “Acum, nu ne r\m=ne dec=t s\ ne mobiliz\m pentru partida urm\toare cu {tiin]a Bac\u, una `n care sunt convins c\ oaspe]ii vor veni s\ c=[tige la Suceava, mai ales c\ au pierdut un tempo dup\ cele dou\ `nfr=ngeri suferite `n primele etape ale campionatului”, a complet tehnicianul Universit\]ii.

De partea cealalt\, tehnicianul gorjenilor, Vasile St=ng\, s-a declarat bucuros de victoria de s=mb\t\, mai ales c\ Pandurii au `nvins o echip\ sucevean\ aflat\ pe val. “Suceava este, al\turi de HC Odorhei, poate cea mai `n form\ echip\ din Liga Na]ional\. Ma bucur cu at=t mai mult pentru acest succes cu c=t am reu[it s\ batem o forma]ie puternic\, cu juc\tori care se cunosc foarte bine [i care joac\ `mpreun\ de [apte ani”, a spus Vasile St=ng\ la finalul meciului cu Universitatea. (D\nu] CHIDOVE})

N Etapa a III-a:

CSM Satu Mare – {tiin]a Bac\u                34-27

“U” Transilvania Cluj – Steaua Bucure[ti   27-25

Minaur Baia Mare – CSM Bucure[ti         30-24

Politehnica Timi[oara – UCM Re[i]a         27-36

Dinamo Bra[ov – CSM Oradea               28-25

Pandurii T=rgu Jiu – CSU Suceava         26-23

HC Odorhei – HCM Constan]a                37-28

Vezi si

Cupa Olimpiadei Sportului Militar Liceal, câștigată de Colegiul Național Militar ”Ştefan cel Mare”

La această etapă a olimpiadei, lotul colegiului câmpulungean a fost format din 87 de sportivi, …