Tuesday , November 29 2022

Universitatea a c=stigat derbiul cu HC Caras Severin si ram=ne pe podiumul Ligii Nationale

Echipa sucevean\ s-a impus `n fa]a b\n\]enilor, cu scorul de 27-26 (16-16), `n derbiul etapei a XVII-a din cadrul Ligii Na]ionale de handbal masculin n “studen]ii” [i-au asigurat victoria `n ultimele cinci minute de joc n Acatrinei (5 goluri), respectiv Petrea (9 goluri) au fost cei mai buni marcatori ai meciului de ieri n “am ob]inut o victorie muncit\, `n fa]a unor juc\tori experimenta]i care pot s\ fac\ fa]\ oric=nd la lotul na]ional”, consider\ tehnicianul Leonard Bibirig n antrenorul oaspe]ilor, Aihan Omer, a fost eliminat `n minutul 55, dup\ ce a vrut s\ scoat\ echipa re[i]ean\ de pe teren, `n semn de protest la adresa arbitrilor n `n urma acestei victorii, a [aptea consecutiv\ `n campionat, Universitatea [i-a consolidat locul 3 `n clasament

Universitatea a r\mas pe podium `n clasamentul Ligii Na]ionale, dup\ ce s-a impus ieri, pe teren propriu, cu scorul de 27-26, `n fa]a celor de la HC Cara[ Severin, `ntr-o partid\ cont=nd pentru etapa a XVII-a.
Poposit\ la Suceava dup\ fiascoul din Cupa Challenge, gruparea b\n\]ean\ a `nceput `n for]\ `nt=lnirea, iar pe fondul gre[elilor de pasare comise de gazde, forma]ia preg\tit\ de Aihan Omer s-a distan]at `n primele zece minute o diferen]\ de trei goluri, scor 7-4. ~n ciuda unei ap\rari extrem de dur\ a oaspe]ilor, trupa preg\tit\ de Leonard Bibirig a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj `n minutul 19, c=nd {old\nescu a marcat pe contraatac pentru scorul de 10-10 [i a `mpins banca tehnic\ re[i]ean\ s\ solicite un prim timp de odihn\. Mi[carea tactica a b\n\]enilor a func]ionat, `n urm\toarele trei minute de la reluarea jocului, Ciubotariu [i compania reu[ind s\ se desprind\ la trei lungimi, scor 14-11, moment `n care a venit r=ndul lui Leonard Bibirig s\ arunce cartona[ul verde pe masa oficial\, cer=nd time-out. Resuscita]i `n minutul de pauz\, “studen]ii” au restabilit egalitatea `n minutul 25, scor 14-14, iar p=n\ la finalul reprizei cele dou\ forma]ii au mers um\r la um\r, pauza consemn=nd egalitate, scor 16-16.
HC Cara[ Severin a ie[it ceva mai decis\ de la vestiare, iar pe fondul paradelor lui Ionescu [i a unei sarje de trei goluri consecutive, oaspe]ii au luat un avantaj de dou\ goluri `n minutul 36, scor 19-17. Ajutat\ de reu[itele lui Petrea, autor a nou\ goluri `n partida de ieri, [i de r\t\rile sucevenilor, care au luat la ]int\ barele por]ii adverse, gruparea re[I]ean\ [i-a m\rit ecartul la trei lungimi la scorul de 23-20. Universitatea nu a predat `ns\ armele, iar pe fondul interven]iilor lui {elaru, gazdele au reu[it s\ anuleze diferen]a `n minutul 51, c=nd C=ntec a punctat pentru scorul de 25-25 cu un trasor de la distan]\.
Mai mult, peste alte patru minute, “studen]ii” au trecut `n avantaj, dup\ ce nou-intratul Pancu a `nscris pentru 26-25 `n urma unui contraatac fulger\tor purtat pe partea dreapt\. La urm\toarea faza au cedat [i nervii `n tab\ra oaspe]ilor. Rohozneanu a marcat sub amenin]area pasivului, brigada bucure[tean\ Costin / Vicea a anulat golul [i Aihan Omer [i-a chemat elevii la marginea terenului. Dup\ c=teva minute de circ ieftin pus `n scen\ de antrenorul re[I]enilor, acesta a fost trimis `n tribun\ `ntr-un cor de huiduieli ale publicului, iar jocul a continuat cu o nou\ parad\ a goalkeeperului {elaru. De[i au r\mas `n inferioritate numeric\, odat\ cu intrarea `n ultimele dou\ minute ale jocului, gazdele s-a desprins la dou\ reu[ite gra]ie lui }u]u, care a f\cut o piruet\ pe l=ng\ ap\r\torii adver[i [i a `nscris pentru 27-25. Zarurile nu erau `ns\ aruncate, b\n\]enii izbutind s\ se apropie la un singur gol cu 35 de secunde `nainte de fluierul final, `n urma unei arunc\ri de la 7 metri. Precedate de un time-out cerut de Bibirig, ultimele 20 de secunde au consemnat un joc de posesie al echipei sucevene, care avea s\ se impun\ `n cele din urm\ cu scorul de 27-26, bif=nd astfel a [aptea victorie consecutiv\ `n Liga Na]ional\.
Universitatea Suceava: {elaru, Andrei – Acatrinei (5 goluri), Tu]u (4), Amih\eisei (3), {old\nescu (3), C=ntec (3), Mitrea (3), Ro[u (2), Pancu (2), Gavriloaia (1), Schroeder (1), Petrea, Besarab.
HC Cara[ Severin: Ionescu, Antonaru – Petrea (9 goluri), Vaidasigan (5), P=r=ianu (5), Ciubotariu (3), Marta (2), Tucanu (1), Rohozneanu (1), Cuciul\, P=rvan, Grigora[, R. Czari, Groz\vescu, Eros, Popovici.

 Cheia succesului: golurile marcate pe faza a doua

Golurile marcate de “studen]ii” pe faza a doua [i anilihilarea treptat\ a lui P=r=ianu. Acestea au fost `n opinia lui Leonard Bibirig principalele aspecte care au f\cut diferen]a `n partida de ieri. “{tiam c\ re[i]enilor nu le convine jocul nostru `n vitez\, c\ `[i vor duce atacurile la limita pasivului [i vor cauta angajarile pe P=r=ianu. ~n prima repriz\ nu am reu[it s\-i contracar\m, dar odat\ cu trecerea timpului ne-am `mbun\ta]it ap\rarea [i am dat mult mai multe goluri pe faza a doua. Cred c\ asta a fost cheia meciului. Am ob]inut o victorie muncit\ `n fa]a unor juc\tori experimenta]i care pot s\ fac\ fa]\ oric=nd la lotul na]ional”, a declarat Leonard Bibirig, la conferin]a de pres\ din final.
Tehnicianul “studen]ilor” este ponderat c=nd vine vorba de [ansele echipei sucevene de a r\m=ne pe podiumul clasamentului p=n\ la finalul campionatului. “Important este s\ r\m=nem reali[ti. S-au disputat doar c=teva etape din retur [i se mai pot `nt=mpla multe p=n\ la finalul campionatului. O victorie sau o `nfr=ngere te poate urca sau te poate cobor` `n clasament. Pentru moment, trebuie s\ sc\pam de oboseala acumulat\ dup\ cele dou\ s\pt\m=ni foarte intense, `n care am disputat meciuri din trei `n trei zile [i am parcurs peste 5.000 de kilometri cu autocarul”, a mai spus Leonard Bibirig.

Aihan Omer: “Cei doi arbitri nu erau de meciul acesta”

De partea cealalt\, tehnicianul Aihan Omer a pus tunurile pe brigada de arbitri Costin / Vicea, care `n opinia sa nu trebuia delegat\ la un meci cu o asemenea `nc\rc\tur\. “Echipa noastra a venit s\ c=[tige la Suceava, nu s\ fac\ figura]ie, iar `n propor]ie de 99 la sut\ am [i reu[it asta. Am preg\tit foarte bine meciul, cunoa[team echipa sucevean\, iar `n mare m\sur\ am reu[it s\-i contracaram stilul de joc. Din p\cate `ns\, finalul a fost controversat. Nu vreau s\ pun la indoial\ dorin]a de victorie a gazdelor, dar dup\ p\rerea mea cei doi arbitri nu erau de meciul acesta. Avem nevoie de doi arbitri interna]ionali, cu experien]\ mare, care s\ gestioneze bine fazele [i finalul de joc. Au gre[it `n ambele p\r]i, iar la anumite faze au demonstrat c\ nu [tiu nici m\car regulamentul. Mi s-a dat cartona[ ro[u pe nedrept, pentru c\ aveam dreptul s\ re]in echipa timp de trei minute [i apoi s\ o bag `n teren. Una peste alta cred c\ a fost un meci spectaculos pentru cei care au venit la sal\. Noi suntem mai tri[ti pentru c\ am pierdut, iar sucevenii probabil se bucur\ pentru c\ au trecut peste un hop greu. Nu ne r\m=ne dec=t s\ mergem mai departe [i s\ trat\m la fel [i restul meciurilor”, a declarat Aihan Omer.
Tehnicianul b\n\]enilor spera ca HC Cara[ Severin [i Universitatea s\ se califice la bra] `n urm\torul sezon al cupelor europene [i laudat t=nara forma]ie sucevean\. “Campionatul este lung, dar sper ca at=t echipa noastra, c=t [i Suceava sa se califice in cupele europene. Ar fi ideal, pentru c\, de[i `n teren ne batem f\r\ menajamente, la nivel de banc\ tehnic\, am o rela]ie bun\ at=t cu domnul Ghervan, c=t [i cu Bibirig, care mi-a fost [i juc\tor. Suceava a r\mas aceia[i echipa harnic\, lupt\toare, care alearg\ foarte mult. Sigur c\ a schimbat foarte mul]i juc\tori, dar stilul de joc [i preg\tirea au r\mas la fel. Schimbarea de genera]ii las\ urme, dar ace[ti juc\tori tineri o s\ progreseze, iar la anul vor juca [i mai bine”, consider\ Aihan Omer.

Rezultatele etapei a XVII-a:

Politehnica Timi[oara – Potaisa Turda 29-23
{tiin]a Bac\u – Steaua Bucure[ti 33-21
CSM Ploie[ti – CSM Bucure[ti 24-23
CSU Suceava – HC Cara[ Severin 27-26
CSM Satu Mare – Pandurii T=rgu Jiu 25-25
Dinamo C\l\ra[i – HC Odorhei 31-27
HCM Constan]a – “U” Transilvania Cluj (miercuri)

Ajuns\ la o cot\ de zece victorii `n actuala edi]ie de campionat, Universitatea Suceava va evolua `n runda viitoare pe terenul vicecampioanei HC Odorhei, `ntr-un meci programat vineri, cu `ncepere de la orele 19.00, `n direct la Digi Sport. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Viitorul Liteni a urcat pe primul loc în Liga a IV-a

Echipa condusă de Demis Maranda și Cătălin Holca a preluat șefia clasamentului după victoria de …