Saturday , December 10 2022

Universitatea a castigat in extremis la Timisoara

N echipa sucevean\ s-a impus, s=mb\t\, cu scorul de 25-24 (11-11), pe terenul celor de la Politehnica Timi[oara, gra]ie unui gol marcat de Adomnic\i `n ultimul minut de joc n “am ob]inut o victorie muncit\, în fa]a unui adversar foarte dificil, care cred c\ a f\cut cel mai bun joc din acest campionat împotriva noastr\”, a apreciat antrenorul Leonard Bibirig n aflat\ pe locul 4 `n clasament la finalul turului, Universitatea nu va putea miza `n urm\toarea etape, pe serviciile c\pitanului Adrian Chiru], scos din circuit din pricina unei luxa]ii la cotul bra]ului drept

Universitatea Suceava a `ncheiat prima jum\tate a campionatului pe o pozi]ie de cup\ european\, respectiv locul 4 `n clasamentul Ligii Na]ionale. ~n ultima etap\ a turului, echipa preg\tit\ de Leonard Bibirig s-a impus, s=mb\t\, cu scorul de 25-24, pe terenul celor de la Politehnica Timi[oara, la finalul unui meci echilibrat `n care victoria “studen]ilor” a fost adus\ de un gol marcat de Adomnic\i `n ultimele secunde ale jocului.
Afla]i cu sabia conducerii deasupra contractelor, dup\ ce pre[edintele Viorel {erban anun]ase m\suri drastice `n eventualitatea unui e[ec `n compania Universit\]ii, handbali[tii b\n\]eni au debutat `n for]a, reu[ind s\ se distan]eze `nc\ din primele cinci minute ale jocului la o diferen]\ de dou\ goluri, scor 4-2. Oaspe]ii au replicat imediat, astfel c\ Adrian Chiru] a restabilit mai `nt=i egalitatea la 5-5, pentru ca mai apoi, la sf=r[itul primului sfert de or\ al jocului, Ciubotariu s\-i trimit\ pentru prima oar\ `n avantaj pe suceveni cu un gol de 7-8.
Ultim\ parte a reprizei `nt=i a stat sub nota echilibrului, niciuna dintre combatante nereu[ind s\ se distan]eze la mai mult de un gol pe tabela de marcaj, astfel ca pauz\ a consemnat egalitate, scor 11-11.
Chiar dac\ a primit o grea lovitur\ chiar din startul reprizei secunde, c=nd c\pitanul Adrian Chiru] a fost nevoit s\ p\r\seasc\ terenul din pricina unei accident\ri la cotul m=inii drepte, Universitatea a dominat ostilit\]ile `n primele minute de la reluarea jocului, reu[ind s\-[i asigure o diferen]\ de trei goluri, scor 12-15.
Angrenate `ntr-un joc la limita regulamentului, cele dou\ echipe aveau s\ fie taxate imediat cu c=te un cartonas ro[u de arbitrii Stark/{tefan, care nu au mai tolerat durit\]ile din teren [i i-au trimis `n tribune pe timi[oreanul Galan (minutul 35) [i pe suceveanul Gavriloaia (minutul 42). Pe fondul acestei `ncr=ncen\ri, trupa pregatit\ de Otto Hell a reu[it s\ echilibreze raportul de for]\ [i s\ restabileasc\ egalitatea `n minutul 44, c=nd Cotinghiu a `nscris pentru 16-16. Ceva mai lucid\ la finalizare, Politehnica [i-a continuat trendul ascendent p=n\ `n minutul 57, c=nd tabela indica un avans de dou\ reu[ite de partea b\n\]enilor, scor 24-22.
Resuscita]i pe parcursul unui timp de odihn\ solicitat de antrenorul Leonard Bibirig, “studen]ii” [i-au revenit spectaculos, golul lui Mitrea de la 7 metri [i reu[ita lui Dediu egal=nd situa]ia de pe tabel\ la intrarea `n ultimul minut de joc, scor 24-24. La ultimul atac al sucevenilor, Adomnic\i a izbutit sa marcheze pentru 24-25 cu largul concurs al portarul advers. Pe contre, goalkeeperul Pralea a respins ultima tentativa a gazdelor [i cele dou\ puncte au ajuns astfel cu mari emo]ii `n Bucovina.
Universitatea Suceava: Pralea, Andrei – Mitrea (6 goluri), Adomnic\i (5), Gavriloaia (3), Ciobotariu (3), Bursuc (3), Chiru] (1), Pancu (1), Ilie[ (1), Acatrinei (1), Dediu (1), {erban, {old\nescu, }u]u.

N Bibirig: “Omogenitatea echipei noastre [i-a spus cuv=ntul”

La finalul jocului, antrenorul Leonard Bibirig a apreciat c\ victoria Universit\]ii a fost una muncit\ [i c\ aceasta s-a datorat omogenit\]ii echipei sucevene. “Am ob]inut o victorie muncit\, în fa]a unui adversar foarte dificil. A fost un meci de care pe care, pentru c\ Timi[oara avea mare nevoie de cele dou\ puncte puse în joc [i cred c\ au f\cut cel mai bun joc din acest campionat împotriva noastr\. A fost o partid\ de lupt\, cu multe elimin\ri [u în care cred c\ omogenitatea echipei noastre [i-a spus p=n\ la urm\ cuvântul. Vrem s\ lu\m pas cu pas fiecare meci [i s\ ne continu\m parcursul. Pân\ în acest moment suntem în grafic pentru un loc de cup\ european\”, a declarat Leonard Bibirig.

N Otto Hell: “Am gre[it nepermis pe final”

De partea cealalt\, tehnicianul Otto Hell a spus c\ b\n\]enii nu au [tiut s\ gestioneze finalul meciului, c=nd adversarii au marcat – `n mod nepermis – chiar [i `n inferioritate numeric\.
“Am gre[it nepermis pe final. Suceava era în inferioritate, iar noi am primit gol. La acest nivel e nepermis. Una peste alta, a fost un joc disputat, `n care am reusit s\ anihil\m într-o oarecare m\sur\ jocul adversarilor. Am avut un Stan într-o zi foarte bun\ (n.r. autor a 11 goluri `n poarta sucevean\) [i un Fenici care se dovede[te a fi un mare câ[tig pentru echip\. Din p\cate, poarta nu ne-a ajutat `n acest meci. Cât despre extremele noastre, asta este valoarea lor. |[tia sunt cu \[tia juc\m! Nu stiu ce masuri se vor lua `mpotriva juc\torilor“, a declarat Otto Hell.

N Chiru], scos din circuit pentru aproape o lun\ de zile

Victoria “studen]ilor” la Timi[oara a fost umbrit\ `ns\ de accidentarea lui Adrian Chiru]. Autor al unui singur gol pe parcursul partidei de s=mb\t\, c\pitanul Universit\]ii a suferit o luxa]ie la cotul bra]ului drept [i a fost nevoit s\ p\r\seasc\ terenul `nc\ din minutul 34 al jocului. Conform primelor aprecieri ale medicilor, Chiru] este scos din circuitul handbalistic pentru aproape o lun\ de zile, interul sucevean urm=nd s\ stea cu bra]ul `n ghips pentru cel pu]in zece zile.

N Rezultatele ultimei etape a turului:

HCM Constanta – Pandurii T=rgu Jiu 37-32
UCM Re[I]a – “U” Transilvania Cluj 27-26
{tiin]a Bac\u – HC Odorhei 27-25
Poli Timi[oara – CSU Suceava 24-25
CSM Satu Mare – Minaur Baia Mare 35-18
CSM Bucure[ti – Dinamo Bra[ov 23-26
Steaua Bucure[ti – CSM Oradea 35-34

~n prima etap\ a returului, Universitatea Suceava va primi s=mb\t\, `n sala LPS, vizita ultimei clasate, CSM Oradea. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Croația învinge dramatic Brazilia la 11 metri și merge în semifinale

Primul sfert de finală de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar s-a desfășurat între …