Tuesday , April 23 2024

Ultima Runda – Doctori in matrapazlacuri

N Ce leg\tur\ poate fi `ntre falimentul Unirii Urziceni [i divor]ul Becali – Pi]urc\?

~n toat\ Europa apar, dispar [i reapar echipe. Chiar dac\ este vorba de o forma]ie ca Unirea Urziceni, care a f\cut, cu numai un an `n urm\, furori `n Liga Campionilor, `nving`nd Sevilla [i Glasgow Rangers. Acum dou\ luni, doar persoanele foarte bine informate puteau anticipa falimentul Unirii, care s-a b\tut pe via]\ [i pe moarte la Cluj pentru Supercup\, a ]inut bine piept Zenitului `n dou\ man[e [i a `nceput campionatul cu dou\ remize albe, considerate drept “acceptabile”, cu Rapid (acas\) [i Pandurii (`n deplasare). Apoi a `nceput c\derea gravita]ional\ accelerat\: ru[inea de la Split, e[ecurile din campionat, plecarea managerului Meme Stoica, a directorului sportiv Narcis R\ducan [i a antrenorului Ronny Levi, ajung`ndu-se la tragi-comedia pe care toat\ lumea o cunoa[te. N\ruirea Unirii reprezint\ ilustra]ia perfect\ a paradoxului din fotbalul rom=nesc: o echip\ nu poate face performan]\ din fonduri publice, dar, `n acela[i timp, investi]ia privat\ implic\ riscuri, ca orice afacere. Patronul Dumitru Buc[aru nu mai poate ]ine echipa din Urziceni f\r\ a-[i periclita adev\ratele lui afaceri care `i aduc profitul. Deoarece, cum spune cel\lalt Mitic\ (omu’ de la Lig\), fotbalul nu aduce profit, ci este o gaur\ neagr\ care `nghite bani. {i cum Mitic\ de Ialomi]a nu mai are bani, frumoasa echip\ Unirea Urziceni s-a dus pe apa s`mbetei! Nimic surprinz\tor aici, a ajuns la faliment odat\ [i Fiorentina, dar echipa violet\ s-a ref\cut [i a ajuns din nou `n Liga Campionilor. Ceea ce nu poate fi, `ns\, valabil pentru forma]ia dintre ciulinii B\r\ganului. Singurul motiv pentru care Unirea este ]inut\ sub tuburi de oxigen este reprezentat de banii din drepturile de televizare. Restul vine de la prieteni care la nevoie se cunosc, iar prietenul de n\dejde s-a numit Gigi Becali. Transferul `n mas\ al cremei echipei din Urziceni la Steaua a fost grosul de care avea nevoie Buc[aru, pe l`ng\ care drepturile de televizare, oric`t de substan]iale ar fi pentru o echip\ clasat\ pe locul II `n Liga I, reprezint\ mizilicuri.

Cine sus]ine c\ managerii de fotbal din Rom=nia s`nt fraieri se `n[eal\ amarnic. Oamenii s`nt diabolici mae[tri `n cele rele, `n special `n fentele la regulamente. Iar Gigi Becali, m\sc\riciul din Ghencea, este de-a dreptul genial, pentru c\ `n]elegerea cu Buc[aru nu este nici pe departe un gest dezinteresat de m\rinimie. Aducerea celor [ase-[apte juc\tori de la Urziceni la Steaua nu a umplut conturile patronului din Urziceni, ci a stins ni[te datorii, cu care `ns\[i averea lui Buc[aru era periclitat\, nu numai profitul. ~n “m\rinimia sa”, Gigi Becali a trimis echipa satelit pachet la Urziceni, transform`nd Unirea `n Steaua II. Manevra este doar de facto, pentru c\, dac\ ar fi fost [i “de jure”, Steaua II Urziceni ar fi fost desfiin]at\, fiindc\ `ntrecerile din e[aloanele inferioare au `nceput deja. Dar `n Liga I nu joac\ Steaua II, ci (`nc\) Unirea Urziceni [i, `n consecin]\, Steaua cea mare a lui Gigi are dou\ antrenamente de [ase puncte pe total `n campionat. ~n ciuda Rapidului [i a Vasluiului, care au `nt`lnit o Unire `n formul\ complet\ [i motivat\ la maximum. Se spune c\ “ciurucurile” r\mase la Urziceni [i pu[timea din Ghencea vor fi montate s\ ob]in\ tot ceea ce este posibil de la ceilal]i granzi ai campionatului, nu [i de la Steaua, chiar dac\ diferen]a de valoare r\m`ne apreciabil\. Se poate lesne anticipa c\ Steaua II Urziceni va fi o mic\ buturug\ greu de urnit atunci c`nd este nevoie.

Manevra Becali – Buc[aru readuce `n memorie fapte mai noi [i mai vechi din fotbalul rom=nesc, care apar acum `ntr-o alt\ lumin\ [i conduc la ideea c\ lucrurile coceau mai de mult timp. Anul trecut, zvonul unei fuziuni Unirea – Steaua (pentru ca echipa lui Gigi s\ joace `n Liga Campionilor) p\rea o fantezie de pres\, `ns\ la numai un an s-a ajuns, practic, tot acolo. Aproape sigur, regulamentele ferme [i neinterpretabile ale UEFA au asasinat din fa[\ aceast\ mi[cula]ie [i se vede treaba c\ n-a fost o renun]are, ci numai o am`nare. De un an, m\car at`t, un singur an. Mai recent, a f\cut valuri c`t casa divor]ul Becali – Pi]urc\ [i chiar se v`ntur\  un scenariu care leag\ cele dou\ evenimente. Pi]urc\ a fost pus t`rziu la curent cu inten]iile lui Becali vizavi de juc\torii din Urziceni [i n-a dorit s\ renun]e la juc\torii cu care a pornit la drum `n var\ [i cu care a ob]inut primele rezultate bune `n campionat. {i atunci, ce i-a mai r\mas lui Gigi, dec`t s\ `ncalce `n]elegerea cu tehnicianul oltean, b`rfind la TV juc\torii [i suporterii? Sc\p`nd de spinul Pi]urc\, Becali a avut cale liber\ de a construi o nou\ echip\ cu fo[tii uniri[ti. Sub comanda lui Ilie Dumitrescu, care nu avea nici un fel de antecedente `n privin]a juc\torilor adu[i de Pi]urc\ `n Ghencea.

{i atunci, s\ mai spunem c\ patronii din fotbalul rom=nesc s`nt fraieri? ~ntr-un fel chiar s`nt, deoarece combina]iile cu antrenori [i juc\tori `nt`rzie formarea echipelor [i calc\ `n picioare munca unor oameni. Dar `n materie de matrapazl`curi de acest gen s`nt ne`ntrecu]i, lucru dovedit nu numai la Steaua, dar [i `n alte locuri unde troneaz\ inteligen]a malefic\, Vaslui de exemplu. S\ ne mai mir\m c\ performan]ele fotbalului rom=nesc au ajuns s\ se `nghesuie `n caseta cu amintiri?

Nicolae GRECU

Vezi si

Atleții suceveni au urcat pe podium la semimaratonul “Constantina Diță”

Ciprian Costîn (CSŞ Rădăuți) a cucerit aurul la categoria U20 Patru atleți suceveni au urcat …