Wednesday , April 17 2024

“Studentii” vor sa scape de complexul HCM Constanta

N Universitatea va `nfrunta campioana HCM Constan]a, `ntr-un meci programat duminic\, cu `ncepere de la orele 11.00, `n direct la Digi Sport [i care va consemna ultima reprezenta]ie pe care trupa preg\tit\ de Leonard Bibirig o va oferi propriilor suporteri `n acest an n echipa sucevean\ nu are nicio victorie `n palmaresul confrunt\rilor directe disputate `mpotriva const\n]enilor

Universitatea prime[te duminic\, cu `ncepere de la orele 11.00, `n sala Liceului cu Program Sportiv, vizita campioanei en-titre a Ligii Na]ionale de handbal masculin, HCM Constan]a, `ntr-un meci contand pentru etapa a X-a din actualul sezon [i care va fi transmis `n direct de postul de televiziune Digi Sport.
De[i palmaresul meciurilor directe consemneaz\ victorii pe linie ale dobrogenilor, “studen]ii” consider\ la unison c\ a venit momentul s\ scape de complexul “HCM Constan]a”, mai ales c\ oaspe]ii de duminic\ au ar\tat destule semne de sl\biciune pe parcursul acestui tur de campionat, ocup=nd la ora actual\ locul 4 `n clasament. “Rezultatele `nregistrate de HCM Constan]a `n acest tur de campionat ne dau dreptul s\ speram c\ putem ob]ine o victorie. ~nt=lnim campioana Rom=niei, iar pentru a putea c=[tiga acest meci va trebui s\ fim foarte exac]i at=t `n atac c=t [i `n ap\rare. Totodat\, avem nevoie de foarte mult\ [ans\”, a declarat Bogdan Pralea, `n cadrul conferin]ei de pres\ de ieri.
Ap\r\torul buturilor sucevene a mai precizat c\ o eventuala victorie `n fa]a campioanei nu l-ar surprinde, chiar dac\ Universitatea vine dup\ un e[ec categoric la Odorhei. “Dup\ `nfr=ngerile de la Odorhei [i T=rgu Jiu, o victorie cu HCM Constan]a ar fi o surpriz\ pentru mult\ lume, dar nu [i pentru noi. Ne dorim foarte mult s\ c=[tig\m acest meci pentru c\ p=n\ acum nu am avut niciun succes `n fa]a Constan]ei”, a completat Pralea.
Extrema st=nga Adi Mitrea sper\ la r=ndul s\u ca Universitatea s\ profite de perioada mai slab\ pe care o traverseaz\ const\n]enii [i s\-[i adjudece cele dou\ puncte puse la b\taie `n confruntarea de duminic\. “}in=nd cont c\ HCM-ul nu a avut rezultate foarte bune `n aceast\ toamn\, ar trebui s\ speculam acest moment [i s\ ob]inem cele dou\ puncte. Va trebui `ns\ s\ fim foarte aten]i, iar la ora meciului s\ ne afl\m `n form\ maxim\”, a spus Mitrea.
Pe l=ng\ dorin]a de victorie existent\ `n tab\ra “studen]ilor”, interul Claudiu Dediu mizeaz\ [i pe o oarecare stare de oboseal\ `n r=ndul echipei din Constan]a, care vor juca la Suceava la mai pu]in de 72 de ore de la meciul cu HC Sankt Petersburg din grupele Ligii Campionilor. “Ne dorim foarte mult s\ ob]inem victoria pentru a da uit\rii c=t mai repede repriza de co[mar pe care am avut-o la Odorheiul Secuiesc. Este normal s\ se acumuleze o stare de oboseal\ `n r=ndul lor ]in=nd cont de meciul din Liga Campionilor [i de deplasarea p=n\ la Suceava. HCM Constan]a r\m=ne totu[i campioana Rom=niei, are un lot numeros, iar rezervele se pot ridica oric=nd la nivelul titularilor”, a declarat Dediu.
Meciul dintre Universitatea Suceava [i HCM Constan]a va fi arbitrat de cuplul de arbitri B\rcan – Ciurea din Dolj [i va consemna ultima apari]ie a trupei lui Leonard Bibirig `n fa]a proprilor suporteri `n acest an.
~n alte dou\ jocuri din cadrul etapei a X-a, disputate la mijlocul acestei s\pt\m=ni, UCM Re[ita s-a impus cu scorul de 32-25 pe terenul coda[ei CSM Oradea, `n timp ce {tiin]a Bac\u a c=[tigat cu un surprinz\tor 30-29 `n fieful grup\rii Pandurii T=rgu Jiu.

N Au primit o prima tran[\ de 100.000 de lei din partea Consiliului Jude]ean

~n alt\ ordine de idei, CS Universitatea a primit la finele s\pt\m=nii trecute o treime din cei 300.000 de lei aloca]i de Consiliul Jude]ean Suceava pentru echipa local\ de handbal `n anul curent. Conform oficialii clubului, ace[ti bani vor fi folosi]i pentru a le achita juc\torilor restan]ele salariale aferente lunilor iulie [i august. P=n\ la jum\tatea lunii noiembrie, “studen]ii” au primit de la Consiliul Local [i Consiliul Jude]ean o sum\ cumulat\ de 800.000 de lei. (D\nu] CHIDOVE})

N Etapa a X-a:

CSM Oradea – UCM Re[i]a 25-32
Pandurii T=rgu Jiu – {tiin]a Bac\u 29-30
Steaua Bucure[ti – CSM Bucure[ti
U “Transilvania” Cluj – Politehnica Timi[oara
Dinamo Bra[ov – CSM Satu Mare
HC Odorhei – Minaur Baia Mare
Universitatea Suceava – HCM Constan]a

Vezi si

Ultimele bilete la Jocurile Olimpice de la Paris au fost puse azi în vânzare

Ultimele bilete pentru Jocurile Olimpice de vară de la Paris au fost puse în vânzare …