Thursday , February 9 2023

“Studentii” vor sa scape de complexul HCM Constanta

N Universitatea va `nfrunta campioana HCM Constan]a, `ntr-un meci programat duminic\, cu `ncepere de la orele 11.00, `n direct la Digi Sport [i care va consemna ultima reprezenta]ie pe care trupa preg\tit\ de Leonard Bibirig o va oferi propriilor suporteri `n acest an n echipa sucevean\ nu are nicio victorie `n palmaresul confrunt\rilor directe disputate `mpotriva const\n]enilor

Universitatea prime[te duminic\, cu `ncepere de la orele 11.00, `n sala Liceului cu Program Sportiv, vizita campioanei en-titre a Ligii Na]ionale de handbal masculin, HCM Constan]a, `ntr-un meci contand pentru etapa a X-a din actualul sezon [i care va fi transmis `n direct de postul de televiziune Digi Sport.
De[i palmaresul meciurilor directe consemneaz\ victorii pe linie ale dobrogenilor, “studen]ii” consider\ la unison c\ a venit momentul s\ scape de complexul “HCM Constan]a”, mai ales c\ oaspe]ii de duminic\ au ar\tat destule semne de sl\biciune pe parcursul acestui tur de campionat, ocup=nd la ora actual\ locul 4 `n clasament. “Rezultatele `nregistrate de HCM Constan]a `n acest tur de campionat ne dau dreptul s\ speram c\ putem ob]ine o victorie. ~nt=lnim campioana Rom=niei, iar pentru a putea c=[tiga acest meci va trebui s\ fim foarte exac]i at=t `n atac c=t [i `n ap\rare. Totodat\, avem nevoie de foarte mult\ [ans\”, a declarat Bogdan Pralea, `n cadrul conferin]ei de pres\ de ieri.
Ap\r\torul buturilor sucevene a mai precizat c\ o eventuala victorie `n fa]a campioanei nu l-ar surprinde, chiar dac\ Universitatea vine dup\ un e[ec categoric la Odorhei. “Dup\ `nfr=ngerile de la Odorhei [i T=rgu Jiu, o victorie cu HCM Constan]a ar fi o surpriz\ pentru mult\ lume, dar nu [i pentru noi. Ne dorim foarte mult s\ c=[tig\m acest meci pentru c\ p=n\ acum nu am avut niciun succes `n fa]a Constan]ei”, a completat Pralea.
Extrema st=nga Adi Mitrea sper\ la r=ndul s\u ca Universitatea s\ profite de perioada mai slab\ pe care o traverseaz\ const\n]enii [i s\-[i adjudece cele dou\ puncte puse la b\taie `n confruntarea de duminic\. “}in=nd cont c\ HCM-ul nu a avut rezultate foarte bune `n aceast\ toamn\, ar trebui s\ speculam acest moment [i s\ ob]inem cele dou\ puncte. Va trebui `ns\ s\ fim foarte aten]i, iar la ora meciului s\ ne afl\m `n form\ maxim\”, a spus Mitrea.
Pe l=ng\ dorin]a de victorie existent\ `n tab\ra “studen]ilor”, interul Claudiu Dediu mizeaz\ [i pe o oarecare stare de oboseal\ `n r=ndul echipei din Constan]a, care vor juca la Suceava la mai pu]in de 72 de ore de la meciul cu HC Sankt Petersburg din grupele Ligii Campionilor. “Ne dorim foarte mult s\ ob]inem victoria pentru a da uit\rii c=t mai repede repriza de co[mar pe care am avut-o la Odorheiul Secuiesc. Este normal s\ se acumuleze o stare de oboseal\ `n r=ndul lor ]in=nd cont de meciul din Liga Campionilor [i de deplasarea p=n\ la Suceava. HCM Constan]a r\m=ne totu[i campioana Rom=niei, are un lot numeros, iar rezervele se pot ridica oric=nd la nivelul titularilor”, a declarat Dediu.
Meciul dintre Universitatea Suceava [i HCM Constan]a va fi arbitrat de cuplul de arbitri B\rcan – Ciurea din Dolj [i va consemna ultima apari]ie a trupei lui Leonard Bibirig `n fa]a proprilor suporteri `n acest an.
~n alte dou\ jocuri din cadrul etapei a X-a, disputate la mijlocul acestei s\pt\m=ni, UCM Re[ita s-a impus cu scorul de 32-25 pe terenul coda[ei CSM Oradea, `n timp ce {tiin]a Bac\u a c=[tigat cu un surprinz\tor 30-29 `n fieful grup\rii Pandurii T=rgu Jiu.

N Au primit o prima tran[\ de 100.000 de lei din partea Consiliului Jude]ean

~n alt\ ordine de idei, CS Universitatea a primit la finele s\pt\m=nii trecute o treime din cei 300.000 de lei aloca]i de Consiliul Jude]ean Suceava pentru echipa local\ de handbal `n anul curent. Conform oficialii clubului, ace[ti bani vor fi folosi]i pentru a le achita juc\torilor restan]ele salariale aferente lunilor iulie [i august. P=n\ la jum\tatea lunii noiembrie, “studen]ii” au primit de la Consiliul Local [i Consiliul Jude]ean o sum\ cumulat\ de 800.000 de lei. (D\nu] CHIDOVE})

N Etapa a X-a:

CSM Oradea – UCM Re[i]a 25-32
Pandurii T=rgu Jiu – {tiin]a Bac\u 29-30
Steaua Bucure[ti – CSM Bucure[ti
U “Transilvania” Cluj – Politehnica Timi[oara
Dinamo Bra[ov – CSM Satu Mare
HC Odorhei – Minaur Baia Mare
Universitatea Suceava – HCM Constan]a

Vezi si

Ciclistul sucevean Vlad Dascălu se reîntoarce la Dinamo

Originar din comuna Râșca, Vlad este campion mondial și european la Mountain Bike, iar la …