Thursday , April 18 2024

Sport în sport: de ce recurg fotbalistii celebri la prostituate?

Fosta minora Zahia Dehar si fotbalistul francez Franck Ribéry au fost implicati recent intr-un mare scandal sexual

Potrivit Departamentului pentru oportunit\]i egale al pre[edin]iei Consiliului de Mini[tri, în Italia 60.000 de prostituate ar avea 9 milioane de clien]i. Cu cât un fotbalist este mai celebru [i c\s\torit cu o femeie frumoas\, cu atât devine subiectul ideal al unei pove[ti pu]in monotone. Urmeaz\ în[elarea, interviul pl\tit al escort-girl (neologism nu dintre cele mai fericite), criza conjugal\, c\in]a tardiv\ [i divor]ul, comenteaz\ ziarul La Repubblica în edi]ia de joi.

În Marea Britanie, acesta este deja un sport în sport, un gen de maxi-capcan\ în care continu\ s\ cad\ juc\tori ai echipei na]ionale a lui Capello, deja zguduit\ de cazuri precum cele ale lui John Terry (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Peter Crouch (Tottenham Hotspur) [i Wayne Rooney (Manchester United). Miercuri, a doua prostituat\, Jenny Thompson, dup\ Helen Wood, [i-a vândut mai întâi corpul iar apoi dezv\luirile despre Rooney.

Nici francezii nu se las\ mai prejos: lui Franck Ribéry (echipa na]ional\) [i Karim Benzema (Real Madrid) le-a creat necazuri fosta minor\ Zahia Dehar. Mergând cu ceva timp înapoi, la fel au p\]it [i cei doi Ronaldo, “din]osul” (cu braziliana Lara, pe vremea când era la Inter, [i cu transsexuali care l-au [antajat la Rio) [i Cristiano (un colec]ionar, chiar cinci odat\ în hidromasajul din vila sa pe când era la Manchester). Desigur [i Adriano, care la Milano cheltuia 160.000 de euro pe lun\ la chefuri.

“Juc\torii nu sunt b\rba]i singuri sau tri[ti, au bani mul]i [i mult timp la dispozi]ie, uneori nu vor s\ se implice în rela]ii care presupun oboseal\, astfel c\ pl\tesc o femeie. Este o atitudine superficial\, r\spândit\ nu numai în sport”, a afirmat Giancarlo Camolese, unul dintre antrenorii ce pot fi considera]i mae[tri ai sportului. El a precizat: “Pare urât s\ o spui, dar pentru unii b\rba]i este ca [i cum ar cump\ra un Rolex sau un coupe. Prostituata este o scurt\tur\ care nu-]i creeaz\ probleme, cu excep]ia celor britanice”.

Acest lucru se întâmpla înc\ de pe vremea lui Giuseppe Meazza, la campionatul mondial de fotbal din 1938, când fotbalistul i-a spus antrenorului Vittorio Pozzo c\ “gli azzurri” nu erau de piatr\, iar acesta le-a permis s\ se duc\ la case de toleran]\, înainte de a aduce acas\ Cupa, Trofeul Jules Rimet.

În anii ‘50 [i ‘60, fotbali[tii se duceau în night-cluburi, unde Angelillo de la Inter s-a îndr\gostit de o dansatoare, nu de o prostituat\. În 1958, cea mai mare speran]\ a fotbalului rusesc, Eduard Strel]ov a fost închis timp de 12 ani într-un gulag sub acuza]ia c\ a violat o femeie, pe Marina Lebedeva, care l-a înso]it contra plat\ într-o dacea.

Câ]iva ani mai târziu, un campion celebru al na]ionalei italiene a cerut companie pl\tit\ cu ora [i i s-a adus o femeie frumoas\, s-au pl\cut [i s-au c\s\torit. Mai r\u i-a mers iranianului Mojahed Khaziravi, mijloca[ul pedepsit în 2002 pentru “rela]ii sexuale ilegale”, cu administrarea a 276 de biciuiri [i cinci ani de descalificare.

“Nu exist\ vreo categorie imun\ la aceast\ intoxica]ie, nu este numai un obicei al fotbali[tilor”, a afirmat fostul juc\tor profesionist Massimo Mauro, care a v\zut multe pe terenul de fotbal [i în afara lui [i le-a povestit la TV. “Unele pove[ti engleze nu m\ conving îns\, e clar c\ sunt capcane organizate cu complicitatea unor prostituate [i ziare de scandal. Este straniu c\ sportivii nu au devenit mai inteligen]i”.

Cum se face c\ personaje care ar putea avea aproape totul gratis pl\tesc? O fac pentru c\ sunt în întrecere cu al]i masculi, pentru atrac]ia lucrului interzis, pentru c\ se însoar\ prea devreme, din comoditate? Actorul Charlie Sheen a spus: “Nu le pl\tesc pentru o rela]ie sexual\, ci pentru c\ apoi pleac\”. Sau pentru c\, a[a cum spunea fostul fotbalist uruguayan Paolo Montero, o prostituat\ nu se îndr\goste[te, nu vrea s\ se m\rite [i nu vrea s\-]i fac\ copii? Oare chiar au nevoie s\ pl\teasc\ aceast\ iubire f\r\ iubire?, se întreab\ La Repubblica.“Da, pentru c\ este o fug\ de r\spundere [i de femeia normal\, femeia adev\rat\ care te pune în joc”, spune psihiatrul Vincenzo Prunelli, care lucreaz\ de decenii cu sportivi. “S\ ia, s\ pl\teasc\ [i s\ consume, apoi totul este ca înainte: prostituata nu te judec\. [i mai bine merge cu transexualul, cu feminitatea accentuat\. Dac\ pl\tesc nu î]i datorez nimic [i nu m\ confrunt cu nimic”.

Poate c\ este vorba [i de groaza de a juca partida sentimentelor, a[a cum explic\ psihologul Anna Sole Marta. “Uneori fotbalistul este b\rbat în exterior [i adolescent în interior, nesigur pe propria figur\ masculin\. Nu vrea alte oboseli emo]ionale pe lâng\ cele care îl absorb pe terenul de joc: cump\r\ sexul [i fuge”. S\ fugi este mai u[or decât s\ iube[ti, conchide La Repubblica.

Vezi si

Cupa Olimpiadei Sportului Militar Liceal, câștigată de Colegiul Național Militar ”Ştefan cel Mare”

La această etapă a olimpiadei, lotul colegiului câmpulungean a fost format din 87 de sportivi, …

One comment

  1. Si d-le reporter cum ramane cu studentele si minorele din Grecia si din Cipru obligate sa se prostitueze contra cost cu marii fotbalisti .Ti se pare la fel de natural sau de criminal? Ai sora d-le reporter sau mama sau fiica ? Oare in acel caz ti s-ar parea la fel de firesc si de natural? Mie nu .