Saturday , June 22 2024

Sichitiu: “Fotbalul va muri la Ia[i, la fel ca la Constan]a sau Arad!”

Grigore Sichitiu, care trebuia s\ preia func]ia de pre[edinte al clubului Poli Ia[i, a declarat ieri c\ nu va prelua gruparea din dealul Copoului date fiind problemele financiare cu care aceasta se confrunt\ [i care ar putea duce la desfiin]are.
“Din p\cate, fotbalul va muri la Ia[i, la fel ca la Constan]a sau Arad, alte centre de tradi]ie pentru sportul românesc! Eu am încercat s\ ajut acest club, f\r\ s\ cer vreun ban, deocamdat\, dar nici nu pot veni s\ m\ compromit la Ia[i, din moment ce nu este nicio speran]\ pentru aceast\ echip\. Eu mi-am respectat promisiunea de a a[tepta o lun\ un pas concret al ac]ionarilor, dar lucrurile nu s-au mi[cat deloc. Am discutat [i cu domnul Popa, care mi-a zis c\ se va gândi foarte serios dac\ va mai reveni în Copou. Sincer, îmi pare r\u pentru juc\torii de la Ia[i, dar chiar nu am ce s\ fac. Am discutat [i ac]ionarul majoritar, domnul Radu C\in, care mi-a spus c\ î[i va anun]a public pozi]ia, astfel c\ eu nu mai am ce s\ fac”, a declarat Grigore Sichitiu.
Sichitiu a mai precizat c\ echipa nou înfiin]at\, ACSMU Poli Tricolorul Breaza, nu poate reprezenta o variant\ pentru atacarea promov\rii în prima lig\: “Aceast\ echip\ a fost gândit\ ini]ial ca o [coal\ de fotbal a lui Mircea Lucescu. Era o variant\ pentru cre[terea unor juc\tori tineri, dac\ a[ fi r\mas eu la Ia[i. Mircea Lucescu, cel mai bun antrenor român, a încercat acest proiect la Breaza, dar, pentru c\ acolo nu s-a putut, ne gândisem c\ am putea face {coala la Ia[i. Acum, dup\ ce am plecat eu, nu [tiu nici ce se va întâmpla cu aceast\ echip\”.

Vezi si

Franța și Olanda au remizat fără goluri și trimit prematur Polonia acasă

Franța și Olanda au terminat la egalitate, 0-0, vineri, în runda a doua a meciurilor …