Tuesday , March 28 2023

Selectionerul echipei de fotbal a Coreii de Nord, trimis la munca silnica, lotul umilit la Phenian

Întregul lot al echipei de fotbal a Coreii de Nord a fost pedepsit ca la carte: selec]ionerul a fost trimis la munc\ for]at\, în construc]ii, membrii echipei au fost pu[i pe o scen\ a Casei de Cultur\ a Poporului, unde 400 de membri ai Guvernului, studen]i [i jurnali[ti i-au luat la întreb\ri.
Dup\ ce a fost umilit\ fotbalistic la Cupa Mondial\, echipa Coreii de Nord a fost umilit\ [i la propriu, mult mai grav, în propria ]ar\, comenteaz\, joi, RFI.
Eliminarea na]ionalei înc\ din faza grupelor – ca [i cum acest lucru ar fi fost o surpriz\ – a provocat mânia regimului de la Phenian.
Timp de [ase ore, fotbali[tii au fost p\lmui]i moral. Pân\ [i crainicul tv, care a fost nevoit s\ suporte ru[inea de a comenta înfrângerile suferite în Africa de Sud le-a cerut socoteal\ juc\torilor.
Fotbali[tii au fost acuza]i c\ “au tr\dat idealurile poporului” [i, evident, încrederea lui Kim Jong-un, fiul pre[edintelui, cel care s-a ocupat îndeaproape de echipa na]ional\.
Momentele jenante pentru lotul na]ional nu s-au oprit îns\ aici: juc\torii au fost constrân[i s\ critice, la rândul lor, presta]ia antrenorului. Acesta nu numai c\ [i-a pierdut slujba, dar a fost [i trimis la munc\ pe [antier.
Partea proast\ e c\ nu se mai [tie mare lucru despre el. De fapt, observatorii cred c\ b\rbatul a fost pedepsit mult mai r\u, iar de câteva s\pt\mâni nu s-a mai auzit nimic despre el. Motiv pentru care pre[edintele FIFA, Joseph Blatter a cerut explica]ii Phenianului, transmite RFI.
“Am adresat o scrisoare federa]iei nord-coreene, pentru a afla dac\ informa]iile din mass-media, potrivit c\rora antrenorul [i unii juc\tori au fost condamna]i [i pedepsi]i sunt adev\rate. Aceasta este o prim\ etap\ [i vom vedea ce va fi în continuare. Îns\ nu este simplu”, explic\ Blatter.
Na]ionala Coreei de Nord a fost eliminat\ de la Cupa Mondial\ din Africa de Sud în faza grupelor, dup\ ce a fost învins\ de Brazilia (2-1), Portugalia (7-0) [i Coasta de Filde[ (3-0).

Vezi si

CSU Suceava dă semne de revenire în Liga Națională

Handbaliștii suceveni au obținut sâmbătă prima victorie din acest an pe teren propriu: 38-28 cu …