Thursday , May 23 2024

Selectionerul echipei de fotbal a Coreii de Nord, trimis la munca silnica, lotul umilit la Phenian

Întregul lot al echipei de fotbal a Coreii de Nord a fost pedepsit ca la carte: selec]ionerul a fost trimis la munc\ for]at\, în construc]ii, membrii echipei au fost pu[i pe o scen\ a Casei de Cultur\ a Poporului, unde 400 de membri ai Guvernului, studen]i [i jurnali[ti i-au luat la întreb\ri.
Dup\ ce a fost umilit\ fotbalistic la Cupa Mondial\, echipa Coreii de Nord a fost umilit\ [i la propriu, mult mai grav, în propria ]ar\, comenteaz\, joi, RFI.
Eliminarea na]ionalei înc\ din faza grupelor – ca [i cum acest lucru ar fi fost o surpriz\ – a provocat mânia regimului de la Phenian.
Timp de [ase ore, fotbali[tii au fost p\lmui]i moral. Pân\ [i crainicul tv, care a fost nevoit s\ suporte ru[inea de a comenta înfrângerile suferite în Africa de Sud le-a cerut socoteal\ juc\torilor.
Fotbali[tii au fost acuza]i c\ “au tr\dat idealurile poporului” [i, evident, încrederea lui Kim Jong-un, fiul pre[edintelui, cel care s-a ocupat îndeaproape de echipa na]ional\.
Momentele jenante pentru lotul na]ional nu s-au oprit îns\ aici: juc\torii au fost constrân[i s\ critice, la rândul lor, presta]ia antrenorului. Acesta nu numai c\ [i-a pierdut slujba, dar a fost [i trimis la munc\ pe [antier.
Partea proast\ e c\ nu se mai [tie mare lucru despre el. De fapt, observatorii cred c\ b\rbatul a fost pedepsit mult mai r\u, iar de câteva s\pt\mâni nu s-a mai auzit nimic despre el. Motiv pentru care pre[edintele FIFA, Joseph Blatter a cerut explica]ii Phenianului, transmite RFI.
“Am adresat o scrisoare federa]iei nord-coreene, pentru a afla dac\ informa]iile din mass-media, potrivit c\rora antrenorul [i unii juc\tori au fost condamna]i [i pedepsi]i sunt adev\rate. Aceasta este o prim\ etap\ [i vom vedea ce va fi în continuare. Îns\ nu este simplu”, explic\ Blatter.
Na]ionala Coreei de Nord a fost eliminat\ de la Cupa Mondial\ din Africa de Sud în faza grupelor, dup\ ce a fost învins\ de Brazilia (2-1), Portugalia (7-0) [i Coasta de Filde[ (3-0).

Vezi si

Flavius Daniliuc, fotbalistul cu origini sucevene, inclus în lotul provizoriu al Austriei pentru EURO 2024

În vârstă de 23 de ani, Flavius Daniliuc mai are două selecții la echipa națională …