Tuesday , October 3 2023

Selectionerul Albaniei s-ar multumi cu o remiza in meciul cu Rom=nia

Selec]ionerul Albaniei, Josip Kuzhe, a declarat c\ echipa sa urm\re[te un rezultat pozitiv la Piatra Neam], în meciul cu România din preliminariile CE 2012, precizând c\ ar fi mul]umit [i cu o remiz\, informeaz\, ieri, publica]ia Albania Sport.
“Dup\ un an de munc\, în care am avut destule rezultate pozitive, sunt convins c\ am acumulat destule lucruri bune [i c\ s-a creat acea încredere în for]ele noastre. Am încredere mai mare în echip\. În România ]intim un rezultat pozitiv, ne-ar prinde bine [i o remiz\. Îmi place s\ fiu sub presiune, acest lucru m\ face s\ fiu mult mai serios. Vrem s\ d\m totul cu România, e un meci de calificare. Unii ar spune c\ presiune înseamn\ fric\. Eu spun c\ e vorba de responsabilitate. M\ gândesc s\ juc\m [i ofensiv, pentru a scoate un rezultat bun, dar în acela[i timp s\ ne protej\m pentru a nu fi surprin[i”, a spus Kuzhe.
Atacantul Erjon Bogdani a men]ionat c\ echipa României merit\ respect [i are prima [ans\ la victorie, chiar dac\ nu se va putea baza pe o serie de juc\tori, printre care Adrian Mutu [i Cristian Chivu.
C\pitanul selec]ionatei Albaniei, Ervin Skela, a declarat c\ România este o echip\ bun\ [i periculoas\. “[i noi ne-am schimbat, a[a cum [i ei au trecut prin multe schimb\ri. Cred c\ suntem capabili s\ facem fa]\ cu brio acestei întâlniri, cu condi]ia s\ avem r\bdare [i d\ruire. Trebuie s\ uit\m faptul c\ le lipsesc Mutu [i Chivu [i ar fi mai u[or de învins. Ar trebui s\ fim mai aten]i la poten]ialul nostru, la faptul c\ juc\m în deplasare [i c\ pornim cu [ansa a doua”, a men]ionat Skela.
De asemenea, mijloca[ul Jahmir Hyka a men]ionat c\ na]ionala României “reprezint\ o for]\”. “Trebuie s\ avem respect [i s\ acord\m României toat\ aten]ia cuvenit\, dar nu ne este team\. Trebuie s\ avem încredere în noi, e unicul mijloc prin care putem scoate un rezultat bun”, a precizat Hyka.
Atacantul Hamdi Salihi a afirmat c\ echipa României a fost bine studiat\. “Mul]i juc\tori evolueaz\ la echipe bune din Europa, îi cunoa[tem bine. Dar înainte s\ vorbim de adversari, trebuie s\ ne uit\m la noi. Nu po]i învinge gândindu-te c\ adversarul e mai slab. Trebuie s\ munce[ti din greu, [i adversarul face acela[i lucru”, a explicat Salihi.

Vezi si

Larix Dornișoara a ajuns la 32 de goluri marcate în primele trei etape ale Ligii a V-a

Larix Dornișoara a ajuns la 32 de goluri marcate în primele trei etape ale Ligii …