Thursday , November 30 2023

Rapidistii vor sa “pescuiasca” macar un punct in deplasarea de la Galati

N “chiar dac\ ne a[teapt\ un meci foarte greu, contra unei forma]ii care evolueaz\ foarte bine pe teren propriu, eu am `ncredere `n dorin]a juc\torilor no[trii de a se revan[a dup\ rezultatele slabe `nregistrate `n ultimele etape”, a declarat antrenorul Ion Buzoianu `nantea meciului de ast\zi cu O]elul II n atacantul Mircea Negru este `n continuare accidentat, Sava [i Fl. Pl\mad\ sunt incer]i din pricina unor r\celi, `n timp ce Sevaciuc a anun]at c\ se retrage din activitatea fotbalistic\

Rapid Suceava evolueaz\ ast\zi, cu `ncepere de la orele 15.00, `n fieful grup\rii O]elul II Gala]i, `ntr-un meci programat pe stadionul “Siderurgistul” [i care conteaz\ pentru runda a VIII-a din cadrul Ligii a III-a.
Ajuns\ la o serie de trei `nfr=ngeri consecutive, dup\ presta]ia deplorabil\ avut\ `n runda precedent\, c=nd a pierdut cu scorul de 1-4 `n fa]a celor de la FCM Bac\u, echipa “ceferist\” se deplaseaz\ pe malul Dun\rii cu inten]ia declarat\ de a ob]ine m\car o remiza din confruntarea cu cea de-a treia clasat\. “Sper sa ne `ntoarcem cu m\car un punct din deplasarea de la Gala]i. Chiar dac\ ne a[teapt\ un meci foarte greu, contra unei forma]ii care evolueaz\ foarte bine pe teren propriu, eu am `ncredere `n dorin]a juc\torilor no[trii de a se revan[a dup\ rezultatele slabe `nregistrate `n ultimele etape”, a declarat antrenorul rapidi[tilor, Ion Buzoianu.
Pe l=nga atmosfera tensionat\ care se resimte `n vestiarele Areniului, tehnicianul “alb-vi[iniilor” `nt=mpin\ [i numeroase probleme de efectiv `naintea meciului de la Gala]i. Astfel, dac\ golgheterul Mircea Negru acuza `n continuare probleme medicale, av=nd nevoie de o s\pt\m=n\ suplimentar\ de repaus, mai nou, pe lista absen]ilor se reg\sesc [i funda[ii centrali Florin Pl\mad\ [i Ionu] Sava, ambii lipsind de la ultimele dou\ antrenamente ale “ceferi[tilor” din pricina unor r\celi.

N Sevaciuc `[i aga]\ ghetele `n cui

Cea mai grea lovitura primit\ de echipa suceveana vine `ns\ din partea lui Claudiu Sevaciuc. Ajuns cu cu]itul la os dup\ `nfr=ngerea ru[inoasa suferit\ vinerea trecut\, c\pitanul de facto al rapidi[tilor nu s-a mai prezentat la sedin]ele de preg\tire din aceast\ s\pt\m=n\, anun]=nd conducerea clubului c\ se retrage din activitatea fotbalistic\ la numai 28 de ani. De[i nu a fost putut fi contactat pentru a-[i motiva decizia, Sevaciuc este la cea de-a doua tentativ\ de a-[i aga]a ghetele din cui, dup\ ce, la `nceputul acestui an, a renun]at pentru o scurt\ perioad\ la cariera fotbalistic\, fiind deranjat de faptul c\ “alb-vi[inii” bat apa `n piu\, f\r\ a avea vreun obiectiv de performan]\.
Chiar dac\ este pus `n situa]ia de a nu putea alinia niciun funda[ central de meserie `n jocul cu O]elul II, antrenorul Ion Buzoianu a precizat c\ respect\ hot\rarea luat\ de Sevaciuc [i c\ nu a `ncercat s\-l determine pe juc\tor s\ se r\zg=ndea[ca `n privin]a retragerii. “Nu am insistat s\ revin\ asupra deciziei pentru ca nu mi se p\rea normal. Ce autoritate a[ mai fi avut `n fata juc\torului dup\ asta!? Nimeni nu este `ns\ de ne`nlocuit”, a men]ionat laconic [eful b\ncii tehnice de pe Areni.
~n schimb, “alb-vi[inii” ar putea miza `n confruntarea de la malul Dun\rii pe servicile ap\r\torilor Cristi Sp\tar [i R\zvan Breniuc, care sunt anunta]i `n lotul de 18, chiar dac\ nu sunt la capacitate maxim\ din punct de vedere fizic.
Partida dintre O]elul II Gala]i [i Rapid Suceava va fi condus\ de o brigad\ de arbitrii format\ din centralul Mihai Amor\ri]ei, din C=mpina, asistat la cele dou\ tu[e de Lucian Banu [i Adrian Ni]\, ambii din Ploie[ti.
La ultima vizit\ pe stadionul “Siderurgistul”, rapidi[tii au pierdut `n fata celor de la O]elul II Gala]i cu scorul de 1-5, `ntr-un joc disputat `n luna martie a acestui an. (D\nu] CHIDOVE})

N Etapa a VIII-a:

FCM Bacau – CSM Pascani
O]elul II Gala]i – Rapid Suceava
Aerostar Bac\u – CSM Foc[ani
Ceahl\ul II – Luceaf\rul Mihai Eminescu
Cetatea T=rgu Neam] – CS Panciu
Petrotub Roman – FCM One[ti
ACS Bac\u [i Politehnica Gala]i vor sta.

Vezi si

CSU Suceava rămâne lider cu punctaj maxim în campionatul juniorilor II

CSU Suceava rămâne lider cu punctaj maxim în Campionatul Național de handbal pentru Juniori II. …