Wednesday , November 30 2022

Rapid a pus pe liber cinci jucatori

Echipa sucevean\ a renun]at la serviciile juc\torilor C\t\lin Pascal (foto), Paul Bosancu, Vlad Gheorghiu, Andrei Duman [i Sascha Marinkovic n “a[teptam mai mult de la ei”, a precizat antrenorul Ovidiu Murariu

Rapid Suceava a pus pe liber cinci juc\tori din lotul cu care a abordat turul campionatului. Nemul]umit\ de randamentul dat `n prima jum\tate a sezonului, conducerea clubului “ceferist” a decis ieri s\ renun]e la serviciile lui C\t\lin Pascal, Paul Bosancu, Vlad Gheorghiu, Andrei Duman [i Sascha Marinkovic. Contactat\ telefonic, at=t conducerea administrativ\, reprezentat\ de pre[edintele Gabriel Clim, c=t [i banca tehnic\, reprezentat\ de antrenorul principal Ovidiu Murariu, a evitat s\-[i asume r\spunderea pentru mazilirea celor cinci. “A[teptam mai mult de la ei”, s-a rezumat s\ precizeze [eful b\ncii tehnice de pe Areni, Ovidiu Murariu.
C\t\lin Pascal a fost titular `ntre buturile echipei sucevene `n doar trei meciuri din tur, cele cu Delta Tulcea, CF Br\ila [i S\geata N\vodari, partide `n care a `ncasat [ase goluri. Ceilal]i juc\tori pu[i pe liber, Andrei Duman, Vlad Gheorghiu [i Sascha Marinkovic au avut prezen]a sporadice `n tricoul “alb-vi[iniu”, ultimii doi bif=nd c=te un gol `n sezonul de toamn\. ~n schimb, funda[ul Paul Bosancu a fost unul dintre oamenii de baz\ al rapidi[tilor, fiind titular `n [apte jocuri din tur.
Epurarea din cadrul lotului “ceferist” a venit imediat ce juc\torii rapidi[tii [i-au primit restan]ele salariale aferente lunii octombrie. “P=n\ la Cr\ciun, sper\m c\ vom achita [i restan]ele pe luna noiembrie”, a precizat pre[edintele clubului ACS Rapid, Gabriel Clim.

N Boto[\nenii [i-au motivat absen]a de la Comisie

~n alt\ ordine de idei, conducerea celor de la FC Boto[ani [i-a motivat absen]a de la ultima sedin]\ a Comisiei de Disciplin\, `ntrunire `n cadrul c\rei ar fi trebuit s\ se judece contesta]ia pe care oficialii celor de la FC Boto[ani au depus-o `mpotriva clubului Rapid Suceava, contesta]ie `n care conducerea boto[\nenilor reclam\ faptul c\ la data disput\rii meciul direct gruparea “ceferist\” nu avea dec=t opt juc\tori legitima]i cu acte `n regul\ la Federa]ia Rom=na de Fotbal.
“Acum la Comisie nu mai e ca pe vremuri, s\ stai pe la u[i, s\-]i aperi punctul de vedere. Noi am trimis toate documentele prin fax [i se va judeca doar pe acestea. Nu e nevoie, s\ fim prezen]i. Am avut [i noi un avocat, angajat de domnul {faiter, `ns\ repet se judec\ pe ce documente am trimis”, a declarat directorul executiv al grup\rii FC Boto[ani, Dumitru Br=nz\.
Contesta]ia depus\ de FC Boto[ani va fi reluat\ `n discu]ie `n cadrul sedin]ei de mar]i a Comisiei de Disciplin\. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

CSU II din Suceava se menține pe primul loc în Divizia A

Tinerii handbaliști pregătiți de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc au bifat a noua victorie în …