Sunday , December 4 2022

~notatorii suceveni au dominat cea de-a XIX-a editie a Cupei Bucovina

Sportivii cluburilor locale au c=[tigat 33 de probe de concurs dintr-un total de 68 n performerul gazdelor a fost Teodor Marchitan, `not\torul de la CS{3 Suceava reusind s\ se impun\ `n [ase probe

Bazinul de `not al {colii Generale Nr. 3 din Suceava a g\zduit la finalul s\pt\m=nii trecute cea de XIX-a edi]ie a Cupei Bucovina la nata]ie, competi]ie care a reunit la start peste 160 de sportivi din noua jude]e ale t\rii, plus o delega]ie venit\ din Republica Moldova.
~ntrecerea din acest an a fost dominat\ de gazde, `not\torii cluburilor locale CS{3 Suceava [i CS Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava reu[ind s\ se impuna `n 33 dintre cele 68 de probe de concurs.
Performerul taberei sucevene a fost Teodor Marchitan, sportivul preg\tit de Cezar Moscaliuc c=[tig=nd nu mai pu]in de [ase probe la categoria de v=rst\ “13 ani”, mai exact cele de 50 de metri fluture, 100 de metri liber, 100 de metri bras, 100 de metri spate, 200 de metri liber [i 200 de metri mixt. Presta]ii excelente au mai avut Antonia Ni]u, `nving\toare `n cinci probe de concurs la categoria “11 ani”, Alexandra Ilie[, care s-a impus `n patru probe la categoria “12 ani”, precum [i {tefan Catargiu, c=[tig\tor a trei probe de concurs.
Pe lista c=[tig\torilor [i-au mai trecut numele Ioana Pav\l, Diana Dungeanu, Lisa Munteanu, C\lin Stafie [i Sebastian Croitor – fiecare cu c=te dou\ probe c=stigate – dar [i Diana Lissov, Paul Rebenciuc, Cosmina Ungureanu [i Andreea Dru]\ – `nving\tori `n c=te o proba. ~n schimb, CS Universitatea s-a impus `ntr-o singura prob\, cea de 50 de spate de la categoria “8 ani”, prin mezina Cristina Smocot.
CS{3 Suceava a ob]inut [i [ase titluri de “cel mai bun sportiv” prin Lisa Munteanu (14 ani), Teodor Marchitan (13 ani), {tefan Catargiu (12 ani), Alexandra Ilie[ (12 ani), Antonia Ni]u (11 ani) [i Sebastian Croitor. Gra]ie acestor rezultate, CS{3 Suceava s-a impus [i `n clasamentul pe echipe, acolo unde, cu un total de peste 300 de puncte, a devansat echipele VipSanGym Piatra Neam] [i Luna Bra[ov.
“Sportivii suceveni au avut o comportare excelent\ la acest concurs, reu[ind ob]inerea unor performan]e foarte bune, acum c=nd mai pu]in de o lun\ ne desparte de campionatele na]ionale. ~n aceste condi]ii, este foarte greu s\ nominaliz\m sportivii cu rezultate foarte bune , pentru ca ar trebui s\ nominaliz\m `ntreaga echip\”, a declarat antrenorul `not\torilor de la CS{3 Suceava, Cezar Moscaliuc.
Edi]ia din acest an a Cupei Bucovina a fost organizat\ de c\tre Asocia]ia Jude]ean\ de Nata]ie, `n parteneriat cu Direc]ia Jude]ean\ pentru Sport [i Tineret, Consiliul Jude]ean, {coala nr. 3 Suceava [i Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Foresta a încheiat anul cu o remiză la Bacău

Foresta a încheiat anul cu o remiză, scor 1-1, înregistrată sâmbătă, pe terenul celei de-a …