Thursday , April 18 2024

Misiune imposibila, partea a VIII-a, pusa in scena la sala “Unirea”

N aflat\ `nc\ `n c\utarea primului set, de la revenirea `n Divizia,A, echipa local\ de volei CSMU Suceava prime[te ast\zi, cu `ncepere de la orele 11.00, `n sala “Unirea”, vizita forma]iei {tiin]a Baia Mare, `ntr-un meci `n care singura necunoscut\ pare s\ fie doar scorul cu care se vor impune oaspe]ii

Corvoada echipei locale de volei pe prima scen\ a voleiului rom=nesc continu\ la finele acestei s\pt\m=ni cu un nou meci `n care trupa preg\tit\ de Victor Pancu se anun]\ “carne de tun” pentru adversari. Astfel, CSM Suceava prime[te ast\zi, cu `ncepere de la orele 11.00, `n sala “Unirea” vizita forma]iei {tiin]a Baia Mare, `ntr-un joc cont=nd pentru etapa a VIII-a din cadrul Diviziei A1 [i `n care singura necunoscut\ pare s\ fie doar diferen]a de scor la care oaspe]ii vor c=[tiga confruntarea.
F\r\ nici m\car un set c=[tigat de la startul sezonului, gruparea sucevean\ pare o victim\ singur\ `n fa]a maramure[enilor, oaspe]ii de ast\zi fiind angrena]i `n lupta pentru primele patru locuri ale clasamentului.
“Juc\torii sunt complet demoraliza]i, iar lumea nu în]elege c\ în actualele condi]ii nu se poate mai mult. Vom face tot posibilul s\ c=[tig\m jocul cu Baia Mare, dar nu ne putem bate de la egal la egal cu echipe ce au în componen]\ numai voleibali[ti profesioni[ti, care se antreneaz\ de dou\ ori pe zi [i fac doar volei. Fiecare meci este foarte greu, deoarece diferen]a dintre noi [i celelalte forma]ii din prima diviziei este foarte mare, atât la capitolul experien]\ [i valoare, dar mai ales la nivelul bugetului”, a explicat antrenorul Victor Pancu, care a ]inut s\ precizeze c\ {tiin]a Baia Mare are, de exemplu, un buget de aproape zece ori mai mare decat forma]ia sucevean\.
Tehnicianul sucevean va putea miza la `nt=lnirea contra b\im\renilor pe `ntreg lotul de juc\tori, chiar dac\ Hu]uleac [i Giurc\ au lipsit la o mare parte a antrenamentelor dinaintea jocului de ast\zi din pricina serviciului.

N B\im\renii sunt convin[i de victorie: “batem sigur la Suceava!”

De partea cealalt\, vizitatorii nu `[i fac griji prea mari `n perspectiva meciului de la Suceava. Afla]i pe un trend ascendent, cu trei victorii consecutive la activ, maramure[enii sunt convin[i c\ se vor impune f\r\ nicio problema `n jocul din sala “Unirea”. “Un meci mai u[or, zicem noi, pentru ca `nt=lnim o echip\ care se afl\ `n cautarea primului punct sau a primului set. A[ dori s\ nu ne facem noi singuri via]a grea, dar pentru asta trebuie s\ juc\m. Noi mergem cu g=ndul la victorie, este foarte clar. Sigur c\ se pot `nt=mpla multe, `ns\ acum nu ne g=ndim la lucruri negative“ a declarat antrenorul b\im\renilor, Marius Botea, pentru emaramure[.ro.
La r=ndul s\u, liberoul Ciprian Tofan, se a[teapt\ la un joc facil `n compania trupei preg\tite de Victor Pancu. “Va fi un meci relativ u[or. Sigur vom merge la victorie [i vom trata meciul foarte serios. Dac\ nu o s\ prestam jocul pe l-am avut `n ultima perioada, adversarul ne poate pune probleme. Moralul este foarte bun, pentru c\ au fost trei victorii importante, care ne-au propulsat `n clasament pe locul 6“, a spus Tofan. Acesta a fost completat de basarabeanul Igor Didorciuc. “Suceava este o echipa mai slab\, e jos `n clasament. Batem sigur! Trebuie s\ mergem cu dorin]a victoriei“.
CSMU Suceava [i {tiin]a Baia Mare s-au mai `nt=lnit `n aceast\ toamn\ `n cadrul primului tur al Cupei Rom=niei, maramure[enii c=stig=nd atunci cu scorul de 3-0. (D\nu] CHIDOVE})

N Programul etapei a VIII-a:

Dinamo Bucure[ti – CSM Bucure[ti
CSMU Suceava – {tiin]a Baia Mare
Steaua Bucure[ti – VCM Piatra Neam] Torpi T=rgu Mure[ – Unirea Dej
Universitatea Cluj – Tomis Constan]a
CSMU Craiova – Remat Zal\u

Vezi si

Cupa Olimpiadei Sportului Militar Liceal, câștigată de Colegiul Național Militar ”Ştefan cel Mare”

La această etapă a olimpiadei, lotul colegiului câmpulungean a fost format din 87 de sportivi, …