Saturday , April 20 2024

LPS Suceava s-a calificat la turneul semifinal de juniori II

N `n ultimul turneu din cadrul sezonului regulat, handbali[tii preg\ti]i de Bogdan Macovei au `nregistrat dou\ victorii [i o `nfr=ngere, termin=nd seria pe locul secund al clasamentului

LPS Suceava s-a calificat la turneul semifinal al Campionatului Na]ional rezervat echipelor de juniori II de pe pozi]ia secund\ a clasamentului primei serii. ~n ultimul turneu din cadrul sezonului regulat, desf\[urat s\pt\m=na trecut\ la Ia[i, handbali[tii preg\ti]i de Bogdan Macovei au bifat dou\ victorii [i un e[ec `n cele trei jocuri disputate.
LPS Suceava [i-a asigurat calificarea `ntre primele 20 de echipe din ]ar\ `nc\ din meciul inaugural, c=nd s-a impus `n fa]a gazdelor de la LPS Ia[i cu scorul de 21-19, dup\ 11-11 la pauz\. Trupa lui Macovei a cedat apoi, cu scorul de 32-41, `n fa]a liderului seriei LPS Piatra Neam], pentru ca, `n ultimul joc al turneului, s\ dispun\ cu scorul de 39-28 de coda[a LPS Boto[ani.

N Rezultatele turneului de la Ia[i:

LPS Piatra Neam] – LPS Boto[ani 50-30; LPS Suceava – LPS Iasi 21-19; LPS Boto[ani – LPS Ia[i 18-25; LPS Piatra Neamt – LPS Suceava 41-32; LPS Suceava – LPS Boto[ani 39-28; LPS Iasi – LPS Piatra Neam] 24-21.

Conform `mperecherii echipelor f\cut\ de federa]ia de specialitate, LPS Suceava va evolua la Turneul Semifinal `ntr-o grup\ din care mai fac parte forma]iile: {coala Nr.3 Adjud, CS{ Gala]i, Rom Cri Bra[ov [i Steaua Bucure[ti. Turneul se va desf\[ura `n perioada 3-5 iunie, localitatea gazd\ urm=nd s\ fie stabilit\ de federa]ie `n func]ie de ofertele `naintate de cele [ase cluburi participante.
Echipa de juniori II este cea de-a doua forma]ie de la LPS Suceava care a ob]inut biletele pentru Turneul Semifinal, dup\ cea de junioare III, calificat\ `n penultima faz\ a Campionatului Na]ional `nc\ de s\pt\m=na trecut\. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Cupa Olimpiadei Sportului Militar Liceal, câștigată de Colegiul Național Militar ”Ştefan cel Mare”

La această etapă a olimpiadei, lotul colegiului câmpulungean a fost format din 87 de sportivi, …