Thursday , December 1 2022

Handbalistii razvratiti anunta, astazi, daca raman la Universitatea

N Cristian Adomnic\i, Florin Ciubotariu, Dan Ilie[ [i Bogdan {old\nescu vor decide, azi, dac\ `[i vor r\m=ne `n curtea echipei sucevene, `n noile condi]ii salariale impuse de club n “dac\ mac\r unul dintre ace[ti juc\tori ar accepta oferta noastr\ s-ar cunoa[te o economie la bugetul clubului”, a precizat managerul Petru Ghervan n vicecampioana UCM Re[i]a [i-a anun]at retragerea din campionat, context `n care, Universitatea urc\ automat pe locul 3 `n clasamentul actual al Ligii Na]ionale

Situa]ia tensionat\ din s=nul echipei locale de handbal Universitatea are toate [ansele s\ se dezamorseze `n cursului zilei de ast\zi. Conform managerului Petru Ghervan, gruparea sucevean\ trebuia s\ primeasc\, p=n\ azi, un r\spuns concret din partea celor patru juc\tori cu care se afl\ `n negocieri pentru reducerea temporar\ a contractelor.
Afla]i `n situa]ia iminent\ de a li se mic[ora actualele drepturi salariale cu un procent cuprins `ntre 20 [i 30 la sut\, Cristian Adomnic\i, Florin Ciubotariu, Dan Ilie[ [i Bogdan {old\nescu vor anun]a `n aceasta dimineat\ dac\ `[i vor continua carierele in tricoul “studen]ilor” `n condi]iile financiare impuse de club.
“Vestea pe care le-am dat-o sigur c\ nu le-a convenit, iar `n ultimele cinci zile am fost `ntr-o perioada de taton\ri, `n care am `ncercat cea mai optim\ solu]ie de rezolvare a acestei situa]ii. Am reu[it s\-i convingem pe cei patru juc\tori cu salarii mai mari s\-[i am=ne decizia p=n\ `n aceast\ sear\ (n.r. ieri sear\). Nu vreau ca aceste negocieri s\ fie un subiect tabu, dar dac\ mac\r unul dintre ace[ti juc\tori ar accepta oferta noastr\ s-ar cunoa[te o economie la bugetul clubului”, a spus Petru Ghervan.
Managerul “studen]ilor” a precizat c\ oficialii Universit\]ii au luat aceast\ hot\rare de mic[orare a contractelor unor juc\tori `n baza planului financiar pe care l-au schi]at pentru anul `n curs [i conform c\ruia, `n eventualitatea p\str\rii actualelor salarii, clubul sucevean, risc\ s\ r\m=n\ cu visteria goal\ undeva prin luna septembrie. “Nu vreau s\ o c=r=im p=n\ `n septembrie, iar atunci s\ ajungem `n situa]ia celor de la UCM Re[ita. Nu `mi doresc s\ am parte de o aventur\ personal\ `n fruntea clubului p=n\ atunci [i de aceeia am luat aceast\ decizie acum, `n perioada de transferuri, pentru ca juc\torii care `[i doresc s\ plece s\-[i gaseasc\ alte echipe. Finan]atorii nu au nicio vin\, pentru c\ ei [i-au pastrat nivelul de finan]are de anul trecut. Noi am `ncercat diferite alternative, chiar [i `n mediul privat, dar [i acolo `nc\ se mai resimte criza financiar\”, a completat Petru Ghervan.

N UCM Re[i]a s-a desfiin]at, Universitatea urc\ pe podiumul Ligii Na]ionale

~n alt\ ordine de idei, Liga Na]ional\ se va desf\[ura, din retur, `ntr-un format cu doar 13 echipe, dup\ ce vicecampioana UCM Re[i]a, s-a desfiin]at, anun]ul fiind f\cut, ieri, de pre[edintele Adrian Chebu]iu.
“Din p\cate vestea proast\ de care ne temeam cu to]ii am aflat-o acum, dup\ [edin]a conducerii: de ast\zi echipa UCM Re[i]a se desfiin]eaz\. Speram cu to]ii s\ nu fie adev\trat, dar pre[edintele Adrian Chebu]iu a venit [i ne-a dat vestea. El ne anun]ase dinaintea începerii campionatului c\ atunci când nu va mai putea sus]ine echipa ne va spune în fa]\. Asta s-a [i întâmplat ast\zi. B\nuiesc c\ s-au purtat discu]ii [i cu autorit\]e locale pentru preluarea echipei, dar se pare c\ nu s-a ajuns la o în]elegere dac\ am fost anun]a]i de desfiin]are. Suntem califica]i în sferturile de final\ ale Cupei Cupelor, vor urma amenzi [i doi ani de suspendare pentru neparticiparea în continuare la competi]ie, dar se pare c\ sunt am\nunte asumate. Mi-am dorit enorm s\ câ[tig\m campionatul [i chiar acum când am ajuns lideri ne-am oprit. Obiectivele se puteau atinge în continuare, dar nu mai exist\ sus]inere financiar\. Este un [oc pentru mine [i pentru juc\tori”, a spus fostul antrenor al re[i]enilor, Gligore Czari.
Pre[edintele Federa]iei Române de handbal, Cristian Ga]u, a afirmat `ns\, c\ nu a primit înc\ nicio hârtie oficial\. “Nu am primit înc\ o hârtie oficial\ de retragere a echipei din Liga Na]ional\. Am tot auzit [i noi tot felul, dar oficial nu am primit înc\ nimic. Federa]ia va face eforturi s\ salveze echipa de la desfiin]are. În afar\ de amend\ [i suspendarea pe doi ani, România va mai pierde [i o echip\ anul viitor din cupele europene, plus pata moral\. Deci, sigur c\ facem eforturi s\ salv\m participarea în Cupa Cupelor”, a precizat Ga]u.
Odat\ cu retragerea celor de la UCM Re[i]a din campionat, Universitatea Suceava va urca automat pe locul 3 `n clasamentul Ligii Na]ionale, echipei b\n\]ene urm=nd s\-i fie anulate toate rezultatele `nregistrate pe parcursul sezonului `n curs.
“Pe de o parte, aceasta veste ne scute[te de cheltuielile aferente unei deplas\ri lungi la Re[i]a, iar pe de alta parte ne vitrege[te de o eventuala revan[\ pe care puteam s\ o lu\m dup\ meciul tur. Totodat\, avem [ansa ca anul acesta s\ ob]inem un rezultat care s\ r\m=n\ `n istoria clubului”, a comentat Petru Ghervan.
La începutul lunii în curs, zece juc\tori de baz\ au p\r\sit forma]ia antrenat\ de Gligore Czari, ceilal]i acceptând s\ r\mân\ pân\ ieri, când ar fi trebuit achitate restan]ele salariale, pe ultimele luni.
UCM Re[i]a este vicecampioana en-titre, are la activ câ[tigarea Cupei României (2010), dar [i trei trofee Challenge Cup. În actuala campanie european\, re[i]enii s-au calificat în sferturile de final\ ale Cupei Cupelor, de[i lotul a fost serios sub]iat prin primele plec\ri de juc\tori. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

CSU II din Suceava se menține pe primul loc în Divizia A

Tinerii handbaliști pregătiți de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc au bifat a noua victorie în …

One comment

  1. putem sti cam cat inseamna 20-30% …poate as putea ajuta?