Saturday , July 20 2024

Grand Prix-ul “Cristina Casandra” a ajuns la editia a IV-a

N `ntrecerea atletic\ se va desf\[ura s=mb\t\, pe stadionul Areni [i va con]ine opt probe de concurs n “am încercat ca [i în acest an extrem de dificil s\ p\str\m continuitatea acestui Grand Prix. Este o competitie de suflet pentru mine [i sper ca toat\ lumea s\ fie mul]umit\”, a spus Cristina Casandra, n la edi]ia din acest an, primii [ase clasa]i `n fiecare prob\ vor fi recompensa]i cu premii totale `n valoare de 1.200 de lei

Pista stadionului Areni va g\zdui s=mb\t\ cea de-a patra edi]ie a concursului atletic Grand Prix-ul “Cristiana Casandra”.
Principala artizat\ a acestei `ntreceri ce-i poart\ numele, Cristina Casandra a declarat, ieri, `n cadrul unui conferin]e de pres\ sus]inut\ la sediul Direc]iei pentru Sport a Jude]ului Suceava, c\ este foarte important ca acest Grand Prix s\ aib\ continuitate, `n ciuda problemelor financiare cu care se confrunt\ sportul la ora actual\. „Am încercat ca [i în acest an extrem de dificil s\ p\str\m continuitatea acestui Grand Prix. Am avut [i în acest an al\turi de noi partenerii no[tri tradi]ionali [i am încercat, ca de fiecare dat\, s\ facem un efort pentru bucuria copiilor care iau parte la concurs. A[tept\m mici atle]i din Ia[i, Boto[ani, Neam], Bac\u [i din toate ora[ele din jude]ul Suceava pentru c\ este important pentru ei s\ g\seasc\ bucuria alerg\rii. Este o competitie de suflet pentru mine, la care m\ implic din toate punctele de vedere [i sper ca toat\ lumea s\ fie mul]umit\, a[a cum cred c\ a fost de fiecare dat\”, a spus Cristina Casandra.
La r=ndul s\u, coordonatorul DTSJ Suceava, Mihai Androhovici este convins c\ acest concurs se va bucura de succes `n r=ndul copiilor. „Ne bucur\m s\ fim [i în acest an parteneri la una dintre competi]iile de prestigiu din atletismul sucevean. Sunt convins de faptul c\ acest concurs se va bucura de succes în rândul copiilor [i mi-a[ dori ca [i vremea s\ ]in\ cu noi”, a precizat Mihai Androhovici.
Acesta a fost completat de C\t\lin Coman, reprezentantul Asocia]iei Jude]ene de Atletism astept=ndu-se ca edi]ia din acest an a Grand Prix-ului “Cristina Casandra” s\ st=rneasca din nou emula]ie printre tinerii practican]i ai atletismului. „Acest concurs de Grand Prix a creat [i sunt sigur c\ va mai crea o emula]ie deosebit\ în rândul copiilor care iubesc atletismul. P=n\ la performan]ele de excep]ie ale Cristinei Casandra în proba de 3000 metri obstacole, aceast\ prob\ nici nu era pe „harta” micilor no[tri sportivi. Acum avem campioni la nivel de juniori pe aceast\ distan]\ [i o mul]ime de copii care vor s\ ajung\ campioni [i care sunt sigur c\ vor s\ participe la editia din acest an”, a conchis C\t\lin Coman.
Organizat\ de Asocia]ia Jude]ean\ de Atletism Suceava, Direc]ia pentru Sport [i Tineret a Jude]ului Suceava, CSM Suceava, `n parteneriat cu arhicunoscuta alerg\toare sucevean\ Cristina Casandra, aflat\ `n postura de sponsor principal, `ntrecerea va debuta la orele 10.00 [i se adreseaz\ at=t sportivilor legitima]i c=t [i celor nelegimita]i, participan]ii urm=nd s\ se `ntreac\ la categoriile de v=rsta: copii II, copii I, juniori III [i open.
Astfel, `n proba mezin\, destinat\ copiilor I [i II, concuren]ii vor alerga pe o distan]\ de 700 de metri, cursa destinat\ junioarelor III se va `ntinde pe o lungime de 1.000 de metri, `n timp ce juniorii III vor concura pe un traseu de 1.500 de metri. Cele mai lungi probe sunt cele de open, unde fetele se vor `ntrece pe o distan]\ de 2.000 de metri, `n timp ce b\ie]ii vor avea de parcurs 3.000 de metri.

N Programul complet al competi]iei:

Ora 10.00: 700 metri – copii II (Feminin);
Ora 10.10: 700 metri  – copii II (Masculin);
Ora 10.20: 700 metri – copii  I (Feminin);
Ora 10.30: 700 metri – copii I (Masculin)
Ora 11.00: 1000 metri – juniore III;
Ora 11.20: 1500 metri – juniori III;
Ora 11.50: 2000 metri – open (Feminin);
Ora 12.10: 3000 metri – open (Masculin).

Primii [ase clasa]i la finalul celor opt probe de concurs vor fi recompensa]i dup\ cum urmeaz\: locul I va primi 50 de lei, locul II 40 de lei, locul III 30, locurile IV-VI primind câte 10 lei, la aceste sume de bani urm=nd s\ se adauge premii speciale const=nd `n echipament sportiv, oferite din partea Cristinei Casandra. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Handbaliștii de la USV și-au aflat primii adversari de la Campionatul European Universitar

Universitarii suceveni au fost repartizați în Grupa C, alături de portughezii de la University of …