Thursday , November 30 2023

CSMU Suceava, “cenusareasa” primei divizii

N voleibali[tii suceveni au `nregistrat a patra `nfr=ngere consecutiv\ de la startul sezonului, 0-3 cu VCM Piatra Neam], `ntr-un meci desf\[urat s=mb\t\ `n Sala LPS [i care a contat pentru etapa a IV-a

CSMU Suceava `[i continu\ seria `nfr=ngerilor la zero `nregistrate de la revenirea pe prima scena a voleiului rom=nesc. Echipa preg\tita de Victor Pancu a r\mas cu “lanterna ro[ie” `n bra]e, f\r\ nici m\car un set c=[tigat de la startul sezonului, dup\ ce a suferit al patrulea e[ec consecutiv `n campionat, 0-3 cu VCM Piatra Neam], `ntr-un meci desf\[urat s=mb\t\ `n Sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava [i care a contat pentru etapa a IV-a.
Tracul, gre[elile pe propriul serviciu [i lipsa de concentrare a voleibali[tilor suceveni au ie[it `n eviden]\ `nc\ din debutul partidei, oaspe]ii lu=nd repede un avans de opt puncte, scor 4-12. De[i odat\ cu trecerea timpului au prins curaj, reu[ind s\ se apropie la un moment dat la trei puncte de nem]eni, scor 14-17, elevii lui Victor Pancu au clacat `n momentele cheie ale jocului, ced=nd primul set cu scorul de 22-25.
Setul secund a `nceput cu aceia[i forma]ie oaspete la timona, nem]enii distan]=ndu-se dup\ primele schimburi de mingi la un sec 0-6. F\r\ un om care s\ finalizeze mingile ridicate la fileu [i cu un serviciu care le-a pus de prea pu]ine ori probleme adversarilor, CSMU Suceava a pierdut [i cel de-al doilea set cu un categoric 12-25.
Afla]i deja cu sacii `n c\ru]\, nem]enii au redus ritmul `n ultimul set, fapt ce le-a permis gazdelor s\ conduc\ pentru o perioad\ ostilit\]ile de pe tabela de marcaj chiar [i la o distan]\ de dou\ puncte, la 12-10 [i 20-18. Cel mai controversat moment al jocului avea s\ se petreac\ la scorul de 20-19, c=nd arbitrul central al `nt=lnirii le-a acordat un punct gratuit celor de la VCM Piatra Neam], `n ciuda vocifer\rilor venite din tab\ra sucevean\. Aceast\ faz\ avea s\ rupa definitiv partida, ultimele schimburi de mingi fiind c=[tigate f\r\ probleme de c\tre oaspe]i care au `nchis cel de-al treilea set la 21-25 [i meciul la 0-3.
Cea de-a patra `nfr=ngere suferit\ de elevii s\i l-a l\sat f\r\ cuvinte pe antrenorul Victor Pancu, care s-a limitat s\ men]ioneze printre din]i c\ nu dore[te “s\ vorbeasc\ la cald” despre e[ecul cu VCM Piatra Neam].
De partea cealalt\, antrenorul nem]enilor, Dan Gavril, a declarat c\ se a[tepta la o replic\ mai puternic\ din partea gazdelor.  “M\ a[tept\m c\ dup\ insuccesul categoric de la Dinamo, Suceava s\ `[i fi pus mai bine la punct organizarea jocului. Noi am [tiut s\ specul\m gre[elile lor [i din aceast\ cauz\ am avut dou\ seturi destul de u[oare. ~n ultimul set, pe ni[te gre[eli la finalizare din partea noastr\, gazdele au echilibrat scorul, dar p=n\ la urm\ blocajul nostru [i-a spus cuv=ntul”, a spus tehnicanul celor de la VCM Piatra Neam].
El a mai precizat c\ sucevenii vor avea parte de un sezon de dificil din pricina lipsei de experien]a la nivelul primului e[alon. “Pentru cei din Suceava va fi un campionat foarte greu pentru c\ mul]i dintre juc\tori sunt la debutul `n prima divizie. Pentru a putea evita retrogradarea trebuie s\ g\seasc\ alte solu]ii dec=t cele pe care le au la ora actual\”, a complet Dan Gavril.

N Rezultatele etapei a IV-a:

Steaua Bucure[ti – CSMU Craiova 3-1
Unirea Dej – CSM Bucure[ti 3-1
CSMU Suceava – VCM Piatra Neam] 0-3
Dinamo Bucure[ti – Universitatea Cluj 3-2
{tiinta Baia Mare – Tomis Constan]a 0-3
Torpi T=rgu Mure[ – Remat Zal\u 0-3

~n runda viitoare, programata sambata, 6 noiembrie, CSMU Suceava se va deplasa `n fieful forma]iei Universitatea Cluj. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

CSU Suceava rămâne lider cu punctaj maxim în campionatul juniorilor II

CSU Suceava rămâne lider cu punctaj maxim în Campionatul Național de handbal pentru Juniori II. …