Saturday , April 13 2024

CSM Bucovina, locul 6 la turneul de rugby in sapte de la Bucuresti

N rugbi[tii preg\ti]i de Constantin Vlad au bifat trei victorii [i patru `nfr=ngeri `n cadrul competi]iei din capital\ n `n finala pentru locurile 5-6, echipa sucevean\ a pierdut, cu scorul de 7-26, `n fa]a celor de la {tiin]a Petro[ani

CSM Bucovina a participat la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute la ultima etapa a Campionatului de Rugby `n 7. De[i a abordat competi]ia g\zduit\ de pe stadionul “Arcul de Triumf” din Bucure[ti din postura de outsider, echipa sucevean\ a reu[it s\ r\stoare calculele h=rtiei, clas=ndu-se pe locul 6 la finalul rundei.
Plecat\ `n capitala cu un lot de 12 juc\tori, trupa preg\tit\ de Constantin Vlad a reu[it s\ bifeze dou\ victorii `n faza grupelor, acolo unde a trecut cu scorul de 19-14 de RC B=rlad [i cu scorul de 17-14 de Universitatea Cluj. Av=nd deja asigurat\ calificarea `n finalele pentru locurile 5-8, CSM Bucovina a evoluat cu garnitura secund\ `n celelalte trei partide disputate `n prima zi a turneului, astfel c\ rugbi[tii suceveni au fost nevoi]i s\ se recunoasc\ `nvin[i `n fa]a grup\rilor {tiinta Baia Mare, CSM Bucure[ti [i {tiin]a Petro[ani.
Forma]ia preg\tit\ de Constantin Vlad a revenit pe gazon `n cursul zilei duminic\, c=nd a reu[it s\ `nving\ cu un surpriz\tor 19-7 mult mai titrata echip\ a celor de la Farul Constan]a. ~n finala pentru locurile 5-6, gruparea sucevean\ a dat piept din nou cu {tiinta Petro[ani, “minerii” reu[ind s\ se impun\ `n cele din urm\ cu scorul de 26-7.
“Juc\torii au avut o evolu]ie surpriz\tor de bun\, mai ales `n meciul c=[tigat `n fa]a Farului. Avand `n vedere c\ am disputat cinci jocuri `n prima zi, tactica noastr\ a fost s\ arunc\m `n lupta cel mai bun 7 `n meciurile pe care le putem c=[tiga, lucru care s-a [i `ntamplat cu RC B=rlad [i Universitatea Cluj. Din p\cate, `n finala cu {tiin]a Petro[ani, am fost pu]in dezavantaja]i de arbitraj [i asta ne-a costat victoria”, a spus antrenorul Constantin Vlad.
Tehnicianul sucevean a mizat `n cadrul turneului din capital\ pe urm\torul lot de juc\tori: Nichiforiuc, Flutur, Preutescu, Cre]uleac, Nastiuc, Iacobu]\, Opariuc, Palamariu, Albu, Codreanu, Oprea [i Grigora[.
~n urma rezultatelor din cadrul ultimei etape, CSM Bucovina a urcat pe locul 9 `n clasamentul final al Campionatului Na]ional de Rugby `n 7, campioana edi]iei din acest an fiind Steaua Bucure[ti. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Tenismenul Sebastian Korda, jefuit pe stradă la Monte Carlo de ceasul său de 300.000 de euro

Tenismenul american Sebastian Korda (27 mondial) a rămas fără ceasul său, în valoare de 300.000 …