Sunday , December 4 2022

CS Universitatea `si afla astazi adversarul din Cupa Challenge

Echipa sucevean\ se afl\ `n prima urn\ valoric\ la tragerea la sor]i pentru stabilirea programului [aisprezecimilor de final\ ale Cupei Challenge n “nu avem preferin]e `n privin]a adversarului, de[i ar fi de evitat forma]iile din ]ari precum Polonia sau Portugalia”, a spus managerul Petru Ghervan n printre posibilele adversare ale Universit\]ii se afl\ grup\ri din Olanda, Cehia, Israel, Kosovo, Portugalia, Polonia, Serbia, Grecia, Elve]ia, Turcia, Croa]ia, Bosnia, Belarus, dar [i cona]ionalii de la HC Cara[ Severin

Universitatea Suceava `[i va afla ast\zi numele adversarului pe care `l va `nt=lni `n faza [aisprezecimilor de final\ din cadrul viitoarei edi]ii a Cupei Challenge la handbal masculin. Finalista a competi]iei `n urma cu trei sezoane, echipa preg\tit\ de Stelian Bursuc [i Leonard Bibirig se va afla `n prima urna valorica a tragerii la sor]i ce va avea loc azi, cu `ncepere de la orele 12.00, la sediul Federa]iei Europene de Handbal de la Viena.
Aflat `n fa]a celei de-a treia aventuri europene la conducerea grup\rii sucevene, managerul Petru Ghervan a precizat c\ nu are preferin]e `n privin]a adversarului pe care “studen]ii” `l vor `nfrunta `n [aisprezecimile de final\. “Nu avem preferin]e `n privin]a adversarului, de[i ar fi de evitat forma]iile din ]ari precum Polonia sau Portugalia, care ne-au cam dep\[it `n ultimii ani pe plan european. Putem s\ juc\m [i contra celor de la HC Cara[ Severin [i din acest punct de vedere, la un club precum al nostru, sigur c\ am fi avantaja]i `n ceea ce prive[te cheltuielile cu deplasarea. R\m=ne s\ vedem cu cine vor juca, pentru ca apoi s\ ne canalizam toate eforturile spre aflarea am\nuntelor despre adversar”, a spus managerul Petru Ghervan, care a precizat c\ obiectivul echipei sucevene pentru viitorul sezon al Cupei Challenge va fi stabilit [i `n functie de adversarul pe care “alb-albastrii” `l vor `nfrunta `n faza [aisprezecimilor de final\.
Conform componen]ei celor dou\ urne valorice de la tragerea la sor]i, Universitatea ar putea `nt=lni la debutul pe plan european una din urm\torele forma]ii: HC Cara[ Severin, Quintus (Olanda), HC Zubri (Cehia), Bney Hertzeliya (Israel), KH Prishtina (Kosovo), Aguas Santas (Portugalia), KS Azoty-Pulawy (Polonia), RK Radnicki Kragujevac (Serbia), AC Diomidis Argos (Grecia), Wacker Thun (Elvetia), Trabzon Hentbol (Turcia), RK Siscia (Croa]ia), RK Gradacac (Bosnia), GHC Gomel (Belarus), Maccabi “Tyrec” Tel Aviv (Israel), la acestea urm=nd s\ se adauge o echip\ venit\ din calific\ri.
Confrunt\rile din cadrul [aisprezecimilor de final\ ale Cupei Challenge se vor disputa `n sistem eliminatoriu, `ntr-o dubl\ man[\,pe datele de 26-27 noiembrie (turul) [i 3-4 decembrie (returul).
La ultima prezen]\ `n Cupa Challenge, consemnat\ `n urm\ cu dou\ sezoane, Universitatea a ajuns p=n\ `n sferturile de final\ ale competi]iei, unde a fost eliminat\ de forma]ia sloven\ RD Slovan Bratislava.

N Drago[ Nedelcu, ultima ]int\ a echipei sucevene

~n alt\ ordine de idei, managerul Petru Ghervan a anun]at c\ forma]ia sucevean\ `[i va definitiva `n cursul acestei s\pt\m=ni lotul de juc\tori cu care va ataca viitoarea stagiune competi]ional\.
Ultimul handbalist care ar putea completa lotul “studen]ilor” este portarul na]ionalei de tineret, Drago[ Nedelcu, pe care Universitatea `nten]ioneaz\ s\-l `mprumute de la Centrul Olimpic de Excelen]\ de la Sighi[oara. Aducerea lui Nedelcu ar fi cel de-al [aselea transfer reu[it de “alb-alba[trii” `n acesta var\, dup\ luxemburghezul Eric Schroeder, venirile lui Georgic\ C=ntec [i Silvian Amih\esi de la CSM Oradea [i cump\rarea la pachet a interna]ionalilor Niculae {tefan [i Ionel {tefan.

N Joc-[coal\ cu echipa secund\

Aflat\ de o s\pt\m=n\ `ntr-un stagiu de preg\tire la Piatra Neam], trupa preg\tit\ de Stelian Bursuc [i Leonard Bibirig va disputa ast\zi un joc [coala `n compania echipei secunde a Universit\]ii, urm=nd ca joi sau vineri s\ `nt=lneasc\ `ntr-un alt meci amical forma]ia Steaua Bucure[ti, aflat\ `n aceste zile `n cantonament la Vatra Dornei.
Dup\ revenirea la Suceava, “studen]ii” `[i vor continua preg\tirile p=n\ pe data de 4 august c=nd va debuta Memorialul “Mihai Mironiuc”, [i unde vor mai fi invitate forma]iile Minaur Baia Mare, CSM Bucure[ti, CSM Satu Mare [i o echip\ din Done]k.
~n perioada 27-28 august, Universitatea va participa la Cupa Harghitei, competi]ie `n cadrul c\reia `[i va testa for]ele `n compania forma]iilor HC Odorhei, {tiin]a Bac\u [i Potaissa Turda.
De asemenea, pe data de 2 septembrie, forma]ia sucevean\ va `nt=lni din nou vicecampioana en-titre HC Odorhei, de aceast\ dat\ `ntr-un meci programat la Constan]a [i care va conta pentru semifinalele Supercupei Rom=niei, competi]iei organizat\ cu ocazia `mplinirii a 75 de ani de existen]\ de c\tre Federa]ia Rom=ne de Handbal.
Universitatea va debuta `n noua edi]ie a Ligii Na]ionale de handbal masculin pe data de 11 septembrie, c=nd va primi, pe teren propriu, vizita forma]iei “U” Transilvania Cluj. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Echipele calificate și programul optimilor de finală de la Cupa Mondială din Qatar 2022

Coreea de Sud și Elveția au completat vineri seara ultimele două locuri vacante în optimile …