Saturday , March 2 2024

Avram: “Sper sa nu ajungem la o revolutie in arbitrajul romanesc”

Presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram

Pre[edintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, consider\ c\ ultima solu]ie la care ar putea recurge pentru a elimina gre[elile de arbitraj ar fi aducerea brig\zilor din str\in\tate la toate meciurile din Liga I, românii fiind delega]i doar la jocurile din ligile inferioare.
“Dup\ p\rerea mea avem 10 sau 15 arbitri care pot arbitra bine [i foarte bine. Dar nu exist\ o continuitate, [i ei mai au anumite probleme, la anumite jocuri. În prim\ faz\ vom încerca varianta cu [ase arbitri, apoi vom încerca s\ aducem observatori interna]ionali. Dac\ sistemul cu [ase arbitri a dat roade în Europa League de ce s\ nu-l aducem [i în România?” a declarat Vasile Avram.
“Noi avem dou\ brig\zi specializate care au arbitrat în Europa League. Dac\ vom aduce din nou arbitri str\ini cred c\ vom face cu adev\rat o revolu]ie, toate jocurile vor fi arbitrate de brig\zi str\ine iar românii vor arbitra numai la Liga a II-a [i Liga a III-a [i vor fi supu[i timp de un an de zile unui program de preg\tire [i monitorizare. Alt\ solu]ie nu avem [i sper s\ nu ajungem la a[a ceva. Avem o problem\ [i trebuie s\ o rezolv\m”, a declarat Avram într-o conferin]\ de pres\.
Oficialul CCA consider\ c\ ar fi bun\ varianta folosirii sistemului cu [ase arbitri, ca în Liga Europa, decât aducerea unor brig\zi din str\in\tate, având în vedere baremurile mari ale acestora: “Având în vedere c\ FIFA [i UEFA ne-a transmis c\ putem folosi [i noi sitemul de arbitraj în [ase, înainte de a ajunge la ultima solu]ie de a aduce arbitri din str\in\tate trebuie s\ ne folosim de toate mijloacele noastre interne, cu arbitri din România, dac\ tot exist\ posibilitatea s\ se pl\teasc\ baremuri pentru arbitri din str\in\tate, care sunt triple fa]\ de 4000 de euro cât cost\ o brigad\ româneasc\.” a spus Avram.
“Totodat\, printre proiectele noastre se afl\ [i acela de a aduce observatori interna]ionali FIFA [i UEFA, la jocurile importante. Ei vor avea un rol triplu, vom elimina toate suspiciunile [i vom avea o analiz\ în concordan]\ cu recomand\rile interna]ionale, vom promova arbitrii care în]eleg s\ arbitreze [i pe plan intern cum o fac pe plan interna]ional iar în al treilea rând vor exista [i al]i doi observatori români care s\ asiste. Nu putem îns\ s\ facem asta deocamdat\ pentru c\ nu avem sus]inere financiar\.”
Comisia Central\ a Arbitrilor va încerca totodat\ s\ g\seasc\ posibili arbitri în rândul juc\torilor din prima lig\, pe care s\-i instruiasc\. “Conducerea fotbalului a încercat în ultima vreme, pe bun\ dreptate, s\ scoat\ în eviden]\ necesitatea ca noi s\ facem demersuri pentru a descoperi sau a angrena în activitatea de arbitraj fotbali[ti de la Liga I, a doua [i a treia. Înc\ din 6 august am transmis adrese c\tre cluburile dini Liga I prin care le-am informat c\ suntem deschi[i [i hot\râ]i s\ organiz\m cursuri intensive de formare [i de recrutare a arbitrilor din rândul fotbali[tilor. Iar fotbali[tii, în func]ie de calit\]i [i înclina]ii vor fi coopta]i în ligile a treia, a doua [i de ce nu chiar la prima lig\. Noi am mai f\cut un alt demers înc\ din luna iulie, prin care puneam la dispozi]ie cluburilor din prima lig\ colective formate din membrii comisiei pentru a instrui la cluburi juc\torii [i antrenorii, legat de ultimele reglement\ri din legile jocului. Spre bucuria noastr\ avem deja trei cluburi din Liga I care [i-au dat acordul, Dinamo, CFR Cluj [i FC Bra[ov, [i în perioada urm\toare vom încerca s\ facem cursuri de instruire pentru juc\torii de la Liga I”, a mai spus Avram.

Vezi si

Paul Pogba a fost suspendat patru ani din fotbal după ce a fost găsit dopat cu testosteron

Cariera lui Paul Pogba s-ar putea încheia, după ce mijlocașul francez de 31 de ani …