Thursday , July 25 2024

Antrenorii descoperitori de talente au dreptul la renta viagera

Senatul a adoptat, mar]i, un proiect de lege care ofer\ antrenorilor care descoper\ [i formeaz\ sportivi de performan]\ dreptul la o rent\ viager\ în valoare de pân\ la 30% din valoarea rentei sportivului respectiv.

Ini]iativa i-a apar]inut senatorului PSD [erban Valeca [i a fost adoptat\ cu 54 de voturi “pentru” [i 50 de voturi “împotriv\”.

Proiectul modific\ Legea 69/2000 a educa]iei fizice, stabilind c\ antrenorii care au contribuit la descoperirea, formarea, perfec]ionarea [i promovarea sportivilor au dreptul la o rent\ viager\.

Cuantumul rentei viagere este de 30% din valoarea rentei viagere a sportivului pentru antrenorul care a descoperit [i format sportivul pentru o perioad\ de cel pu]in 2 ani, precum [i pentru antrenorii care preiau sportivul dup\ perioada de descoperire [i formare [i îl preg\tesc cel pu]in 2 ani.

Antrenorii loturilor na]ionale beneficiaz\ de o rent\ viager\ în cuantum de 15% din valoarea rentei viagere a sportivului în cauz\.

Proiectul urmeaz\ s\ fie dezb\tut, decizional, [i de c\tre Camera Deputa]ilor.

Vezi si

Irina Begu, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan, adversare de coșmar în primul tur: Swiatek, Rybakina, Paolini

Irina Begu, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan și-au aflat adversarele de la Jocurile Olimpice de …