Tuesday , December 5 2023

Adrian Chirut a ratat convocarea la echipa nationala

N c\pitanul Universit\]ii s-a operat, s\pt\m=na trecut\, la tendonul lui Ahile [i va fi indiponibil p=n\ la `nceputul anului viitor n portarul Bogdan Pralea s-a al\turat lotului condus de selec]ionerul Vasile St=ng\, `n stagiul centralizat de preg\tire de la Izvorani

Adrian Chiru] a devenit indisponibil pentru o lun\ de zile, dup\ ce, vinerea trecut\, a suferit o interven]ie chirurgical\ la tendonul lui Ahile. Aflat la cea de-a doua opera]ie din acest an, c\pitanul echipei locale de handbal va rata ultimele antrenamente pe care Universitatea le va sus]ine `n 2010, precum [i [ansa de a debuta `n tricoul echipei na]ionale în preg\tirile pentru Campionatul Mondial.
Felicitat de antrenorul Leonard Bibirig pentru faptul c\ a str=ns din din]i [i a evoluat cu dureri `n zona tendonului pe parcursul turului de campionat, interul sucevean este a[teptat s\ revin\ la preg\tirile “studen]ilor” la `nceputul lunii ianuarie a anului viitor. “Vreau sa `l felicit pe Chiru] pentru c\ a reu[it s\ am=ne opera]ia p=n\ la pauza de iarn\. Dup\ aceast\ nou\ interven]ie chirurgical\ trebuie s\ stea 12 zile cu o atela gipsat\, urm=nd ca apoi s\ `nceap\ perioada de recuperare. Sper\m ca p=n\ la startul meciurilor oficiale s\ fie apt de joc”, a spus Leonard Bibirig.
Din p\cate, problemele medicale l-au obligat pe Adrian Chiru] s\ renun]e [i la convocarea la echipa na]ionala, handbalistul sucevean fiind ini]ial pe lista cu care selec]ionerul Vasile St=ng\ inten]iona s\ inceap\ preg\tirile Campionatului Mondial din Suedia. “Sim]im regrete pentru Adrian Chiru] `ntruc=t a fost chemat la lot, iar convocarea a venit dup\ ce [i-a programat opera]ia. Oricum, nu cred c\ este bine ca un juc\tor accidentat s\ mearg\ la echipa na]ionala pentru c\ acolo nu `l iart\ nimeni. Sper\m `ns\ s\ mai apara o a doua [ans\ pentru el de a ajunge la lotul na]ional”, a completat managerul Petru Ghervan.

N Bogdan Pralea a ajuns `n cantonamentul tricolorilor de la Izvorani

~n schimb cel\lalt juc\tor al Universit\]ii chemat la na]ional\, portarul Bogdan Pralea a ajuns la `nceputul acestei s\pt\m=ni `n cantonamentul de la Izvorani, acolo unde tricolorii se vor preg\ti p=n\ pe 16 decembrie, dupa care vor disputa dou\ meciuri amicale `n compania reprezentativei Poloniei.
De[i concuren]a pe postul de goalkeeper al echipei na]ionale se anun]\ una acerb\, tehnicianul Leonard Bibirig sper\ ca Bogdan Pralea s\ se afle printre cei 17 juc\tori pe care selec]ionerul Vasile St=nga `l va deplasa `n Suedia. “~i doresc s\ r\m=n\ `n lot [i s\ joace la Campionatul Mondial pentru ca e visul oric\rui sportiv. ~n momentul de fa]a Bogdan Pralea are valoare necesar\ pentru a ap\ra poarta echipei na]ionale. Totul depinde `ns\ de selec]ioner, de starea de s\n\tate a fiec\rui juc\tor, de randamentul lui [i de tipul de adversar pe care il vom `nt=lni la Mondiale”, a precizat Leonard Bibirig.
Bogdan Pralea va concura pe postul de portar cu alte patru nume de marca a Ligii Na]ionale: Mihai Popescu (HCM Constan]a), Ionu] St\nescu (“U” Transilvania Cluj), Ionu] Ciobanu (Pandurii T=rgu Jiu) [i Ionu] Irimu[ (UCM Re[I]a).
“A[tept de la b\ie]ii care sunt convoca]i s\ vin\ cu chef de munc\ [i s\ trag\ la preg\tire. Asta m\ intereseaz\ în primul r=nd. Trebuie s\ ie[im din grupe, acesta este obiectivul nostru la Mondiale”, a declarat selec]ionerul Vasile St=ng\, `nainte de reunirea tricolorilor de la Izvorani.
La Campionatul Mondial din Suedia, programat in perioada 13-30 ianuarie 2011 Romania va evolua in Grupa C, al\turi de Australia, Algeria, Serbia, Croa]ia [i Danemarca. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

România, în grupă cu Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, la EURO 2024

România a fost repartizată în Grupa E la turneul final al Campionatului European de fotbal …