Tuesday , May 28 2024

Windows 8 îti va recunoaste fata

Microsoft a anun]at c\ Windows 8, urm\toarea versiune a sistemului s\u de operare, este în lucru îns\ c\ acesta nu va fi pus în vânzare decât peste doi ani.

Anun]ul a fost inclus într-un post aniversar pe blogul site-ului s\u olandez, în cinstea împlinirii unui an de la lansarea Windows 7.

Cu trei luni în urm\ website-ul italian “Windowsette”, dedicat [tirilor despre Windows, a reu[it s\ pun\ mâna pe o prezentare confiden]ial\ care detalia multe din planurile Microsoft pentru Windows 8. Conform acesteia urm\toarea versiune a sistemului de operare Microsoft ar urma s\ includ\ un App Store similar cu cel lansat de Apple pentru Mac s\pt\mâna trecut\, login pe baz\ de identificare facial\ [i un bootup mai rapid. Prezentarea publicat\ de Windowsette plasa îns\ data de lansare a Windows 8 la începutul lui 2011.

Dac\ informa]iile din prezentarea publicat\ de Windowsette se vor dovedi corecte, Microsoft încearc\ s\ integreze tehnologia de recunoa[tere facial\ în noul sistem de operare, pentru a loga utilizatorii în mod automat în sistem. De asemenea, compania din Redmond pune un accent deosebit pe mic[orarea timpului necesar pentru bootup, în încercarea de a face Windows 8 cât mai rapid permi]ându-le utilizatorilor conectare instant\.

În plus se pare c\ Microsoft ia în calcul varianta leg\rii conturilor Windows la cloud. Aceast\ mi[care ar permite utilizatorilor accesarea aplica]iilor, bookmark-urilor [i conturilor de email de pe orice sistem- fie el un alt computer care ruleaz\ Windows sau chiar un tablet sau smartphone.

Nu în ultimul rând, unul dintre cele mai interesante planuri Microsoft pentru noul s\u sistem de operare pare a fi Windows App Store, un concept similar cu cel anun]at cu o s\pt\mân\ în urm\ de Apple, prin intermediul c\ruia experien]a desktopului s-ar putea apropia de cea a smartphone-ului, utilizatorii putând downloada din cloud orice nou produs de software pentru sistem.

Singura problem\ a mult-discurtatului Windows 8 pare a fi data târzie de lansare. Între Windows XP [i Vista a existat o pauz\ de 5 ani, o întârziere atât de mare încât Steve Ballmer, CEO-ul Microsoft a declarat public c\ nu va mai permite niciodat\ s\ se scurg\ o perioad\ atât de îndelungat\ între lans\rile a dou\ versiuni ale sistemului s\u de operare. Iar dat fiind c\ Apple î[i va lansa noul sistem de operare, Mac OS X Lion, în vara anului viitor, Windows 8 va trebui s\ dezvolte o serie de func]ionalit\]i cu adev\rat impresionante pentru a-[i p\stra competitivitatea. (money.ro)

Vezi si

Negociatorii OMS nu reușesc să elaboreze un tratat privind pandemia

Doi ani de negocieri s-au încheiat fără un proiect final al unui acord global privind …