Saturday , February 4 2023

Virtutile vitaminelor, puse la îndoiala de tot mai multe studii

Pericolul oxidan]ilor [i virtu]ile vitaminelor în neutralizarea acestora [i în îmbun\t\]irea st\rii de s\n\tate sunt puse la îndoial\ de numeroase studii, multe dintre ele prezentând riscurile consumului acestor nutrien]i în exces, se precizeaz\ într-un articol publicat de AFP.
“Toat\ lumea este pu]in surprins\ pentru c\ în mod logic vitaminele, considerate ca fiind antioxidan]i, ar trebui s\ combat\ bolile, dar toate datele clinice nu arat\ nici o diferen]\”, explic\ pentru AFP doctorul Toren Finkel, directorul Centrului pentru Medicin\ Molecular\ în cadrul Institutelor Na]ionale de S\n\tate (National Institutes of Health – NIH).
“Aceasta înseamn\ c\ trebuie s\ reevalu\m ipotezele pe care le avem despre mecanismele acestor boli [i despre rolul antioxidan]ilor”, a mai spus el, precizând c\ “am plecat mereu de la ideea c\ oxidan]ii sunt r\i pentru organism [i în ultimii zece ani am început s\ ne d\m seama c\ acest lucru nu este în mod necesar adev\rat”.
Astfel, studiile au ar\tat c\ celulele folosesc oxidan]ii pentru a semnala un proces inflamator iar ace[tia nu sunt întotdeauna nocivi pentru organism, având [i un rol benefic, mai subliniaz\ el.
“Trebuie deci s\ ne întoarcem în laborator pentru a face mai multe investiga]ii folosind celule sau a animale pentru a în]elege mai bine rolul oxidan]ilor [i al vitaminelor”, este de p\rere doctorul Finkel, afirmând în plus c\ “mult timp am folosit vitaminele f\r\ s\ cunoa[tem efectele lor”. “Dispunem de numeroase date care arat\ c\ o caren]\ a unor vitamine este d\un\toare dar acest lucru nu înseamn\ c\ suplimentarea cantit\]ii de vitamine este benefic\”, mai consider\ el.
Un exemplu în acest sens îl constituie un studiu publicat pe 11 octombrie în SUA, unde se arat\ c\ vitamina E luat\ în doze mari cre[te riscul de cancer de prostat\ la b\rba]i. Un alt studiu american publicat pe 10 octombrie [i care are în vedere sexul feminin relev\ c\ multi-vitaminele sunt inutile [i chiar cresc u[or riscul mortalit\]ii. În anul 2007, cercet\torii au constatat exiten]a unei leg\turi între riscul de diabet la vârsta adult\ [i suplimentele de seleniu.
Problema este “c\ publicul crede c\ mai mult înseamn\ mai bine [i f\r\ riscuri”, afirm\ David Schardt, nutri]ionist în cadrul Centrului pentru [tiin]\ în Interesul Public (Center for Science in the Public Interest). “Dar acum ne d\m seama c\ anumite vitamine luate în cantit\]i mari pot avea efecte nefaste [i nea[teptate pe care nu le putem în]elege”, mai precizeaz\ el pentru AFP, adâugând c\ “sunt multe persoane care cred în vitamine ca într-o religie”, o atitudine încurajat\ de o industrie care ruleaz\ afaceri de 20 de miliarde de dolari pe an în SUA, unde jum\tate din popula]ie ia suplimente alimentare. În plus, produc\torii de vitamine au în SUA dreptul s\ atribuie orice calitate acestor produse, doar c\ nu pot pretinde c\ acestea trateaz\ bolile.
Patsy Brannon, profesor de nutri]ie la Universitatea Cornell (din New York), sesizeaz\ faptul c\ persoanele care iau vitamine sunt [i cele care se hr\nesc bine, ceea ce poate conduce la doze ridicate [i poten]ial periculoase. Aceste suplimente sunt necesare numai pentru anumite categorii, cum ar fi femeile gravide [i persoanele vârstnice care sufer\ de caren]e cronice. Îns\ pentru popula]ia general\, un regim alimentar s\n\tos alc\tuit din legume [i fructe bogate în fibre cât [i proteinele animale furnizeaz\ vitaminele [i micronutrien]ii necesari, mai precizeaz\ ea.
Un studiu publicat la sfâr[itul lunii august în publica]ia Journal of Nutrition arat\ c\ mul]i americani se hr\nesc prost [i nici nu iau suplimente alimentare. Astfel, 25% dintre ei au caren]e de vitamina C, 34 % de vitamina A [i 60% de vitamina E, aceste vitamine reg\sindu-se în special în fructe [i legume. (Agerpres)

Vezi si

Dr. Cobuz: Relația sănătate – boală

Starea de bine, așa cum o definește Organizația Mondială a Sănătății nu este condiționată doar …