Viata în marile orase si utilizarea frecventa a internetului afecteaza creierul

reportersite
05 ianuarie 2011, 16:31

Via]a în marile ora[e afecteaz\ memoria, reduce aten]ia [i poate duce la epuizare psihic\, potrivit cercet\torilor americani. Ace[tia sus]in c\ creierul uman trebuie s\ fac\ fa]\ zilnic unui num\r uria[ de stimuli mici din cauza obi[nuitului zgomot urban, iar omul e nevoit s\ le acorde tuturor acestora aten]ie, chiar [i atunci când creierul s\u este suprasolicitat, transmite AP.

Prin urmare, creierul uman este nevoit s\ se afle într-o stare de ‘lupt\ continu\’, ceea ce provoac\ eliberarea de cortizol, hormonul stresului.

Potrivit oamenilor de [tiin]\, doar cinci minute pe o strad\ aglomerat\ poate reduce capacitatea de concentrare. În astfel de circumstan]e, capacitatea creierului de a se concentra se pierde treptat, deoarece cortizolul împiedic\ formarea de noi cordoane nervoase.

Îns\ [i Internetul afecteaz\ creierul uman, în opinia acestora. O utilizare intensiv\ [i prelungit\ a Internetului conduce la modific\ri profunde în creierul unui om, acesta din urma pierzându-[i capacitatea de a gândi sistematic [i profund.

Cele mai recente studii în neurochirurgie au ar\tat c\ în timpul navig\rii pe Internet se dezvolt\ rapid doua zone ale creierului: partea care este responsabil\ pentru memoria pe termen scurt [i centrul responsabil de luarea deciziilor rapide.

Cu toate acestea, zonele profunde ale creierului, responsabile cu analiza detaliat\ a problemelor fundamentale care afecteaz\ toate aspectele vie]ii [i activit\]ilor umane nu primesc impulsurile necesare, iar intensitatea activit\]ii acestora este redus\.

Cercet\torii au constatat, de asemenea, c\ oamenii care rezolv\ integrame [i puzzle-uri în mod regulat pot s\ beneficieze mai mult timp de o minte s\n\toas\ [i de o memorie mai bun\, dar nici ei nu sunt scuti]i de senilitate.

reportersite