Monday , March 4 2024

Vârsta la care apar simptomele Alzheimerului a scazut de la 70 la 45 de ani

Vârsta la care apar primele simptome ale Alzheimerului a sc\zut pân\ la 45 de ani, dup\ ce pân\ acum doar pacien]ii trecu]i de 70 de ani [i chiar de 75 de ani prezentau simptome ale acestei boli, potrivit unui studiu al Funda]iei “Ana Aslan” publicat joi.

În condi]iile în care în România bolile de memorie sunt slab diagnosticate, nu exist\ un Plan Na]ional de Prevenire a Bolilor de Memorie, medicii [i asisten]ii nu sunt specializa]i în domeniu, condi]iile sociale, economice [i de mediu se înr\ut\]esc, iar popula]ia îmb\trâne[te, impactul bolilor de memorie va cre[te substan]ial, se arat\ într-un comunicat de pres\ de joi al Funda]iei “Ana Aslan” International.

Vârsta la care apar primele simptome ale Alzheimerului [i ale altor boli de memorie a sc\zut, în principal, din cauza anxiet\]ilor [i depresiilor netratate la timp, a stresului social [i profesional, a crizei economice [i nesiguran]ei zilei de mâine, a alimenta]iei nes\n\toase, a tulbur\rilor afective, a automedica]iei, a lipsei de comunicare, a dezechilibrelor hormonale [i a traumatismelor cranio-cerebrale.

Stresul cre[te num\rul depresiilor [i scade vârsta la care acestea se manifest\, astfel c\, în ultimul an, num\rul celor care sufer\ de tulbur\ri depresive a crescut cu 25 la sut\.

Totodat\, 90 la sut\ din cei care au tulbur\ri anxios-depresive pe care nu le recunosc [i nu le trateaz\ fac depresii. Astfel, o depresie netratat\ timp de [ase luni poate duce la o boal\ de memorie, cifrele ar\tând c\ unul din doi pacien]i care nu se trateaz\ pentru depresie dezvolt\ o asemenea afec]iune.

Stresul continuu duce la tulbur\ri depresive chiar dac\ nu exist\ alte afec]iuni psihice de fond, iar cei mai afecta]i de acest lucru sunt “performerii”, oamenii foarte bine preg\ti]i profesional, care se implic\ profund în tot ce fac, oamenii responsabili, cei de la care se cere mult [i care, la un moment dat, sunt dep\[i]i de activitatea [i r\spunderea pe care o au.

Totu[i, tulbur\rile anxios-depresive nu sunt o caracteristic\ a ambi]io[ilor [i a înving\torilor. Ele se manifest\ [i în cazul persoanelor mai pu]in preg\tite sau cu mai pu]ine aspira]ii de la via]\, care sunt, de asemenea, supuse la stres ca urmare a pierderii locului de munc\, a problemelor financiare sau a altor situa]ii.

Un alt factor important în sc\derea vârstei de manifestare a bolilor de memorie [i a Alzhemierului este alimenta]ia neregulat\ [i nes\n\toas\, compus\ din produse de tip fast-food sau modificate genetic. Pentru a preveni apari]ia acestor manifest\ri, este esen]ial\ respectarea unui program de mas\, care înseamn\ trei mese principale, respectiv între orele 8.00 [i 10.00 micul dejun, între 13.00 [i 14.00 prânzul [i la ora 19.00 cina, la care se adaug\ dou\ gust\ri – la orele 11.00 [i 16.00.

De asemenea, autorii studiului subliniaz\ c\ este extrem de important echilibrul alimentar [i reîntoarcerea la simplitate, recomandând pâinea f\cut\ în cas\, pâinea cu cereale, fructele [i legumele proaspete, trei ou\ pe s\pt\mân\, ]elinwa, p\trunjelul, lintea, m\rarul, fasolea uscat\, avocado, l\mâi verzi, nuci [i pe[te.

În ceea ce prive[te lipsa de comunicare, autorii studiului precizeaz\ c\ interac]ionarea virtual\ nu înlocuie[te comunicarea fa]\ în fa]\. Potrivit acestora, lipsa implic\rii emo]ionale, a dialogului personal afecteaz\ negativ creierul.

Vezi si

Dr. Cobuz – Riscurile și beneficiile dietei vegetariene

Conceptul alimentației vegetariene a început să se dez­volte încă din antichitate. Motivele pentru care s-au …