Wednesday , July 6 2022

Un virus ce cauzeaza infectii respiratorii, asociat cu obezitatea infantila

Un virus ce cauzeaz\ infec]ii respiratorii a fost asociat cu obezitatea infantil\, potrivit unui studiu publicat în revista medical\ Pediatrics, informeaz\ bbc.co.uk.

Cercet\rile precedente realizate pe animale au relevat existen]a unor virusuri implicate în procesul de declan[are a obezit\]ii, îns\ concluziile acestor studii au reprezentat subiectul unor aprige dispute între oamenii de [tiin]\ de pe mapamond.

Potrivit celui mai recent studiu în domeniu, copiii obezi ce prezint\ anumi]i anticorpi specifici unor virusuri au câ[tigat în greutate în medie cu 15,8 kilograme mai mult comparativ cu copiii care nu prezint\ în organism tulpinile acelor virusuri.

În cadrul studiilor anterioare, puii de g\in\ [i [oarecii injecta]i cu tulpini de virusuri au prezentat cre[teri în greutate consistente.

O leg\tur\ între virusul AD36 (adenovirusul 36) [i obezitatea oamenilor adul]i a fost men]ionat\ [i ea în cadrul unor studii precedente. Îns\ felul în care virusul AD36 infecteaz\ organismul uman [i motivele pentru care acest adenovirus îi afecteaz\ pe oameni în feluri diferite au r\mas înc\ necunoscute.

La cel mai recent studiu în acest domeniu, realizat de cercet\torii de la University of California din Statele Unite, au participat 124 de copii cu vârste mai mici de 18 ani, dintre care jum\tate erau considera]i obezi, prin prisma Indicelui masei corporale (IMC).

Cercet\torii americani au descoperit anticorpi AD36 în organismele a 19 dintre copii, dintre care 15 f\ceau parte din grupul copiilor obezi.

Dintre copiii obezi, cei care prezentau dovezile unei infec]ii cu virusul AD36 s-au îngr\[at în medie cu peste 15,8 kilograme, comparativ cu copiii care nu prezentau în organismele lor urmele acestui virus.

Vezi si

Nutriția pe internet

Nutriția este un domeniu care a ajuns „la modă” din numeroase motive, unul din ele …