Tuesday , January 31 2023

Un satelit german va cadea pe Terra în octombrie – noiembrie; exista riscul de a lovi zone populate

Satelitul german ROSAT, scos din func]iune în 1999, ce cânt\re[te dou\ tone [i jum\tate, va c\dea în mod necontrolat pe Terra la sfâr[itul lui octombrie – începutul lui noiembrie, riscul de a lovi zone populate fiind mai mare decât în cazul satelitului UARS, care a c\zut pe P\mânt pe 24 septembrie.
Potrivit dailymail.co.uk, care citeaz\ Agen]ia spa]ial\ german\, comparativ cu satelitul american UARS, satelitul german ROSAT este mai mic, dar se va sparge în mult mai multe buc\]i la intrarea în atmosfer\.
Agen]ia spa]ial\ german\ estimeaz\ c\ exist\ o posibilitate de 1 la 2.000 ca buc\]i din satelit s\ loveasc\ zone populate, comparativ cu 1 la 3.200 – estim\rile oferite de NASA în cazul satelitului UARS.
ROSAT (ROentgen SATellite) a fost un observator cu raze X dezvoltat în cadrul unui program comun de Germania, SUA [i Marea Britanie. Satelitul a fost conceput [i operat de Germania [i lansat de SUA pe 1 iunie 1990. Satelitul a fost scos din func]iune pe 12 februarie 1999. Printre altele, ROSAT face parte dintre sateli]ii cu ajutorul c\rora a fost descoperit\ cea mai tân\r\ gaur\ neagr\ situat\ în vecin\tatea Terrei, a c\rei existen]\ a fost f\cut\ public\ de speciali[tii de la NASA anul trecut.
Agen]ia spa]ial\ german\ estimeaz\ c\ ROSAT se va desface în circa 30 de buc\]i, cânt\rind mai pu]in de dou\ tone, la intrarea în atmosfer\.
Ca [i în cazul satelitului UARS, nu se [tie deocamdat\ când [i unde exact vor c\dea buc\]ile din satelit.
Heiner Klinkrad, de la Agen]ia Spa]ial\ European\, a declarat într-o înregistrare video difuzat\ pe site-ul Agen]iei spa]iale germane c\ aceste informa]ii vor fi aflate abia cu o or\-dou\ înainte de impact.
Totodat\, astronomul Ian Griffin, de la Association of Science and Discovery Centres din Marea Britanie, spune c\ atmosfera P\mântului contribuie în mod considerabil la încetinirea vitezei satelitului. Mare parte din orice satelit care cade pe Terra se dezintegreaz\ din cauza c\ldurii cauzate de fric]iunea cu atmosfera terestr\. Acesta a mai spus c\ motivul pentru care localizarea buc\]ilor dintr-un astfel de satelit este atât de dificil\ o constituie varia]iile mari de densitate ale atmosferei.
Buc\]ile desprinse din Upper Atmosphere Research Satellite (UARS), c\zut pe 24 septembrie pe P\mânt, au ajuns într-o zon\ nepopulat\ din sudul Oceanului Pacific, au anun]at reprezentan]ii NASA într-un comunicat.

Vezi si

Ce conține muștarul vândut în magazinele din România. 88% dintre sortimente au aditivi alimentari

InfoCons a realizat un studiu pe baza produselor tip muștar care se regăsesc pe piața …