Saturday , February 4 2023

Trei cercetatori, laureatii premiului Nobel pentru fizica 2011 pentru studii privind expansiunea Universului

Cercet\torii Saul Perlmutter (SUA), Brian P. Schmidt (SUA/ Australia) [i Adam G. Riess (SUA) au fost recompensa]i, mar]i, cu premiul Nobel pentru fizic\ pe 2011, informeaz\ nobelprize.org.
Cei trei savan]i au fost recompensa]i pentru descoperirea faptului c\ Universul se afl\ într-o expansiune accelerat\, se afirm\ în comunicatul emis de comitetul Nobel.
Comitetul care acord\ premiile Nobel a decis ca americanul Saul Perlmutter, coordonatorul programului The Supernova Cosmology Project de la Lawrence Berkeley National Laboratory [i de la University of California din Berkeley (California) s\ primeasc\ jum\tate din premiu. Cealalt\ jum\tate va fi împ\r]it\ între savantul australian Brian P. Schmidt, membru al proiectului The High-z Supernova Search Team, din partea Australian National University, [i cercet\torul american Adam G. Riess, membru al proiectului The High-z Supernova Search Team, din partea Johns Hopkins University [i Space Telescope Science Institute din Baltimore.
“Ei au studiat mai multe zeci de explozii ale unor stele, denumite supernove, [i au descoperit c\ Universul se afl\ în expansiune, cu o vitez\ de accelerare permanent\”, precizeaz\ acela[i comunicat.
Observând un tip particular de supernove, cei trei laurea]i “au descoperit peste 50 de supernove îndep\rtate a c\ror lumin\ era mai slab\ decât se [tia: era un semn c\ expansiunea Universului se afl\ într-o faz\ de accelerare”.
De peste un secol, se [tie c\ Universul se afl\ în expansiune dup\ Big Bang-ul care s-a produs în urm\ cu circa 14 miliarde de ani. “Aceast\ descoperire, potrivit c\reia expansiunea Universului se accelereaz\, este uluitoare. Dac\ expansiunea continu\ s\ accelereze, Universul se va sfâr[i într-un neant de ghea]\”, au ad\ugat membrii comitetului Nobel.
Americanul Saul Perlmutter s-a n\scut în 1959 [i a absolvit cursurile Universit\]ii California din Berkeley (California) în 1986. Este coordonatorul proiectului Supernova Cosmology Project [i profesor de astrofizic\ la Lawrence Berkeley National Laboratory [i University of California din ora[ul californian Berkeley.
Brian P. Schmidt este cet\]ean australian, dar s-a n\scut în Statele Unite ale Americii, în anul 1967. A ob]inut titlul de doctor în [tiin]e în anul 1993, la Universitatea Harvard din Statele Unite [i este coodonatorul proiectului High-z Supernova Search Team din partea Australian National University din Weston Creek (Australia).
Adam G. Riess s-a n\scut în Statele Unite ale Americii în 1969, la Washington, [i a ob]inut titlul de doctor în [tiin]e, în 1996, la Universitatea Harvard din SUA. Este profesor de astronomie [i fizic\ la John Hopkins University [i la Space Telescope Science Institute din ora[ul american Baltimore.
În 2010, premiul Nobel pentru fizic\ a revenit cercet\torilor Andre Geim [i Konstantin Novoselov, ambii de la Universitatea Manchester (Marea Britanie), pentru cercet\rile lor din domeniul structurii atomilor de carbon [i pentru lucr\rile lor revolu]ionare asupra grafenului.
Sezonul premiilor Nobel pe 2011 a debutat luni, când cercet\torii Bruce Beutler (SUA), Jules Hoffmann (Luxemburg) [i Ralph Steinman (Canada) au fost recompensa]i cu premiul Nobel pentru medicin\ pentru cercet\rile lor din domeniul sistemului imunitar.
Miercuri, va fi decernat premiul Nobel pentru chimie.
Câ[tig\torul premiului Nobel pentru literatur\ va fi anun]at joi.
Premiul Nobel pentru pace – singurul atribuit de Norvegia, conform dorin]ei exprimate de fondatorul prestigioaselor distinc]ii, Alfred Nobel – va fi anun]at vineri.
Premiul Nobel pentru economie va fi decernat luni, 10 octombrie.
Laurea]ii vor primi câte o medalie din aur [i un premiu în valoare de 10 milioane de coroane suedeze (1,08 milioane de euro), care poate fi împ\r]it între cel mult trei câ[tig\tori pe fiecare categorie.
Premiile Nobel sunt decernate din 1901, cu excep]ia celui pentru economie, instituit în 1968 de Banca central\ din Suedia, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la fondarea acestei institu]ii. Premiile au fost create dup\ moartea inginerului suedez Alfred Nobel (1833 – 1896), inventatorul dinamitei, conform voin]ei sale din testament.

Posibili laurea]i ai premiului Nobel pentru Pace

Actori ai prim\verii arabe [i militan]i pentru drepturile omului din Afganistan [i Rusia figureaz\ printre posibilii laurea]i ai premiului Nobel pentru Pace 2011, relateaz\ AFP.
Lista candida]ilor este ]inut\ secret\ [i doar câ[tig\torul va fi dezv\luit vineri de comitetul norvegian.
– Lina Ben Mhenni, supranumit\ “Tunisian Girl”. În vârst\ de 27 de ani, ea militeaz\ pentru ap\rarea drepturilor omului [i a realizat cronica “revolu]iei iasomiei” din Tunisia pe Internet, sub pseudonomul “Tunisian Girl”. Ea a denun]at în ianuarie represiunea desf\[urat\ de regimul lui Zine El Abidine Ben Ali, care a sfâr[it prin a se exila. Fiica unui militant de stânga încarcerat timp de [ase ani, ea a militat, înc\ din 2008, pentru cauza minerilor din regiunea Gafsa (sud-vest), unde a fost în\bu[it\ o mi[care de protest de c\tre armat\, departe de privirile presei. Ea pred\ engleza la Universitatea din Tunis.
– Esraa Abdel Fatah, în vârst\ de 33 de ani [i Ahmed Maher, în vârst\ de 30 de ani sunt doi militan]i pe Internet cofondatori ai Mi[c\rii 6 aprilie care a mobilizat o mare parte din tinerii egipteni împotriva regimului, inspirând manifesta]ii gigantice în pia]a Tahrir din Cairo în ianuarie [i februarie, care îl vor îndep\rta de la putere pe pre[edintele Hosni Mubarak.
– Wael Ghonim, simbolul “revolu]iei Facebook” care a mobilizat tinerii egipteni împotriva regimului lui Hosni Mubarak. El a ap\rut pe scena public\ la 7 februarie, cu pu]in timp înainte de înl\turarea lui Mubarak, în cadrul unei emisiuni a unui post privat egiptean. Milioane de telespectatori l-au ascultat [oca]i pe acest absolvent de informatic\ [i angajat al gigantului de Internet Google povestindu-[i cele 12 zile de captivitate legat la ochi [i la mâini de Securitatea de stat, poli]ia politic\ a lui Mubarak. În ziua urm\toare, el este primit ca un erou în pia]a Tahrir din Cairo, unde revolta împotriva regimului este în plin\ desf\[urare.
– Svetlana Gannu[kina, în vârst\ de 69 de ani, cofondatoarea organiza]iei ruse Memorial împreun\ cu Andrei Saharov. Aceast\ organiza]ie neguvernamental\ a fost înfiin]at\ în 1989 pentru a inventaria crimele regimului sovietic [i pentru a salva memoria victimelor represiunilor dar a devenit rapid ap\r\toarea drepturilor omului, mai ales în Cecenia. Svetlana Gannu[kina a fost cofondatoarea, în 1990, a comitetului “Asisten]\ civic\”, înc\ activ, care vine în sprijinul refugia]ilor [i imigran]ilor provenind din fostele republici sovietice.
– Afgana Sima Samar, în vârst\ de 54 de ani, este o pionier\ a luptei pentru drepturile femeilor, care a sfidat multiple amenin]\ri cu moartea în ]ara sa, devastat\ de r\zboi. Ea conduce în prezent Comisia afgan\ independent\ a drepturilor omului, prima organiza]ie de anchet\ privind înc\lcarea drepturilor omului din ]ar\. Dar ea s-a f\cut cunoscut\ mai ales prin înfiin]area, în 1989, a organiza]iei neguvernamentale Shuhada, care conduce spitale, clinici, [coli [i refugii pentru femeile din Afganistan [i Pakistan, apoi ca ministru în Guvernul afgan. (Mediafax)

Vezi si

Dr. Cobuz: Relația sănătate – boală

Starea de bine, așa cum o definește Organizația Mondială a Sănătății nu este condiționată doar …