Wednesday , February 8 2023

Suplimentele cu vitamina E cresc riscul de cancer la prostata

Medicii americani au descoperit o asociere alarmant\ între administrarea de suplimente cu vitamina E [i cre[terea riscului de cancer la prostat\, cu 17%, potrivit unui studiu publicat în ziarul Asocia]iei medicale americane, informeaz\ AFP.
Studiul – la care au participat 35.000 de b\rba]i, din Canada, Statele Unite ale Americii [i Puerto Rico, timp de zece ani – a avut rolul de a evalua avantajele administr\rii de vitamina E [i seleniu pentru prevenirea cancerului la prostat\. Studiul a demonstrat c\ aceste suplimente alimentare cresc “semnificativ” riscul de cancer la prostat\ în cazul b\rba]ilor s\n\to[i.
“Pornind de la aceste rezultate [i de la studii mai ample care au evaluat asocierea dintre riscurile cardiovasculare [i vitamina E, am ajuns la concluzia c\ nu exist\ niciun motiv de a administra aceste suplimente, care nu au niciun beneficiu [i prezint\, pentru unii, riscuri reale”, a spus Eric Klein, unul dintre autorii acestui studiu, medic la Cleveland Clinic.
Voluntarii participan]i la acest studiu, care a debutat în 2001, au fost împ\r]i]i în patru grupuri: primul a primit suplimente cu seleniu, al doilea – suplimente cu vitamina E, al treilea – ambele tipuri de suplimente, al patrulea – un placebo.
620 de voluntari din grupul care a primit suplimentele cu vitamina E au fost diagnostica]i ulterior cu cancer la prostat\, la fel [i 555 de b\rba]i din grupul care a primit ambele suplimente. Totodat\, din grupul celor c\rora li s-a administrat seleniu, 575 de b\rba]i au fost diagnostica]i cu cancer, la fel [i 529 din grupul care a primit placebo.
“Cre[terea cu 17% a riscului de cancer la prostat\ demonstreaz\ caracterul poten]ial nefast al vitaminelor aparent inofensive”, au spus autorii acestui studiu.
Voluntarii nu prezentau la începutul studiului riscuri mai ridicate decât media de a se îmboln\vi de cancer la prostat\ – al doilea cel mai frecvent cancer în rândul americanilor, dup\ cel de piele.
Medicii nu au descoperit deocamdat\ explica]ii biologice pentru efectele nefaste ale vitaminei E, dar sunt de p\rere c\ efectele se pot men]ine [i dup\ încetarea tratamentului.
Potrivit statisticilor federale, în SUA, aproximativ 32.000 de b\rba]i mor anual din cauza unui cancer la prostat\, iar 240.890 de noi cazuri au fost diagnosticate în 2011.

Vezi si

Dr. Cobuz: Relația sănătate – boală

Starea de bine, așa cum o definește Organizația Mondială a Sănătății nu este condiționată doar …