Thursday , February 2 2023

Stresul prelungit duce la micsorarea creierului

Cei care sufer\ de stres perioade îndelungate s`nt în pericol de a pierde din masa cerebral\ [i chiar de a suferi de demen]\, rezult\ din mai multe studii realizate de cercet\tori americani.
Speciali[tii au constatat c\ substan]ele chimice secretate de organismul uman în situa]ii de stres prelungit s`nt toxice pentru creier.
Stresul de acest tip poate fi legat de o c\snicie nefericit\, de slujbe nesatisf\c\toare [i f\r\ perspective sau de situa]ii post-traumatice.
Substan]ele respective, numite corticosteroizi, distrug celulele nervoase atunci c`nd concentra]iile r\m`n mari o perioad\ mai lung\ de timp.
Cea mai vulnerabil\ parte a creierului pare a fi hipocampul – o regiune cerebral\ asociat\ cu memoria -, motiv pentru care cercet\torii cred c\ stresul prelungit poate favoriza apari]ia demen]ei.
Medicii care au tratat persoane cu func]ii de r\spundere, implicate în opera]iuni financiare pe pie]ele americane [i care au suferit de stres post-traumatic în urma atacurilor din 11 septembrie 2001, au observat la ace[ti pacien]i o mic[orare a hipocampului p`n\ la dimensiunile înt`lnite la pacien]i v`rstnici care sufereau de demen]\.
Un alt studiu, realizat anul trecut, a ar\tat c\ stresul în perioada de mijloc a vie]ii m\re[te riscul apari]iei bolii Alzheimer la femei. Femeile care avuseser\ episoade repetate de stres [i anxietate la v`rsta mijlocie erau de dou\ ori mai predispuse la apari]ia demen]ei, în compara]ie cu cele care suferiser\ mai pu]in de stres. (descopera.ro)

Vezi si

Ce conține muștarul vândut în magazinele din România. 88% dintre sortimente au aditivi alimentari

InfoCons a realizat un studiu pe baza produselor tip muștar care se regăsesc pe piața …