Sunday , March 3 2024

Statele Unite au oprit sistemul de interceptare a eventualelor semnale transmise de extraterestri

Sistemul american de interceptare a eventualelor mesaje transmise de civiliza]iile extraterestre [i-a încheiat activitatea pe data de 15 aprilie, din cauza lipsei de fonduri rezultând din reducerile operate la nivelul bugetului federal, potrivit unui comunicat emis luni, citat de AFP.
Reducerile de fonduri cu care se confrunt\ SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) au constrâns aceast\ organiza]ie cu scop nelucrativ, ce are sediul în California, s\ opreasc\ activitatea, pe 15 aprilie, pentru cele 42 de radiotelescoape numite “Allen Telescope Array” (ATA).
Aceste telescoape sunt amplasate în partea de nord-est a statului California, la 500 de kilometri de San Francisco, [i alc\tuiesc principalul sistem de detectare a unor posibile comunica]ii emise de civiliza]iile extraterestre.
“Începând din aceast\ s\pt\mân\, ATA a fost plasat în stadiul de hibernare din cauza lipsei de finan]are pentru func]ionarea radiotelescoapelor de la Hat Creek (HCRO), unde sunt amplasate”, afirm\ directorul SETI, Tom Pierson, într-o scrisoare adresat\ unor posibili investitori, datat\ 22 aprilie [i publicat\ pe site-ul SETI.
“Plasarea în stadiul de hibernare înseamn\ c\, începând cu aceast\ s\pt\mân\, echipamentele nu mai sunt disponibile pentru a efectua o monitorizare de rutin\, iar administrarea lor este asigurat\ de echipaje a c\ror componen]\ a fost drastic redus\. Preg\tim o campanie coordonat\ pentru a cere ajutor [i pentru a strânge fonduri”, a ad\ugat Tom Pierson.
ATA are nevoie de circa 1,5 milioane de dolari pe an pentru a putea s\ func]ioneze [i de cel pu]in înc\ un milion de dolari pentru a acoperi costurile ocazionate de programele sale de cercet\ri [tiin]ifice.

Vezi si

Dr. Cobuz – Riscurile și beneficiile dietei vegetariene

Conceptul alimentației vegetariene a început să se dez­volte încă din antichitate. Motivele pentru care s-au …