Tuesday , March 28 2023

Sindromul Stendhal la iubitorii de arta, în atentia medicilor

.

Medicii italieni sunt preocupa]i de o boal\ ciudat\ legat\ de pasiunea pentru art\, numit\ de ei “sindromul Stendhal”. În 1817, pe când Stendhal vizita la Floren]a biserica Santa Croce, a sim]it c\ le[in\, inima a început s\-i bat\ mai repede [i a tr\it “un fel de extaz”, scrie publica]ia francez\ 20minutes.
“Absorbit de contemplarea frumuse]ii sublime, o vedeam de aproape, aproape c\ o atingeam. Am ajuns la un nivel foarte înalt de emo]ie, unde s-au întâlnit senza]iile celeste date de Artele Frumoase [i sentimentele p\tima[e”, scria Stendhal.  Acest sentiment de sl\biciune datorat\ artei a fost tr\it [i de al]ii decât autorul romanelor “Ro[u [i negru” [i “M\n\stirea din Parma”. În 1979, psihiatrii au început s\ se gândeasc\ la o boal\ clinic\, au inventariat cazurile constatate (câteva sute) [i au alc\tuit tipologii (de exemplu, florentinii sunt imuniza]i, iar europenii sunt foarte expu[i). În aceast\ var\ se desf\[oar\ un studiu la Floren]a, pentru studierea comportamentelor turi[tilor [i a reac]iilor lor în fa]a artei.
Proiectul este ambi]ios: este vorba de organizarea unui tur al operelor deosebite, pentru a descoperi efectul lor asupra turi[tilor. Li se va m\sura ritmul cardiac, respirator, tensiunea, consumul de oxigen ca dovezi ale corela]iei psiho-emotive. Ei vor fi supu[i apoi unor teste de scriere creativ\, cu referire la operele v\zute, pentru a evalua sindromul din punct de vedere calitativ [i a afla felul în care poate fi “sim]it\” o oper\ de art\.
Un loc ales este Palazzo Medici Riccardi, care dateaz\ din secolul al XV-lea – a fost construit pentru familia Medici, a fost apoi proprietatea marilor duci din Floren]a. Multe din operele sale au fost împr\[tiate [i acum se afl\ aici doar birouri. Chiar dac\ acest loc nu este în m\sur\ s\-i farmece pe turi[ti, exist\ variante ale sindromului, cum este de exemplu cel al Ierusalimului, de natur\ mai degrab\ psihic\. Emo]ia este provocat\ de sacralitatea ora[ului: în ora[ele sfinte, ca Ierusalimul, ia na[tere un delir mistic. În fiecare an, circa o sut\ de turi[ti sunt atin[i de un astfel de delir – unii le[in\, al]ii se cred Isus sau [i una [i alta.
Exist\ [i situa]ia invers\, ca de exemplu sindromul Parisului. El îi afecteaz\ pe japonezii care credeau c\ vor g\si în Paris Ora[ul Luminilor, visat de ei, [i care nu este la în\l]imea a[tept\rilor. Decep]ia este uneori atât de mare, încât unii se repatriaz\ sau au chiar nevoie de spitalizare.

Vezi si

Aproape una din cinci persoane suferă de misofonie

Sunetele puternice de mestecat, mirosit, sorbit şi chiar respirat sunt intolerabile pentru aproape una din …