SIDA: Virusul imunodeficientei, mult mai vechi decât se credea

reportersite
17 septembrie 2010, 18:30

Virusul imunodeficien]ei simiene (SIV), presupusul str\mo[ al virusului HIV, care declan[eaz\ maladia SIDA, este, de fapt, mult mai vechi decât credeau oamenii de [tiin]\, ap\rând în urm\ cu circa 75.000 de ani, potrivit unor teste genetice ale c\ror rezultate au fost publicate joi, informeaz\ AFP.

Aceast\ descoperire ar putea însemna c\ HIV (virusul imunodeficien]ei umane dobândite), ap\rut în secolul al XX-lea, [i-ar putea p\stra caracterul virulent înc\ destul de mult timp, înainte de a deveni relativ inofensiv, a[a cum este cazul SIV în zilele noastre.

Rezultatele acestor teste, efectuate pe tulpini de SIV descoperite exclusiv la câteva maimu]e de pe insula Bioko, din apropiere de coastele Camerunului, repun sub semnul întreb\rii estim\rile ini]iale ale oamenilor de [tiin]\ care considerau c\ acest virus al maimu]elor avea o vechime de doar câteva sute de ani.

Bioko a fost la origini o peninsul\, separat\ de continentul african dup\ ultima er\ glaciar\, care a avut loc cu circa 10.000 de ani în urm\.

SIV, virusul ai c\rui purt\tori sunt doar câteva specii de maimu]e, nu provoac\ declan[area maladiei SIDA în cazul celor mai multe dintre aceste animale.

Studiul, publicat în revista american\ Science, a demonstrat faptul c\ a fost nevoie de mai multe zeci de mii de ani pentru ca SIV s\ evolueze [i s\ devin\ inofensiv pentru maimu]e, a explicat Michael Worobey, profesor de ecologie [i biologie la Universitatea Arizona, coordonatorul testelor. Studiul a fost realizat în colaborare cu Preston Marx, expert în virusologie la Universitatea Tulane din New Orleans (SUA).