Tuesday , September 27 2022

Secretul taliei zvelte a italiencelor: o schimbare a modelului cultural

Monica Belluci, simbolul frumusetii italiene a zilelor noastre

Italiencele sunt singurele femei din Europa Occidental\ care sunt mai zvelte în prezent comparativ cu anii 1980, aceast\ tendin]\ datorându-se unei schimb\ri a modelului cultural, unei aten]ii mai mari fa]\ de silueta lor, dar [i celebrului regim mediteranean, informeaz\ AFP.

Un studiu realizat la scar\ mondial\ pe parcursul a peste 20 de ani, publicat vineri în revista britanic\ The Lancet, a relevat faptul c\ indicele de mas\ corporal\ (IMC) al femeilor italiene era de 25,2 în 1980, dep\[ind cu foarte pu]in nivelul de la care o persoan\ începe s\ fie considerat\ supraponderal\, dar a sc\zut pân\ la 24,9 în 1990 [i pân\ la 24,8 în 2000 [i în 2008.

“Un prim factor ar putea fi cre[terea în în\l]ime a femeilor italiene, care [i-au p\strat aceea[i greutate, iar acest lucru antreneaz\ o sc\dere a IMC-ului”, a declarat profesorul Pietro Migliaccio, pre[edintele Societ\]ii italiene pentru [tiin]ele alimenta]iei.

Dac\ pe atunci în\l]imea medie era de 1,60 – 1,62 metri, Italia “este capabil\ acum s\ aib\ echipe de baschet [i de volei”, a ad\ugat acela[i profesor italian, care atribuie aceast\ evolu]ie “unei alimenta]ii mai bune [i unei vie]i mai s\n\toase”.

Îns\, în opinia acestui specialist, femeile italiene sunt mai zvelte ca în trecut deoarece ele “acord\ o importan]\ foarte mare frumuse]ii lor [i s\n\t\]ii lor”.

“Dac\ le privim pe scandinave, germance [i ucrainence, ele sunt superbe la vârsta de 18-20 de ani, îns\ apoi se neglijeaz\ [i când ajung la 35 de ani sunt deja decrepite”, a ad\ugat Pietro Migliaccio.

În plus, atunci când se plimb\ pe str\zile din Roma [i Milano, profesorul Pietro Migliaccio spune c\ nu mai poate s\ fac\ diferen]a între o italianc\ de 40 de ani [i o alta de 60 de ani, sau între una de 30 de ani [i o alta de 40 sau 45 de ani.

“Acest lucru nu se datoreaz\ doar faptului c\ ele merg mai des la coafor. Italiencele sunt printre cele mai elegante femei din Europa [i ]in mai mult ca altele la silueta lor”, a continuat Migliaccio. În opinia sa, femeile din Italia î[i fixeaz\ un obiectiv strict pentru ceea ce înseamn\ talia ideal\, chiar [i atunci când sunt supraponderale sau obeze.

Maria Rosaria D’Isanto, biolog nutri]ionist la Treviso, consider\ c\ aceast\ evolu]ie reprezint\ rezultatul unor importante schimb\ri culturale [i sociologice: “Nivelul de educa]ie a crescut [i odat\ cu el a crescut [i con[tientizarea opozi]iei dintre greutatea în exces [i starea bun\ de s\n\tate. Avem o nou\ genera]ie, diferit\ de cea care era adepta sloganului «gras\ [i frumoas\»”.

Numeroase campanii de sensibilizare au fost f\cute în ultimii 30 de ani în [colile italiene, iar femeile din aceast\ ]ar\ fac exerci]ii fizice mult mai des decât doamnele din alte ]\ri.

“În schimb, însu[i conceptul de frumuse]e estetic\ s-a schimbat”, evoluând uneori chiar c\tre o fascina]ie excesiv\ pentru silueta extrem de slab\. Acesta este un model extrem de diferit fa]\ de modelul de frumuse]e existent dup\ Al Doilea R\zboi Mondial, dac\ analiz\m fotografiile marilor actri]e din anii ’50 precum Sofia Loren [i Gina Lollobrigida”, a ad\ugat cercet\toarea italian\.

Un alt factor important este, în opinia ei, “repunerea în valoare în anii ’80 a regimului mediteranean”, bazat pe ulei de m\sline, fructe, legume [i bogat în fibre.

Spre deosebire de Fran]a, “unde cultura culinar\ este bogat\ în gr\simi, brânzeturi [i unt, în Italia ea are la baz\ uleiul de m\sline, oamenii sunt mai con[tien]i fa]\ de gr\simi [i ezit\ înainte de a le ad\uga în mânc\rurile pe care le prepar\”, a precizat nutri]ionista italian\.

În Centrul medical unde lucreaz\, la Treviso, Maria Rosaria D’Isanto a remarcat c\ oamenii încep s\ se preocupe de propria siluet\ de la vârste tot mai mici, deoarece “tot mai mul]i dintre pacien]i vin la recomandarea pediatrilor”.

Contrar bunicilor de alt\dat\ care erau convin[i c\ “o alimenta]ie abundent\ este un semn al bog\]iei”, p\rin]ii din zilele noastre sunt “deosebit de aten]i în ceea ce prive[te alimenta]ia”.

Vezi si

Nutriționist: Cel mai puternic antioxidant este glutationul, produs de organism. Lista alimentelor care ajută la producerea lui

Nutriționistul Adina Rusu a declarat pentru AGERPRES că, oricât de mult ne-am dori, nu există …