Monday , October 3 2022

Secretul longevitatii: stilul de viata, genetica si credinta

Fac parte din categoria de popula]ie cu cel mai rapid ritm de cre[tere din SUA, iar pân\ în 2050 num\rul lor ar putea ajunge la 601.000. Totu[i, majoritatea centenarilor americani nu s-au a[teptat s\ ajung\ la 100 de ani. Mare parte dintre ei consider\ c\ secretul longevit\]ii st\ în modul de via]\ – relateaz\ mar]i agen]ia Reuters.

Peste o treime din centenarii americani care au participat la un nou sondaj de opinie au afirmat c\ au ajuns la aceast\ vârst\ înaintat\ datorit\ stilului de via]\, 27% au spus c\ datorit\ genelor, iar 23% au evocat credin]a. Doar 9% dintre participan]ii la sondaj [i-au explicat longevitatea printr-un simplu noroc, conform studiului realizat de compania UnitedHealthcare Medicare and Retirement.
Mul]i dintre centenarii americani au recunoscut de asemenea c\ la un moment dat în cursul vie]ii au f\cut un efort con[tient de a mânca s\n\tos, de a limita consumul de alcool [i de a evita fumatul. Totodat\, jum\tate dintre ei au luat hot\rârea de a face exerci]ii fizice în mod regulat [i de a combate stresul cu care confruntau.
Sondajul a mai ar\tat c\, de[i centenarii americani au trecut prin dou\ r\zboaie mondiale [i au fost martori la inaugurarea explor\rii spa]iului [i la na[terea internetului, 44% dintre ei consider\ c\ inova]ia cu cel mai mare impact asupra vie]ii lor a fost… frigiderul electric, urmat de televizorul color.
Computerele personale [i internetul figureaz\ mult mai jos pe lista descoperirilor despre care centenarii americani sunt de p\rere c\ le-au influen]at în mod semnificativ vie]ile, dar, conform noului studiu, 13% dintre ei au acces la internet, 6% au trimis e-mail-uri [i au folosit motorul de c\utare Google, 3% au folosit re]eaua de socializare Facebook [i al]i 3% au trimis sms-uri [i au folosit aplica]ii pe telefoane ‘inteligente’.
Participan]ii la sondaj au mai fost întreba]i ce ar alege dac\ ar fi s\ retr\iasc\ un deceniu din via]\, iar p\rerile au fost împ\r]ite: 18% au spus c\ ar opta pentru anii 50, în timp ce al]i 12% au preferat anii 20. Cel mai nepopular deceniu din ultimul secol l-au reprezentat în orice caz anii 80.
Totodat\, cea mai potrivit\ op]iune pentru a rezolva actualele probleme financiare ale SUA, dintre to]i pre[edin]ii lor de pân\ acum, vii sau r\posa]i, au fost considera]i Franklin Roosevelt [i Ronald Reagan, în func]ie de preferin]ele politice ale celor intervieva]i.
În fine, aproape jum\tate dintre participan]ii la sondaj au afirmat c\ cel mai bun sfat pe care l-ar da celor din genera]ia ‘baby boom’, ajun[i acum în jurul vârstei de 65 de ani, ar fi s\ petreac\ mai mult timp cu familiile lor.
Dac\ în 1994 unul din opt americani erau vârstnici, pân\ în 2030 aceast\ propor]ie ar urma s\ creasc\ la unul din cinci, conform Biroului de recens\mânt al SUA, men]ioneaz\ Reuters. (AGERPRES)

Vezi si

Depresia și diabetul zaharat

Asocierea sindromului depresiv la o boală cronică cum este diabetul are implicații clinice și socio-profesionale …