Saturday , March 2 2024

Sase lucruri stiintifice despre dragoste si sex

Cum reac]ioneaz\ creierul când suntem îndr\gosti]i? Cât timp ne petrecem gândindu-ne la sex? La ce se uit\ în primul rând b\rba]ii când privesc o femeie? Sunt lucruri pe care oamenii de [tiin]\ le-au analizat [i au g\sit r\spunsuri. Sunt pu]ine lucruri care ne bulverseaz\ via]a ca dragostea [i nu este de mirare c\ oamenii de [tiin]\ s-au ocupat despre efectele sale asupra psihicului nostru. Mai multe studii au dezv\luit aspecte surprinz\toare ale ‘func]ion\rii’ creierului nostru la declan[area pasiunii, noteaz\ luni ziarul ABC.
1. Dragostea are acelea[i efect cu cocaina: Cercet\tori de la Universitatea din Stanford asigur\ c\ sentimentele care stârnesc pasiuni amoroase pot fi incredibil de eficiente în u[urarea durerii. Mai exact au o putere de calmant similar cu cel al analgezicelor, sau provoac\ efecte similare cu ale cocainei. În acest mic miracol care intervine la nivelul creierului este implicat\ dopamina, un neurotransmisor care influen]eaz\ starea de spirit, recompensa [i motiva]ia.
2. Dragostea la prima vedere exist\: S\ge]ile lui Cupidon sunt mai mult decât o legend\ r\spândit\ popular. O echip\ interna]ional\ de cercet\tori condus\ de Stephanie Ortigue, de la Universitatea Siracusa din New York, asigur\ c\ dragostea poate fi ‘fulger\toare’. În opinia sa, avem nevoie de cinci secunde pentru a ne îndr\gosti. Atunci când c\dem prad\ farmecelor unei persoane se activeaz\ 12 zone al creierului care lucreaz\ împreun\ eliberând compu[i chimici care induc starea de euforie, precum dopamina – deja men]ionat\ – oxitocina [i adrenalina.
3. B\rba]ii se gândesc de trei ori mai mult la sex decât femeile: Louann Brizendine, un prestigios neuropsiholog, a studiat structura cerebral\ a b\rbatului pentru a confirma c\ ceea ce era considerat pân\ acum un stereotip este adev\rat. Zona creierului masculin responsabil\ cu sexualitatea este de dou\ ori [i jum\tate mai mare decât cea a creierului feminin. Cu înaintarea în vârst\ ambele sexe încep s\ fie asem\n\toare.
4. Ce poate fi la fel de excitant ca sexul? Oameni de [tiin]\ de la Universitatea din Westminster (Marea Britanie) asigur\ c\ descoperirea vreunui ‘chilipir’ sau promo]ii într-o zi de shopping ofer\ acela[i grad de excita]ie ca la vizionarea unui film porno. Chilipirurile [i cadourile ne fac la fel de ferici]i ca atunci când creierul este ‘aprins’ de o pasiunea sexual\.
5. Neuronii feminini ‘pocnesc’ în timpul orgasmului ca floricelele de porumb la microunde: Neuropsihiatrul american Barry Komisaruk, de la Universitatea de Medicin\ din New Jersey, este cunoscut pentru a fi provocat orgasme la 200 de femei în laboratorul s\u. Obiectivul s\u era de a în]elege mecanismul care declan[eaz\ starea de entuziasm [i a analizat creierele femeilor în momentul juis\rii sau al climaxului. De exemplu, orgasmul blocheaz\ durerea menstrual\ în mod natural – este capabil s\ o reduc\ cu 50% – [i spore[te sensibilitatea tactil\. Medicul sus]ine c\ la o femeie care atinge orgasmul zgomotul amplificat al neuronilor seam\n\ cu cel al floricelelor de porumb care pocnesc la microunde.
6. Femeile cu corpul în form\ de clepsidr\ sunt mai atractive: Exist\ pentru toate gusturile, dar potrivit unui studiu realizat de cercet\torii de la Facultatea de {tiin]e Bioligice de la Universitatea din Victoria (Noua Zeelanda), b\rba]ii consider\ mai atr\g\toare femeile cu trup de clepsidr\, care au un corp propor]ionat [i talia îngust\. Cercet\torii au folosit tehnica ‘eyetracking’ pentru a vedea la ce se uit\ un b\rbat când prive[te o fotografie. Subiec]ii au considerat mai atr\g\toare femeile cu talie sub]ire, dincolo de m\rimea pieptului. {i, lucru curios, subiec]ii nu au avut nevoie de mai mult de 200 de milisecunde pentru a remarca un atribut feminin. (Agerpres)

Vezi si

Dr. Cobuz – Riscurile și beneficiile dietei vegetariene

Conceptul alimentației vegetariene a început să se dez­volte încă din antichitate. Motivele pentru care s-au …