Sunday , September 25 2022

Robotul Curiosity a descoperit urmele unui fost pârâu de pe Marte

Robotul american Curiosity, aflat pe Marte de pe data de 6 august, a descoperit pe solul mar]ian pietre ce provin din albia unui fost pârâu, confirmând astfel ipoteza referitoare la prezen]a apei în trecutul planetei ro[ii, au anun]at joi cercet\torii de la NASA, cita]i de AFP.
Alte indicii despre prezen]a apei pe Marte au fost deja observate, dar este pentru prima dat\ când astfel de sedimente, l\sate de scurgerile de ap\, au fost descoperite.
Sondele spa]iale au realizat de mult\ vreme fotografii ale unor canale la suprafa]a lui Marte, despre care se presupunea c\ erau formate prin scurgerea apei, în trecutul planetei.
Imaginile transmise de Curiosity prezint\ pietri[uri, pietricele [i nisipuri cimentate într-un strat de roci conglome-rate cu o grosime de 10-15 centimetri, datând probabil din urm\ cu mai multe mi-liarde de ani, a declarat într-o conferin]\ de pres\ William Dietrich de la Universitatea California, unul dintre speciali[tii implica]i în aceast\ misiune.
Acele pârâuri ar fi putut s\ existe timp de “mii sau chiar milioane de ani”, a ad\ugat el.
M\rimea pietrelor – care variaz\ de la cea a unui fir de nisip la cea a unei mingi de golf – [i forma lor ofer\ o idee despre viteza [i distan]a de scurgere a acelui pârâu.
“Pornind de la m\rimea acestor pietre (dintre care unele s-au desprins din roc\), putem s\ deducem c\ apa curgea cu apro-ximativ 0,91 metri pe secund\” [i c\ apa avea o adâncime de circa un metru, corespunz\toare distan]ei dintre glezne [i coapse”, a precizat William Dietrich.
“Forma acestor pietre dezv\luie faptul c\ ele au fost transportate, iar m\rimea lor confirm\ c\ nu au fost transportate de vânt, ci de un curs de ap\”, a subliniat Rebecca Williams de la Planetary Science Institute din ora[ul Tucson (Arizona), membr\ a echipei de cercet\tori care coordoneaz\ misiunea Curiosity.
Forma rotunjit\ a anumitor pietre indic\ faptul c\ au fost transportate pe distan]e lungi, de pe în\l]imile unui bazin, de unde porne[te un canal denumit “Peace Vallis” care se întâlne[te cu aceast\ scurgere aluvial\.
Abunden]a de canale în acest bazin i-a determinat pe savan]i s\ cread\ c\ aceste scurgeri de ap\ erau continue sau repetate pe parcursul unei periode îndelungate, nefiind ocazionale sau durând doar câ]iva ani, afirm\ oamenii de [tiin]\ americani.
Ei consider\ c\ roverul Curiosity se afl\ în mijlocul unei re]ele de foste pârâuri [i râuri.
Cercet\torii vor putea s\ foloseasc\ instrumentele de la bordul robotului Curiosity pentru a determina compozi]ia chimic\ a acestui strat de roci conglome-rate, ce ar putea s\ dezv\luie mai multe informa]ii despre caracteristicile mediului umed în care s-au format acele sedimente.
Descoperirea a fost f\cut\ într-un punct aflat la nord de craterul Gale, pe ecuatorul mar]ian, la poalele muntelui Sharp, un munte înalt de 5.000 de metri ce se afl\ în interiorul craterului [i care este destina]ia final\ a robotului Curiosity.
Curiosity a studiat prima bucat\ de roc\ mar]ian\ la începutul s\pt\mânii, mai ales pentru a-[i testa bra]ul robotizat, iar apoi [i-a reluat drumul pentru a ajunge la Glenelg, o zon\ interesant\ din punct de vedere geologic, aflat\ la intersec]ia a trei tipuri diferite de structuri geologice.
NASA sper\ s\ descopere acolo roci interesante de analizat [i s\ efectueze primele foraje în solul mar]ian.
Destina]ia final\ a robotului Curiosity este Muntele Sharp, aflat la o distan]\ de opt kilometri de punctul s\u de plecare. Pentru a parcurge acest traseu, robotul va avea nevoie de cel pu]in trei luni, întrucât roverul str\bate circa 100 de metri pe zi.
Curiosity, care a costat 2,5 miliarde de dolari, reprezint\ prima misiune de astrobiologie lansat\ de NASA, dup\ succesul sondelor mar]iene Viking din anii 1970, fiind, totodat\, cel mai sofisticat [i mai performant laborator [tiin]ific robotizat trimis vreodat\ de p\mânteni pe o alt\ planet\. t

Vezi si

cercetatori, Obiectiv, virus, nou, China, transmis, porc

Virusul care ucide cancerul se dovedește promițător la testele pe oameni

Un nou tip de terapie împotriva cancerului, care folosește un virus comun pentru a infecta …