Monday , March 4 2024

Regimurile de slabit, ineficiente si nocive

Pentru prima dat\, raportul unei agen]ii publice vorbe[te despre caren]ele [i dezechilibrele provocate de cincisprezece regimuri de sl\bire, analizate în detaliu. Raportul afirm\ c\ regimurile alimentare nu sunt lipsite de riscuri pentru s\n\tate. Raportul Agen]iei na]ionale de securitate sanitar\ a alimenta]iei (ANSES), publicat joi, se bazeaz\ pe studiul [tiin]ific asupra unui num\r de cincisprezece regimuri de sl\bire, scrie ziarul Le Figaro în edi]ia de joi.

Printre cele mai cunoscute regimuri care au fost analizate se afl\ Atkins, regimul californian, Cohen, Dukan, Fricker, Mayo, Montignac, Weight Watchers sau cel cu supa de varz\.

‘O echip\ de profesori [i cercet\tori cu înalt\ calificare a început prin selec]ionarea celor mai populare regimuri, apoi a calculat aportul nutri]ional al fiec\ruia’, explic\ profesorul Gérard Lasfargues, directorul [tiin]ific al ANSES. ‘Rolul nostru, în calitate de agen]ie public\, este de a alerta atunci când exist\ vreun risc, potrivit acestuia. Mesajul nostru este foarte clar: aceste regimuri trebuie s\ fac\ obiectul recomand\rilor medicale [i s\ nu se practice automedica]ia’.

La cap\tul unui an de studii, constatarea exper]ilor este f\r\ drept de apel: toate aceste regimuri genereaz\ dezechilibre de macronutrien]i (lipide, glucide, proteine), de vitamine [i de minerale. În peste 80% dintre ele, aportul de proteine este mai mare decât aportul nutri]ional recomandat /ANC/. De asemenea, în numeroase cazuri aportul de lipide dep\[e[te nivelul maxim admis. În trei regimuri din patru, aportul de fibre este mai mic decât dozele recomandate.

La femei, se atinge foarte rar ANC de fier. Mai multe regimuri (Mayo, Montignac faza 2, Fricker 3) nu acoper\ necesarul de calciu, în timp de în dou\ faze din regimul Dukan, aportul este de dou\ ori mai mare decât ANC. Un alt exemplu este cel al regimului Dukan 1, care furnizeaz\ de dou\ ori mai mult sodiu decât este recomandat. Aportul de vitamin\ C este adesea foarte redus, mai ales în regimurile Dukan [i Fricker, la fel [i aportul de vitamin\ D, cu excep]ia Dukan 2 [i 3, în care el este de patru ori mai ridicat decât recomand\rile.

Aceste modalit\]i de alimentare sunt periculoase pentru s\n\tate. ANSES afirm\ c\ ele duc la sc\derea masei minerale osoase [i la cre[terea riscului de fracturi. Se manifest\ [i o reducere a acizilor gra[i polinesatura]i ‘indispensabili’, riscul de calculi biliari la regimurile foarte hipocalorice [i de cancer colorectal la regimurile s\race în glucide complexe [i în fibre.

Pre[edintele acestui grup de lucru care a elaborat raportul, Jean-Michel Lecerf, director la institutul Pasteur din Lille, afirm\, de asemenea, c\ ‘în 95% dintre cazuri, în urma acestor regimuri, persoanele pun înapoi ce au dat jos, chiar mai r\u, cei care nu aveau probleme de greutate înainte de regim pot s\ ia în greutate [i s\ dezvolte tulbur\ri de comportament alimentar’.

În final, raportul ANSES preconizeaz\ ‘o alimenta]ie echilibrat\ [i diversificat\’. În caz de supraponderalitate sau chiar de obezitate, specialistul trebuie s\ intervin\. ‘Fiecare regim trebuie adaptat la modul de via]\ [i la contextul social [i familial al fiec\ruia’, concluzioneaz\ Gérard Lasfargues.

Vezi si

Dr. Cobuz – Riscurile și beneficiile dietei vegetariene

Conceptul alimentației vegetariene a început să se dez­volte încă din antichitate. Motivele pentru care s-au …