Saturday , April 13 2024

Putem evita marea furtuna solara din 2012?

O ghirland\ de lumini se aprinde brusc pe cer. Becurile încep s\ pâlpâie [i dup\ câteva secunde se sting. Toat\ ]ara r\mâne în bezn\. Situa]ia se repet\ în întreaga lume. Un an mai târziu situa]ia nu se schimb\. Se înregistreaz\ milioane de mor]i, iar civiliza]ia noastr\ se apropie de sfâr[it. Cauza, o puternic\ furtun\ solar\, noteaz\ vineri ziarul ABC.
Este o descriere scoas\ parc\ dintr-un film apocaliptic de la Hollywood dar din p\cate ar putea s\ nu fie fic]iune. Face parte din raportul publicat acum doi ani de Academia Na]ional\ de [tiin]e a SUA (NAS) finan]at\ de NASA. Studiul avertizeaz\ c\ uria[e fascicole de plasm\ provenite din Soare a putea atinge planeta noastr\, în 2012 sau 2013, când activitatea astrului rege va atinge vârful ca parte a ciclului solar de unsprezece ani. Este greu s\ se întâmple a[a ceva, dar exist\ o posibilitate real\.
Actuala dependen]\ de electronic\ [i de comunica]iile prin satelit presupune ca o ampl\ furtun\ spa]ial\ s\ provoace de 20 de ori mai multe pagube economice decât uraganul Katrina. Dac\ ceva asem\n\tor s-ar întâmpla, am avea vreo [ans\? Cercet\torii de la Universitatea din Bardford cred c\ da, cu condi]ia s\ nu fim lua]i prin surprindere [i s\ fim alerta]i timpuriu pentru a putea lua m\suri. În acest sens se lucreaz\ deja la dezvoltarea unui nou sistem pentru a prezice marile mi[c\ri solare.
Furtunile solare implic\ eliberarea de uria[e cantit\]i de gaz fierbinte [i de for]e magnetice în spa]iu la o vitez\ de 1.600.000 de kilometri pe or\. De[i marile erup]ii solare întârzie în mod normal s\ ajung\ pe P\mânt, catastrofa s-ar putea precipita, având în vedere c\ una dintre cele mai mari, cea înregistrat\ în 1859, a atins planeta noastr\ în doar 18 ore (denumit\ ‘Evenimentul Carrington’, de la astronomul britanic care l-a m\surat [i care a provocat un colaps în majoritatea re]elelor mondiale de telegrafie). Fulgerele solare care ar putea provoca atâtea pagube nu ar dura decât câteva minute.
Pân\ acum predic]iile meteorologice solare nu s-a f\cut decât manual. Exper]ii caut\ imagini pe satelit în dou\ dimensiuni ale Soarelui [i evalueaz\ probabilitatea unei activit\]i viitoare. Îns\ echipa de la Centrul de Computerizare Vizual\ al Universit\]ii Bradford /Marea Britanie/ a creat primul sistem accesibil de predic]ie automatizat\, folosind imagini în 3D generate de satelitul NASA [i al Agen]iei Spa]iale Europene (ESA), Observatorul Solar [i Heliosferic (SOHO).
Sistemul Bradford de Predic]ie Automatizat\ a Activit\]ii Solare, denumit ASAP, din englez\ “As soon as posible”, deja folosit de NASA [i de ESA, identific\ [i clasific\ petele solare. Sistemul este capabil s\ prezic\ cu precizie o furtun\ solar\ cu [ase ore înainte iar echipa lucreaz\ pentru a ob]ine o predic]ie similar\ [i pentru marile erup]ii solare viitoare.
‘Predic]ia meteorologic\ solar\ este înc\ în stadiu incipient, probabil acolo unde se aflau prognozele meteo de acum 50 de ani. Totu[i, sistemul nostru este un mare pas înainte’, a explicat profesorul Rami Qahwaji, care conduce cercet\rile. Potrivit lui, ‘crearea unui sistem automatizat se poate lucra în timp real, deschizând posibilitatea unei predic]ii mult mai rapide’. Pe de alt\ parte, oamenii de [tiin]\ cred c\ noul satelit al NASA, Observatorul Dinamic Solar (SDO), care a intrat în func]iune în luna mai, va urm\ri în detaliu activitatea solar\ [i va spori capacitatea de predic]ie.

Vezi si

Țigările electronice, asociate cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă

Țigările electronice pot crește riscul de a dezvolta insuficiență cardiacă, arată un nou studiu. Vapingul …