Thursday , November 30 2023

Primii colonisti permanenti pe Marte, catre 2030

NASA [i Advanced Research Projects Agency (DARPA) din cadrul Pentagonului au demarat lucr\rile la proiectul Hundred-Year Starship, al c\rui obiectiv este crearea primei nave din istoria lumii ce va transporta coloni[ti pe Marte [i alte planete. Primii oameni care se vor deplasa cu aceast\ nav\ vor [ti c\ nu se vor mai întoarce pe P\mânt, potrivit ultimului num\r al revistei Journal of Cosmology.

Direc]ia na]ional\ pentru aeronautic\ [i cercet\ri spa]iale a SUA a alocat deja pentru realizarea acestui proiect 100.000 de dolari, iar DARPA – 1 milion de dolari, a specificat în paginile revistei citate directorul Centrului de Cercetare al NASA Ames, Simon “Pete” Worden.

“Cu 20 de ani în urm\ despre aceste lucruri se putea vorbi doar în [oapt\ pe holuri întunecate, de teama concedierii” – a remarcat Worden la conferin]a Long Conversation, desf\[urat\ s\pt\mâna trecut\ la San Francisco.

În aceea[i revist\, Dirk Schulze-Makuch [i Paul Davies, autori ai unor lucr\ri de [tiin]\ popularizat\, propun trimiterea primilor astronau]i pe Marte cu clauza ca ei s\ nu revin\ niciodat\ pe Terra, pentru ca s\ poat\ înfiin]a prima colonie de oameni pe Planeta Ro[ie. Din când în când li s-ar putea trimite unele lucruri, îns\, în general, ei trebuie l\sa]i s\ se descurce singuri pe Marte: s\ extrag\ ap\, s\ construiasc\ ad\posturi, s\ fac\ rost de hran\ [i s\ pun\ pe picioare procesele de prelucrare chimic\ [i mineral\. Cu alte cuvinte, ei trebuie s\ devin\ creatorii industriei mar]iene primitive, care va pune bazele viitoarei coloniz\ri a planetei.

Ace[tia vor primi în vizit\ ulterior [i al]i oameni, cel pu]in pe cei care vor fi trimi[i pentru a se convinge de succesele lor. Astfel, în opinia celor doi, va fi eliminat\ principala dificultate financiar\ [i tehnic\ a navei pilotate spre Marte – aducerea astronau]ilor acas\.

Paul Davies, de altfel cosmolog la Universitatea Arizona, nu vede nimic inuman într-un astfel de proiect. “Aceast\ misiune nu va fi diferit\ de expedi]iile primilor coloni[ti în America, care au p\r\sit Europa f\r\ vreo speran]\ de a se întoarce” – sus]ine el.

Dar, pentru început, este necesar\ dezvoltarea noilor tipuri de motoare care vor ridica racheta cu un consum minim de carburant [i vor permite aterizarea cu succes pe Marte. Worden afirm\ c\ NASA studiaz\ deja acest gen de dispozitive electrice. În opinia lui, primii coloni[ti vor ap\rea pe Lun\ sau pe Marte deja c\tre 2030. “Larry Page (cofondatorul Google) m-a întrebat cu câteva s\pt\mâni în urm\ cât de mult va costa proiectul. I-am oferit o cifr\ estimativ\ de 10 miliarde de dolari. Mi-a spus dac\ putem s\ reducem costurile la 1-2 miliarde. Deci, totul nu este decât o problem\ de costuri”, a spus el.

Între timp, o echip\ de psihologi [i psihiatri a NASA cerceteaz\ în mod activ reac]ia la izolarea prelungit\ [i separarea de cei dragi.

{i oamenii de [tiin]\ britanici examineaz\ în prezent o strategie de colonizare a Planetei Marte. În opinia lor, pentru început ar trebui trimise pe Planeta Ro[ie unele bacterii care cu miliarde de ani în urm\ au pus fundamentul biologic pe Terra, între care [i cianobacteriile.

Vezi si

cercetatori, Obiectiv, virus, nou, China, transmis, porc

Un nutrient din carnea de vită și produsele lactate ar putea îmbunătăți răspunsul organismului la cancer

Un studiu recent sugerează că o substanță bazată pe un acid gras care se găsește …